Bộ định thời gian

(11 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ định thời gian Selec TS1W1-1-20A-230V

Bộ định thời gian Selec TS1W1-1-20A-230V

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec TS1W1-1-20A-230V

Mã hàng: TS1W1-1-20A-230V

Hãng sản xuất: Selec

Timer Switch hiển thị màn hình LCD

Các chỉ báo: Auto/ Manual, Holiday, Relay status, Day of week, Programming mode.

Chu kì chạy: 1 tuần.

Tổng chương trình trong tuần: 50 bước ON, 50 bước OFF.
+ 2 chương trình x 25 bước.

+ 3 chương trình x 16 bước.

+ 4 chương trình x 12 bước.

+ 5 chương trình x 10 bước.

+ 6 chương trình x 08 bước.

+ 7 chương trình x 07 bước.

+ 8 chương trình x 06 bước.

Số ngày lễ: 16 ngày.

Ngõ ra: 1 C/O 20A @ 250V AC

Nguồn cấp: 230V AC - 50/60Hz

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec TS2M1-2-16A-230V

Bộ định thời gian Selec TS2M1-2-16A-230V

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec TS2M1-2-16A-230V

Mã hàng: TS2M1-2-16A-230V

Hãng sản xuất: Selec

Timer Switch hiển thị màn hình LCD

Hiển thị: Auto/ Manual, Holiday, Relay status, Day of week, Programming mode.

Chu kì chạy: 1 tuần với hai chương trình hoạt động độc lập.

Tổng chương trình trong tuần: 30 bước ON, 30 bước OFF.
+ 1 chương trình x 30 bước.

+ 2 chương trình x 15 bước.

+ 3 chương trình x 10 bước.

+ 4 chương trình x 7 bước.

+ 5 chương trình x 6 bước.

Số ngày lễ: 16 ngày.

Ngõ ra: 2 C/O 16A @ 250V AC (hoạt động độc lập)

Nguồn cấp: 230V AC - 50/60Hz

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec TS2M1-1-16A-230V

Bộ định thời gian Selec TS2M1-1-16A-230V

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec TS2M1-1-16A-230V

Mã hàng: TS2M1-1-16A-230V

Hãng sản xuất: Selec

Timer Switch hiển thị màn hình LCD

Các chỉ báo: Auto/ Manual, Holiday, Relay status, Day of week, Programming mode.

Chu kì chạy: 1 tuần.

Tổng chương trình trong tuần: 50 bước ON, 50 bước OFF.

+ 2 chương trình x 25 bước.

+ 3 chương trình x 16 bước.

+ 4 chương trình x 12 bước.

+ 5 chương trình x 10 bước.

+ 6 chương trình x 08 bước.

+ 7 chương trình x 07 bước.

+ 8 chương trình x 06 bước.
Số ngày lễ: 16 ngày.

Ngõ ra: 1 C/O 16A @ 250V AC - Nguồn cấp: 230V AC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec 600DT

Bộ định thời gian Selec 600DT

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec 600DT

Mã hàng: 600DT

Hãng sản xuất: Selec

Timer đa chức năng hiển thị màn hình LCD

Các chức năng: On delay, Interval, Asymmetrical cyclic OFF first, Asymmetrical cyclic ON first, Repeat cyclic equal OFF first, Repeat cyclic equal ON first, Pulse output, Delay on break, Delay on make/Delay on break, Interval after break, Single shot, Retriggerable Single shot, Latching relay, Delay on make with Totalise, Interval with Totalise

Dải thời gian đa dạng: 0 ~ 99.9 giây / phút / giờ ; 0 ~ 999 giây / phút / giờ 0 ~ 9:59 phút:giây ; 0 ~ 9:59 giờ:phút

Ngõ ra: 1 C/O 8A @ 250V AC - Nguồn cấp: 20 ~ 240V AC/DC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec 600SD-2-230

Bộ định thời gian Selec 600SD-2-230

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec 600SD-2-230

Mã hàng: 600SD-2-230

Hãng sản xuất: Selec

Timer khởi động Sao - Tam giác.

