Phụ kiện thiết bị điện (Sino)

(109 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Nắp bịt - Model PC

Nắp bịt - Model PC

84,500 đ

Nắp bịt - Model PC Mã hàng: PC Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Măng sông - Model JS

Măng sông - Model JS

84,500 đ

Măng sông - Model JS Mã hàng: JS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Băng keo PVC chịu nước - Model WRT/0.08x10

Băng keo PVC chịu nước - Model WRT/0.08x10

46,000 đ

Băng keo PVC chịu nước - Model WRT/0.08x10 Mã hàng: WRT/0.08x10 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Băng cao su lưu hóa - Model VRT/0.04x5

Băng cao su lưu hóa - Model VRT/0.04x5

56,000 đ

Băng cao su lưu hóa - Model VRT/0.04x5 Mã hàng: VRT/0.04x5 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Băng cao su non - Model ST/0.056x2.2

Băng cao su non - Model ST/0.056x2.2

32,800 đ

Băng cao su non - Model ST/0.056x2.2 Mã hàng: ST/0.056x2.2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Lò xo uốn ống đường kính 32mm - Model LSV32

Lò xo uốn ống đường kính 32mm - Model LSV32

124,000 đ

Lò xo uốn ống đường kính 32mm - Model LSV32 Mã hàng: LSV32 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Lò xo uốn ống đường kính 25mm - Model LSV25

Lò xo uốn ống đường kính 25mm - Model LSV25

96,500 đ

Lò xo uốn ống đường kính 25mm - Model LSV25 Mã hàng: LSV25 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Lò xo uốn ống đường kính 20mm - Model LSV20

Lò xo uốn ống đường kính 20mm - Model LSV20

73,500 đ

Lò xo uốn ống đường kính 20mm - Model LSV20 Mã hàng: LSV20 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Lò xo uốn ống đường kính 16mm - Model LSV16

Lò xo uốn ống đường kính 16mm - Model LSV16

63,600 đ

Lò xo uốn ống đường kính 16mm - Model LSV16 Mã hàng: LSV16 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối sắt mạ 100x100x50 - Model S1007

Hộp nối sắt mạ 100x100x50 - Model S1007

69,500 đ

Hộp nối sắt mạ 100x100x50 - Model S1007 Mã hàng: S1007 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây tròn chống thấm tự chống cháy D105 - Model E265/R2GY

Hộp nối dây tròn chống thấm tự chống cháy D105 - Model E265/R2GY

48,800 đ

Hộp nối dây tròn chống thấm tự chống cháy D105 - Model E265/R2GY Mã hàng: E265/R2GY Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây tròn chống thấm tự chống cháy D85 - Model E265/RGY

Hộp nối dây tròn chống thấm tự chống cháy D85 - Model E265/RGY

37,600 đ

Hộp nối dây tròn chống thấm tự chống cháy D85 - Model E265/RGY Mã hàng: E265/RGY Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 150x110x70 - Model E265/GY

Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 150x110x70 - Model E265/GY

92,200 đ

Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 150x110x70 - Model E265/GY Mã hàng: E265/GY Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 150x150x70 - Model E265/3GY

Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 150x150x70 - Model E265/3GY

124,000 đ

Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 150x150x70 - Model E265/3GY Mã hàng: E265/3GY Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 100x100x50 - Model E265/2GY

Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 100x100x50 - Model E265/2GY

50,500 đ

Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 100x100x50 - Model E265/2GY Mã hàng: E265/2GY Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 80x80x40 - Model E265/1GY

Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 80x80x40 - Model E265/1GY

40,200 đ

Hộp nối dây chống thấm tự chống cháy 80x80x40 - Model E265/1GY Mã hàng: E265/1GY Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x80x(6x6x3) - Model E265A/33X

Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x80x(6x6x3) - Model E265A/33X

62,800 đ

Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x80x(6x6x3) - Model E265A/33X Mã hàng: E265A/33X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x50x(6x6x2) - Model E265A/3X

Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x50x(6x6x2) - Model E265A/3X

41,800 đ

Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x50x(6x6x2) - Model E265A/3X Mã hàng: E265A/3X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x80x(4x4x3) - Model E265A/23X

Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x80x(4x4x3) - Model E265A/23X

30,200 đ

Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x80x(4x4x3) - Model E265A/23X Mã hàng: E265A/23X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x50x(4x4x2) - Model E265A/2X

Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x50x(4x4x2) - Model E265A/2X

