Cầu chì

(6 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Đế cầu chì Himel HRT1600ZS 160A

Đế cầu chì Himel HRT1600ZS 160A

Hotline: 0977.9966.27

Đế cầu chì Himel HRT1600ZS 160A

Mã hàng: HRT1600ZS

Phân loại : Cầu chì

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ruột cầu chì Himel HRT1600100 100A

Ruột cầu chì Himel HRT1600100 100A

Hotline: 0977.9966.27

Ruột cầu chì Himel HRT1600100 100A

Mã hàng: HRT1600100

Phân loại : Cầu chì

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ruột cầu chì Himel HRT1810386 6A

Ruột cầu chì Himel HRT1810386 6A

Hotline: 0977.9966.27

Ruột cầu chì Himel HRT1810386 6A

Mã hàng: HRT1810386

Phân loại : Cầu chì

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ruột cầu chì Himel HRT1810384 4A

Ruột cầu chì Himel HRT1810384 4A

Hotline: 0977.9966.27

Ruột cầu chì Himel HRT1810384 4A

Mã hàng: HRT1810384

Phân loại : Cầu chì

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ruột cầu chì Himel HRT1810382 2A

Ruột cầu chì Himel HRT1810382 2A

Hotline: 0977.9966.27

Ruột cầu chì Himel HRT1810382 2A

Mã hàng: HRT1810382

Phân loại : Cầu chì

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Vỏ cầu chì Himel HRT1832ZXB 1P

Vỏ cầu chì Himel HRT1832ZXB 1P

Hotline: 0977.9966.27

Vỏ cầu chì Himel HRT1832ZXB 1P

Mã hàng: HRT1832ZXB

Phân loại : Cầu chì

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0