Dải thời gian: 3 ~ 30 giây, 6 ~ 60 giây

Thời gian chuyển từ Sao qua Tam giác 50/100ms

Ngõ ra: +1 CO (5A@250VAC / 24VDC) cho khởi động sao, +1 CO (5A@250VAC / 24VDC) cho khởi động tam giác

Nguồn cấp: 230V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600SD-2-230) 110V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600SD-2-110)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec 600XU

Bộ định thời gian Selec 600XU

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec 600XU

Mã hàng: 600XU

Hãng sản xuất: Selec

Timer ON delay, Interval, , Repeat cyclic equal OFF firs, Repeat cyclic equal ON firs, Pulse output 500ms fixed.

Dải thời gian: 0.1 ~ 1 giây, 0.3 ~ 3 giây, 1 ~ 10 giây, 3 ~ 30 giây 0.1 ~ 1 phút, 0.3 ~ 3 phút, 1 ~ 10 phút, 3 ~ 30 phút 0.1 ~ 1 giờ, 0.3 ~ 3 giờ

Ngõ ra: 1 CO (5A@250VAC / 24VDC)

Nguồn cấp: 20 ~ 240VAC (50/60 Hz) hoặc 12-240 VDC

Kích thước: 17.5 mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec 600ST-240

Bộ định thời gian Selec 600ST-240

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec 600ST-240

Mã hàng: 600ST-240

Hãng sản xuất: Selec

Timer ON delay

Dải thời gian: 0.1 ~ 1 giây, 0.3 ~ 3 giây, 1 ~ 10 giây, 3 ~ 30 giây 0.1 ~ 1 phút, 0.3 ~ 3 phút, 1 ~ 10 phút, 3 ~ 30 phút 0.1 ~ 1 giờ, 0.3 ~ 3 giờ

Ngõ ra: 1 CO (5A@250VAC / 24VDC)

Nguồn cấp:  + 240V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-240) + 24VDC cho mã hàng (600ST-24)

Kích thước: 17.5 mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec 800SD-2

Bộ định thời gian Selec 800SD-2

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec 800SD-2

Mã hàng: 800SD-2

Hãng sản xuất: Selec

Timer khởi động Sao - Tam giác

Dải thời gian: 3 ~ 30 giây, 6 ~ 60 giây

Thời gian chuyển từ Sao qua Tam giác 50/100ms

Ngõ ra:

+1 CO (5A@250VAC / 24VDC) cho khởi động sao

+1 CO (5A@250VAC / 24VDC) cho khởi động tam giác

Nguồn cấp: 230VAC / 110VAC / 230 - 415 VAC (50/60 Hz)

Kích thước: 22.5 mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec 800XC

Bộ định thời gian Selec 800XC

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec 800XC

Mã hàng: 800XC

Hãng sản xuất: Selec

Timer hoạt động theo chu kỳ tuần hoàn, bắt đầu ON hoặc OFF

Dải thời gian: 1 ~ 10 giây, 1 ~ 10 phút, 1 ~ 10 giờ

Ngõ ra: 2 CO (5A@250VAC / 24VDC)

Nguồn cấp: 20-240VAC (50-60Hz) hoặc 12-240VDC

Kích thước: 22.5 mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec 800SQ-A

Bộ định thời gian Selec 800SQ-A

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec 800SQ-A

Mã hàng: 800SQ-A

Hãng sản xuất: Selec

Timer ON delay, Interval

Dải thời gian: 3 / 10 / 30 / 60 giây hoặc 3 / 10 / 30 / 60 phút

Ngõ ra: 1 CO (5A@ 250VAC/24VDC)

Nguồn cấp: 230V AC hoặc 24VAC/DC (50/60 Hz)

Kích thước 22.5 mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ định thời gian Selec 800POD

Bộ định thời gian Selec 800POD

Hotline: 0977.9966.27

Bộ định thời gian Selec 800POD

Mã hàng: 800POD

Hãng sản xuất: Selec

Timer OFF delay

Dải thời gian: 180 giây

Ngõ ra: 2 CO (5A@230VAC / 24VDC)

Nguồn cấp: 110 ~ 240V AC / DC

Kích thước: 22.5 mm

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0