20,000 đ

Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x50x(4x4x2) - Model E265A/2X Mã hàng: E265A/2X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây âm tự chống cháy 80x80x50x(3x3x2) - Model E265A/1X

Hộp nối dây âm tự chống cháy 80x80x50x(3x3x2) - Model E265A/1X

16,000 đ

Hộp nối dây âm tự chống cháy 80x80x50x(3x3x2) - Model E265A/1X Mã hàng: E265A/1X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây âm tròn tự chống cháy D105 đường kính 105mm - Model E265A/R2

Hộp nối dây âm tròn tự chống cháy D105 đường kính 105mm - Model E265A/R2

12,200 đ

Hộp nối dây âm tròn tự chống cháy D105 đường kính 105mm - Model E265A/R2 Mã hàng: E265A/R2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây âm tròn tự chống cháy D85 đường kính 85mm - Model E265A/R

Hộp nối dây âm tròn tự chống cháy D85 đường kính 85mm - Model E265A/R

9,100 đ

Hộp nối dây âm tròn tự chống cháy D85 đường kính 85mm - Model E265A/R Mã hàng: E265A/R Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây âm tự chống cháy 235x235x80 (9x9x3) - Model E265A/53

Hộp nối dây âm tự chống cháy 235x235x80 (9x9x3) - Model E265A/53

116,000 đ

Hộp nối dây âm tự chống cháy 235x235x80 (9x9x3) - Model E265A/53 Mã hàng: E265A/53 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây âm tự chống cháy 185x185x80 (7x7x3) - Model E265A/43

Hộp nối dây âm tự chống cháy 185x185x80 (7x7x3) - Model E265A/43

75,600 đ

Hộp nối dây âm tự chống cháy 185x185x80 (7x7x3) - Model E265A/43 Mã hàng: E265A/43 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x80 (6x6x3) - Model E265A/33

Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x80 (6x6x3) - Model E265A/33

62,800 đ

Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x80 (6x6x3) - Model E265A/33 Mã hàng: E265A/33 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x50 (6x6x2) - Model E265A/3

Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x50 (6x6x2) - Model E265A/3

41,800 đ

Hộp nối dây âm tự chống cháy 160x160x50 (6x6x2) - Model E265A/3 Mã hàng: E265A/3 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x80 (4x4x3) - Model E265A/23

Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x80 (4x4x3) - Model E265A/23

30,200 đ

Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x80 (4x4x3) - Model E265A/23 Mã hàng: E265A/23 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x50 (4x4x2) - Model E265A/2

Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x50 (4x4x2) - Model E265A/2

20,000 đ

Hộp nối dây âm tự chống cháy 110x110x50 (4x4x2) - Model E265A/2 Mã hàng: E265A/2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây âm tự chống cháy 80x80x50 (3x3x2) - Model E265A/1

Hộp nối dây âm tự chống cháy 80x80x50 (3x3x2) - Model E265A/1

16,000 đ

Hộp nối dây âm tự chống cháy 80x80x50 (3x3x2) - Model E265A/1 Mã hàng: E265A/1 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây tròn tự chống cháy D105 đường kính 105mm - Model E265/R2

Hộp nối dây tròn tự chống cháy D105 đường kính 105mm - Model E265/R2

11,200 đ

Hộp nối dây tròn tự chống cháy D105 đường kính 105mm - Model E265/R2 Mã hàng: E265/R2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây tròn tự chống cháy D85 - Model E265/R

Hộp nối dây tròn tự chống cháy D85 - Model E265/R

8,500 đ

Hộp nối dây tròn tự chống cháy D85 - Model E265/R Mã hàng: E265/R Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x80mm (6x6x3) - Model E265/33X

Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x80mm (6x6x3) - Model E265/33X

56,800 đ

Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x80mm (6x6x3) - Model E265/33X Mã hàng: E265/33X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x50mm (6x6x2) - Model E265/3X

Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x50mm (6x6x2) - Model E265/3X

37,600 đ

Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x50mm (6x6x2) - Model E265/3X Mã hàng: E265/3X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x80mm (4x4x3) - Model E265/23X

Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x80mm (4x4x3) - Model E265/23X

27,500 đ

Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x80mm (4x4x3) - Model E265/23X Mã hàng: E265/23X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x50mm (4x4x2) - Model E265/2X

Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x50mm (4x4x2) - Model E265/2X

18,200 đ

Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x50mm (4x4x2) - Model E265/2X Mã hàng: E265/2X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0