Bộ khởi động mềm

(16 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ khởi động mềm NJR2-75D

Bộ khởi động mềm NJR2-75D

Hotline: 0977.9966.27

Bộ khởi động mềm NJR2-75D

Mã hàng: NJR2-75D

Phân loại : Bộ khởi động mềm

Điện áp: 3 pha 380VAC

Công suất động cơ: 75kW

Dòng điện định mức: 140A

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ khởi động mềm NJR2-7,5D/11D/15D

Bộ khởi động mềm NJR2-7,5D/11D/15D

Hotline: 0977.9966.27

Bộ khởi động mềm NJR2-7,5D/11D/15D

Mã hàng: NJR2-7,5D/11D/15D

Phân loại : Bộ khởi động mềm

Công suất động cơ: 7,5/11/15kW

Dòng điện định mức: 15, 22, 29A

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ khởi động mềm NJR2-55D

Bộ khởi động mềm NJR2-55D

Hotline: 0977.9966.27

Bộ khởi động mềm NJR2-55D

Mã hàng: NJR2-55D

Phân loại : Bộ khởi động mềm

Điện áp: 3 pha 380VAC

Công suất động cơ: 55kW

Dòng điện định mức: 103A

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ khởi động mềm NJR2-30D

Bộ khởi động mềm NJR2-30D

Hotline: 0977.9966.27

Bộ khởi động mềm NJR2-30D

Mã hàng: NJR2-30D

Phân loại : Bộ khởi động mềm

Điện áp: 3 pha 380VAC

Công suất động cơ: 30kW

Dòng điện định mức: 57A

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ khởi động mềm NJR2-45D

Bộ khởi động mềm NJR2-45D

Hotline: 0977.9966.27

Bộ khởi động mềm NJR2-45D

Mã hàng: NJR2-45D

Phân loại : Bộ khởi động mềm

Điện áp: 3 pha 380VAC

Công suất động cơ: 45kW

Dòng điện định mức: 84A

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ khởi động mềm NJR2-37D

Bộ khởi động mềm NJR2-37D

Hotline: 0977.9966.27

Bộ khởi động mềm NJR2-37D

Mã hàng: NJR2-37D

Phân loại : Bộ khởi động mềm

Điện áp: 3 pha 380VAC

Công suất động cơ: 37kW

Dòng điện định mức: 70A

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ khởi động mềm NJR2-18,5D/22D

Bộ khởi động mềm NJR2-18,5D/22D

Hotline: 0977.9966.27

Bộ khởi động mềm NJR2-18,5D/22D

Mã hàng: NJR2-18,5D/22D

Phân loại : Bộ khởi động mềm

Công suất động cơ: 18,5/22kW

Dòng điện định mức: 36/42A

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ khởi động mềm NJR2-90D

Bộ khởi động mềm NJR2-90D

Hotline: 0977.9966.27

Bộ khởi động mềm NJR2-90D

Mã hàng: NJR2-90D

Phân loại : Bộ khởi động mềm

Điện áp: 3 pha 380VAC

Công suất động cơ: 90kW

Dòng điện định mức: 167A

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ khởi động mềm NJR2-315D

Bộ khởi động mềm NJR2-315D

Hotline: 0977.9966.27

Bộ khởi động mềm NJR2-315D

Mã hàng: NJR2-315D

Phân loại : Bộ khởi động mềm

Điện áp: 3 pha 380VAC

Công suất động cơ: 315kW

Dòng điện định mức: 579A

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ khởi động mềm NJR2-280D

Bộ khởi động mềm NJR2-280D

Hotline: 0977.9966.27

Bộ khởi động mềm NJR2-280D

Mã hàng: NJR2-280D

Phân loại : Bộ khởi động mềm

Điện áp: 3 pha 380VAC

Công suất động cơ: 280kW

Dòng điện định mức: 514A

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ khởi động mềm NJR2-250D

Bộ khởi động mềm NJR2-250D

Hotline: 0977.9966.27

Bộ khởi động mềm NJR2-250D

Mã hàng: NJR2-250D

Phân loại : Bộ khởi động mềm

Điện áp: 3 pha 380VAC

Công suất động cơ: 250kW

Dòng điện định mức: 459A

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ khởi động mềm NJR2-220D

Bộ khởi động mềm NJR2-220D

Hotline: 0977.9966.27

Bộ khởi động mềm NJR2-220D

Mã hàng: NJR2-220D

Phân loại : Bộ khởi động mềm

Điện áp: 3 pha 380VAC

Công suất động cơ: 220kW

Dòng điện định mức: 404A

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ khởi động mềm NJR2-185D

Bộ khởi động mềm NJR2-185D

Hotline: 0977.9966.27

Bộ khởi động mềm NJR2-185D

Mã hàng: NJR2-185D

Phân loại : Bộ khởi động mềm

Điện áp: 3 pha 380VAC

Công suất động cơ: 185kW

Dòng điện định mức: 349A

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ khởi động mềm NJR2-160D

Bộ khởi động mềm NJR2-160D

Hotline: 0977.9966.27

Bộ khởi động mềm NJR2-160D

Mã hàng: NJR2-160D

Phân loại : Bộ khởi động mềm

Điện áp: 3 pha 380VAC

Công suất động cơ: 160kW

Dòng điện định mức: 300A

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ khởi động mềm NJR2-132D

Bộ khởi động mềm NJR2-132D

Hotline: 0977.9966.27

Bộ khởi động mềm NJR2-132D

Mã hàng: NJR2-132D

Phân loại : Bộ khởi động mềm

Điện áp: 3 pha 380VAC

Công suất động cơ: 132kW

Dòng điện định mức: 248A

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ khởi động mềm NJR2-110D

Bộ khởi động mềm NJR2-110D

Hotline: 0977.9966.27

Bộ khởi động mềm NJR2-110D

Mã hàng: NJR2-110D

Phân loại : Bộ khởi động mềm

Điện áp: 3 pha 380VAC

Công suất động cơ: 110kW

Dòng điện định mức: 207A

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0