Ổ TV, mạng, điện thoại Series Vivace

(9 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ ổ cắm điện thoại và mạng cat5e - Model KB32TS_RJ5E

Bộ ổ cắm điện thoại và mạng cat5e - Model KB32TS_RJ5E

245,300 đ

Bộ ổ cắm điện thoại và mạng cat5e - Model KB32TS_RJ5E Mã hàng: KB32TS_RJ5E Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi - Model KB32RJ6

Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi - Model KB32RJ6

305,800 đ

Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi - Model KB32RJ6 Mã hàng: KB32RJ6 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn - Model KB31RJ6_WE

Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn - Model KB31RJ6_WE

195,800 đ

Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn - Model KB31RJ6_WE Mã hàng: KB31RJ6_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi - Model KB32RJ5E

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi - Model KB32RJ5E

272,800 đ

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi - Model KB32RJ5E Mã hàng: KB32RJ5E Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn - Model KB31RJ5E_WE

Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn - Model KB31RJ5E_WE

151,800 đ

Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn - Model KB31RJ5E_WE Mã hàng: KB31RJ5E_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ ổ cắm điện thoại đôi - Model KB32TS

Bộ ổ cắm điện thoại đôi - Model KB32TS

177,100 đ

Bộ ổ cắm điện thoại đôi - Model KB32TS Mã hàng: KB32TS Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ ổ cắm điện thoại đơn - Model KB31TS_WE

Bộ ổ cắm điện thoại đơn - Model KB31TS_WE

97,900 đ

Bộ ổ cắm điện thoại đơn - Model KB31TS_WE Mã hàng: KB31TS_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ ổ cắm TV đôi - Model KB32TV

Bộ ổ cắm TV đôi - Model KB32TV

215,600 đ

Bộ ổ cắm TV đôi - Model KB32TV Mã hàng: KB32TV Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ ổ cắm TV đơn - Model KB31TV_WE

Bộ ổ cắm TV đơn - Model KB31TV_WE

121,000 đ

Bộ ổ cắm TV đơn - Model KB31TV_WE Mã hàng: KB31TV_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0