Máng đèn và ổ cắm nối dây

(20 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Máng đèn đơn 1,2m siêu mỏng - Model FLD-410B

Máng đèn đơn 1,2m siêu mỏng - Model FLD-410B

155,000 đ

Máng đèn đơn 1,2m siêu mỏng - Model FLD-410B Mã hàng: FLD-410B Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng đèn đơn 1,2m siêu mỏng - Model FLC-410B

Máng đèn đơn 1,2m siêu mỏng - Model FLC-410B

155,000 đ

Máng đèn đơn 1,2m siêu mỏng - Model FLC-410B Mã hàng: FLC-410B Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng đèn đơn 1,2m siêu mỏng - Model FLB-410B/0/W

Máng đèn đơn 1,2m siêu mỏng - Model FLB-410B/0/W

195,000 đ

Máng đèn đơn 1,2m siêu mỏng - Model FLB-410B/0/W Mã hàng: FLB-410B/0/W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng đèn đơn 0,6m siêu mỏng - Model FLD-210B

Máng đèn đơn 0,6m siêu mỏng - Model FLD-210B

135,000 đ

Máng đèn đơn 0,6m siêu mỏng - Model FLD-210B Mã hàng: FLD-210B Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng đèn đơn 0,6m siêu mỏng - Model FLC-210B

Máng đèn đơn 0,6m siêu mỏng - Model FLC-210B

135,000 đ

Máng đèn đơn 0,6m siêu mỏng - Model FLC-210B Mã hàng: FLC-210B Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng đèn đơn 0,6m siêu mỏng - Model FLB-210B/0/W

Máng đèn đơn 0,6m siêu mỏng - Model FLB-210B/0/W

170,000 đ

Máng đèn đơn 0,6m siêu mỏng - Model FLB-210B/0/W Mã hàng: FLB-210B/0/W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng đèn đôi 1,2m siêu mỏng - Model FLD-420B

Máng đèn đôi 1,2m siêu mỏng - Model FLD-420B

240,000 đ

Máng đèn đôi 1,2m siêu mỏng - Model FLD-420B Mã hàng: FLD-420B Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng đèn đôi 1,2m siêu mỏng - Model FLC-420B

Máng đèn đôi 1,2m siêu mỏng - Model FLC-420B

240,000 đ

Máng đèn đôi 1,2m siêu mỏng - Model FLC-420B Mã hàng: FLC-420B Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng đèn đôi 1,2m siêu mỏng - Model FLB-420BB/00/WW

Máng đèn đôi 1,2m siêu mỏng - Model FLB-420BB/00/WW

335,000 đ

Máng đèn đôi 1,2m siêu mỏng - Model FLB-420BB/00/WW Mã hàng: FLB-420BB/00/WW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng đèn chống thấm IP65 - Model FS7218CE

Máng đèn chống thấm IP65 - Model FS7218CE

530,000 đ

Máng đèn chống thấm IP65 - Model FS7218CE Mã hàng: FS7218CE Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng đèn chống thấm IP65 - Model FS7118CE

Máng đèn chống thấm IP65 - Model FS7118CE

370,000 đ

Máng đèn chống thấm IP65 - Model FS7118CE Mã hàng: FS7118CE Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng đèn chống thấm IP65 - Model FS7236CE

Máng đèn chống thấm IP65 - Model FS7236CE

770,000 đ

Máng đèn chống thấm IP65 - Model FS7236CE Mã hàng: FS7236CE Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng đèn chống thấm IP65 - Model FS7136CE

Máng đèn chống thấm IP65 - Model FS7136CE

530,000 đ

Máng đèn chống thấm IP65 - Model FS7136CE Mã hàng: FS7136CE Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bóng đèn huỳnh quang T5 - Model F28T5-V

Bóng đèn huỳnh quang T5 - Model F28T5-V

49,000 đ

Bóng đèn huỳnh quang T5 - Model F28T5-V Mã hàng: F28T5-V Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bóng đèn huỳnh quang T5 - Model F14T5-T

Bóng đèn huỳnh quang T5 - Model F14T5-T

36,000 đ

Bóng đèn huỳnh quang T5 - Model F14T5-T Mã hàng: F14T5-T Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bóng đèn huỳnh quang T5 - Model F14T5-V

Bóng đèn huỳnh quang T5 - Model F14T5-V

36,000 đ

Bóng đèn huỳnh quang T5 - Model F14T5-V Mã hàng: F14T5-V Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng đèn batten đôi - Model NLA42M

Máng đèn batten đôi - Model NLA42M

295,000 đ

Máng đèn batten đôi - Model NLA42M Mã hàng: NLA42M Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng đèn batten đơn - Model NLA41M

Máng đèn batten đơn - Model NLA41M

195,000 đ

Máng đèn batten đơn - Model NLA41M Mã hàng: NLA41M Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Chóa vân caro xiên - Model FLN01031

Chóa vân caro xiên - Model FLN01031

70,000 đ

Chóa vân caro xiên - Model FLN01031 Mã hàng: FLN01031 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm nối dây - Model FS015

Ổ cắm nối dây - Model FS015

285,000 đ

Ổ cắm nối dây - Model FS015 Mã hàng: FS015 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0