Công tắc xoay - Nút nhấn

(12 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Tiếp điểm Himel HLAY5BE102 NC

Tiếp điểm Himel HLAY5BE102 NC

Hotline: 0977.9966.27

Tiếp điểm Himel HLAY5BE102 NC

Mã hàng: HLAY5BE102

Phân loại : Tiếp điểm phụ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Tiếp điểm Himel HLAY5BE101 NO

Tiếp điểm Himel HLAY5BE101 NO

Hotline: 0977.9966.27

Tiếp điểm Himel HLAY5BE101 NO

Mã hàng: HLAY5BE101

Phân loại : Tiếp điểm phụ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Nút nhấn có đèn Himel HLAY5EW36M5L

Nút nhấn có đèn Himel HLAY5EW36M5L

Hotline: 0977.9966.27

Nút nhấn có đèn Himel HLAY5EW36M5L

Mã hàng: HLAY5EW36M5L

Phân loại : Nút nhấn có đèn

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Nút nhấn có đèn Himel HLAY5EW35M5L

Nút nhấn có đèn Himel HLAY5EW35M5L

Hotline: 0977.9966.27

Nút nhấn có đèn Himel HLAY5EW35M5L

Mã hàng: HLAY5EW35M5L

Phân loại : Nút nhấn có đèn

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Nút nhấn có đèn Himel HLAY5EW34M5L

Nút nhấn có đèn Himel HLAY5EW34M5L

Hotline: 0977.9966.27

Nút nhấn có đèn Himel HLAY5EW34M5L

Mã hàng: HLAY5EW34M5L

Phân loại : Nút nhấn có đèn

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Nút nhấn có đèn Himel HLAY5EW33M5L

Nút nhấn có đèn Himel HLAY5EW33M5L

Hotline: 0977.9966.27

Nút nhấn có đèn Himel HLAY5EW33M5L

Mã hàng: HLAY5EW33M5L

Phân loại : Nút nhấn có đèn

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Nút dừng khẩn Himel HLAY5ES542 1NC

Nút dừng khẩn Himel HLAY5ES542 1NC

Hotline: 0977.9966.27

Nút dừng khẩn Himel HLAY5ES542 1NC

Mã hàng: HLAY5ES542

Phân loại : Nút nhấn

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Nút nhấn màu đỏ Himel HLAY5EA42 1NC

Nút nhấn màu đỏ Himel HLAY5EA42 1NC

Hotline: 0977.9966.27

Nút nhấn màu đỏ Himel HLAY5EA42 1NC

Mã hàng: HLAY5EA42

Phân loại : Nút nhấn

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Nút nhấn màu xanh lá Himel HLAY5EA31 1NO

Nút nhấn màu xanh lá Himel HLAY5EA31 1NO

Hotline: 0977.9966.27

Nút nhấn màu xanh lá Himel HLAY5EA31 1NO

Mã hàng: HLAY5EA31

Phân loại : Nút nhấn

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc xoay 3 vị trí Himel HLAY5ED33 2NO

Công tắc xoay 3 vị trí Himel HLAY5ED33 2NO

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc xoay 3 vị trí Himel HLAY5ED33 2NO

Mã hàng: HLAY5ED33

Phân loại : Công tắc xoay

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc xoay 2 vị trí Himel HLAY5ED25 1NO+1NC

Công tắc xoay 2 vị trí Himel HLAY5ED25 1NO+1NC

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc xoay 2 vị trí Himel HLAY5ED25 1NO+1NC

Mã hàng: HLAY5ED25

Phân loại : Công tắc xoay

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc xoay 2 vị trí Himel HLAY5ED21 1NO

Công tắc xoay 2 vị trí Himel HLAY5ED21 1NO

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc xoay 2 vị trí Himel HLAY5ED21 1NO

Mã hàng: HLAY5ED21

Phân loại : Công tắc xoay

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0