Công tắc ổ cắm dòng Halumie

(27 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Mặt dùng cho 6 thiết bị - Model WEVH68060

Mặt dùng cho 6 thiết bị - Model WEVH68060

31,000 đ

Mặt dùng cho 6 thiết bị - Model WEVH68060 Mã hàng: WEVH68060 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt dùng cho 4 thiết bị - Model WEVH68040

Mặt dùng cho 4 thiết bị - Model WEVH68040

31,000 đ

Mặt dùng cho 4 thiết bị - Model WEVH68040 Mã hàng: WEVH68040 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt kín đơn - Model WEVH68910

Mặt kín đơn - Model WEVH68910

16,700 đ

Mặt kín đơn - Model WEVH68910 Mã hàng: WEVH68910 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt dùng riêng - Model WEVH680290

Mặt dùng riêng - Model WEVH680290

16,700 đ

Mặt dùng riêng - Model WEVH680290 Mã hàng: WEVH680290 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt dùng cho 3 thiết bị - Model WEVH68030

Mặt dùng cho 3 thiết bị - Model WEVH68030

16,700 đ

Mặt dùng cho 3 thiết bị - Model WEVH68030 Mã hàng: WEVH68030 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt dùng cho 2 thiết bị - Model WEVH68020

Mặt dùng cho 2 thiết bị - Model WEVH68020

16,700 đ

Mặt dùng cho 2 thiết bị - Model WEVH68020 Mã hàng: WEVH68020 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt dùng cho 1 thiết bị - Model WEVH68010

Mặt dùng cho 1 thiết bị - Model WEVH68010

16,700 đ

Mặt dùng cho 1 thiết bị - Model WEVH68010 Mã hàng: WEVH68010 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc C 2 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5152-7

Công tắc C 2 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5152-7

128,000 đ

Công tắc C 2 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5152-7 Mã hàng: WEVH5152-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc C 2 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5152-51

Công tắc C 2 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5152-51

128,000 đ

Công tắc C 2 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5152-51 Mã hàng: WEVH5152-51 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc B 1 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5151-7

Công tắc B 1 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5151-7

109,000 đ

Công tắc B 1 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5151-7 Mã hàng: WEVH5151-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc B 1 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5151-51

Công tắc B 1 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5151-51

109,000 đ

Công tắc B 1 chiều có đèn báo khi OFF - Model WEVH5151-51 Mã hàng: WEVH5151-51 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - Model WEVH5033-7

Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - Model WEVH5033-7

236,000 đ

Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - Model WEVH5033-7 Mã hàng: WEVH5033-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc E đảo chiều - Model WEVH5004

Công tắc E đảo chiều - Model WEVH5004

240,000 đ

Công tắc E đảo chiều - Model WEVH5004 Mã hàng: WEVH5004 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc D 2 tiếp điểm - Model WEVH5003

Công tắc D 2 tiếp điểm - Model WEVH5003

150,000 đ

Công tắc D 2 tiếp điểm - Model WEVH5003 Mã hàng: WEVH5003 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc C 2 chiều loại đôi - Model WEVH5542-7

Công tắc C 2 chiều loại đôi - Model WEVH5542-7

130,000 đ

Công tắc C 2 chiều loại đôi - Model WEVH5542-7 Mã hàng: WEVH5542-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn C 2 chiều loại lớn - Model WEVH5512-7

Công tắc đơn C 2 chiều loại lớn - Model WEVH5512-7

43,000 đ

Công tắc đơn C 2 chiều loại lớn - Model WEVH5512-7 Mã hàng: WEVH5512-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn C 2 chiều loại lớn - Model WEVH5512

Công tắc đơn C 2 chiều loại lớn - Model WEVH5512

43,000 đ

Công tắc đơn C 2 chiều loại lớn - Model WEVH5512 Mã hàng: WEVH5512 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn B 1 chiều loại lớn - Model WEVH5511-7

Công tắc đơn B 1 chiều loại lớn - Model WEVH5511-7

19,000 đ

Công tắc đơn B 1 chiều loại lớn - Model WEVH5511-7 Mã hàng: WEVH5511-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn C 2 chiều loại trung - Model WEVH5522-7

Công tắc đơn C 2 chiều loại trung - Model WEVH5522-7

43,000 đ

Công tắc đơn C 2 chiều loại trung - Model WEVH5522-7 Mã hàng: WEVH5522-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn C 2 chiều loại trung - Model WEVH5522

Công tắc đơn C 2 chiều loại trung - Model WEVH5522

43,000 đ

Công tắc đơn C 2 chiều loại trung - Model WEVH5522 Mã hàng: WEVH5522 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn C 2 chiều loại nhỏ - Model WEVH5532-7

Công tắc đơn C 2 chiều loại nhỏ - Model WEVH5532-7

43,000 đ

Công tắc đơn C 2 chiều loại nhỏ - Model WEVH5532-7 Mã hàng: WEVH5532-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn C 2 chiều loại nhỏ - Model WEVH5532

Công tắc đơn C 2 chiều loại nhỏ - Model WEVH5532

43,000 đ

Công tắc đơn C 2 chiều loại nhỏ - Model WEVH5532 Mã hàng: WEVH5532 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn B 1 chiều loại lớn - Model WEVH5511

Công tắc đơn B 1 chiều loại lớn - Model WEVH5511

19,000 đ

Công tắc đơn B 1 chiều loại lớn - Model WEVH5511 Mã hàng: WEVH5511 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn B 1 chiều loại trung - Model WEVH5521-7

Công tắc đơn B 1 chiều loại trung - Model WEVH5521-7

19,000 đ

Công tắc đơn B 1 chiều loại trung - Model WEVH5521-7 Mã hàng: WEVH5521-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn B 1 chiều loại trung - Model WEVH5521

Công tắc đơn B 1 chiều loại trung - Model WEVH5521

19,000 đ

Công tắc đơn B 1 chiều loại trung - Model WEVH5521 Mã hàng: WEVH5521 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn B 1chiều loại nhỏ - Model WEVH5531-7

Công tắc đơn B 1chiều loại nhỏ - Model WEVH5531-7

19,000 đ

Công tắc đơn B 1chiều loại nhỏ - Model WEVH5531-7 Mã hàng: WEVH5531-7 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn B 1chiều loại nhỏ - Model WEVH5531

Công tắc đơn B 1chiều loại nhỏ - Model WEVH5531

19,000 đ

Công tắc đơn B 1chiều loại nhỏ - Model WEVH5531 Mã hàng: WEVH5531 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0