MASTERPACT

(220 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Breaker mismatch protection (VDC) - Model 33767

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Breaker mismatch protection (VDC) - Model 33767

2,274,800 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Breaker mismatch protection (VDC) - Model 33767 Mã hàng: 33767 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Racking interlock (VPOC) - Model 48582

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Racking interlock (VPOC) - Model 48582

919,600 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Racking interlock (VPOC) - Model 48582 Mã hàng: 48582 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Door interlock, left hand side (VPECG) - Model 48580

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Door interlock, left hand side (VPECG) - Model 48580

2,668,600 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Door interlock, left hand side (VPECG) - Model 48580 Mã hàng: 48580 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Door interlock, right hand side (VPECD) - Model 48579

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Door interlock, right hand side (VPECD) - Model 48579

2,413,400 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Door interlock, right hand side (VPECD) - Model 48579 Mã hàng: 48579 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Undervoltage Trip (MN), time delay 220/240VAC - Model 33682

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Undervoltage Trip (MN), time delay 220/240VAC - Model 33682

7,648,300 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Undervoltage Trip (MN), time delay 220/240VAC - Model 33682 Mã hàng: 33682 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Carriage switches, 1 disconnect position contact (CT) - Model 33753

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Carriage switches, 1 disconnect position contact (CT) - Model 33753

1,024,100 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Carriage switches, 1 disconnect position contact (CT) - Model 33753 Mã hàng: 33753 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Carriage switches, 1 test position contact (CD) - Model 33752

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Carriage switches, 1 test position contact (CD) - Model 33752

1,024,100 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Carriage switches, 1 test position contact (CD) - Model 33752 Mã hàng: 33752 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Carriage switches, 1 connected position confact (CE) - Model 33751

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Carriage switches, 1 connected position confact (CE) - Model 33751

1,024,100 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Carriage switches, 1 connected position confact (CE) - Model 33751 Mã hàng: 33751 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Shunt trip (2nd MX), 24VAC/DC - Model 48501

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Shunt trip (2nd MX), 24VAC/DC - Model 48501

8,688,900 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Shunt trip (2nd MX), 24VAC/DC - Model 48501 Mã hàng: 48501 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Shunt trip (2nd MX), 380/480VAC/DC - Model 48506

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Shunt trip (2nd MX), 380/480VAC/DC - Model 48506

8,688,900 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Shunt trip (2nd MX), 380/480VAC/DC - Model 48506 Mã hàng: 48506 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Undervoltage Trip (MN), 220/250VAC/DC - Model 48504

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Undervoltage Trip (MN), 220/250VAC/DC - Model 48504

8,688,900 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Undervoltage Trip (MN), 220/250VAC/DC - Model 48504 Mã hàng: 48504 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Shunt trip (2nd MX), 24VAC/DC - Model 48511

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Shunt trip (2nd MX), 24VAC/DC - Model 48511

8,688,900 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Shunt trip (2nd MX), 24VAC/DC - Model 48511 Mã hàng: 48511 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Shunt trip (2nd MX), 380/480VAC/DC - Model 48516

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Shunt trip (2nd MX), 380/480VAC/DC - Model 48516

8,688,900 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Shunt trip (2nd MX), 380/480VAC/DC - Model 48516 Mã hàng: 48516 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Shunt trip (2nd MX), 220VAC/DC - Model 48514

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Shunt trip (2nd MX), 220VAC/DC - Model 48514

8,688,900 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Shunt trip (2nd MX), 220VAC/DC - Model 48514 Mã hàng: 48514 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Remote reset after fault trip (Res), 220/240VAC - Model 48473

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Remote reset after fault trip (Res), 220/240VAC - Model 48473

4,251,500 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Remote reset after fault trip (Res), 220/240VAC - Model 48473 Mã hàng: 48473 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Electrical closing button (BPFE) - Model 48534

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Electrical closing button (BPFE) - Model 48534

2,011,900 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Electrical closing button (BPFE) - Model 48534 Mã hàng: 48534 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ready to close contact (PF) 5A - 240V, Drawout - Model 48469

Ready to close contact (PF) 5A - 240V, Drawout - Model 48469

2,356,200 đ

Ready to close contact (PF) 5A - 240V, Drawout - Model 48469 Mã hàng: 48469 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Opening release (MX), 24VAC/DC - Model 48491

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Opening release (MX), 24VAC/DC - Model 48491

8,688,900 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Opening release (MX), 24VAC/DC - Model 48491 Mã hàng: 48491 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Opening release (MX), 380/480VAC/DC - Model 48496

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Opening release (MX), 380/480VAC/DC - Model 48496

8,688,900 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Opening release (MX), 380/480VAC/DC - Model 48496 Mã hàng: 48496 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Opening release (MX), 220VAC/DC - Model 48494

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Opening release (MX), 220VAC/DC - Model 48494

8,688,900 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Opening release (MX), 220VAC/DC - Model 48494 Mã hàng: 48494 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Closing release (XF), 24VAC/DC - Model 48481

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Closing release (XF), 24VAC/DC - Model 48481

8,688,900 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Closing release (XF), 24VAC/DC - Model 48481 Mã hàng: 48481 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Closing release (XF), 380/480VAC/DC - Model 48486

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Closing release (XF), 380/480VAC/DC - Model 48486

8,688,900 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Closing release (XF), 380/480VAC/DC - Model 48486 Mã hàng: 48486 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Closing release (XF), 220VAC/DC - Model 48484

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Closing release (XF), 220VAC/DC - Model 48484

8,688,900 đ

Electrical auxiliaries-DRAWOUT, Closing release (XF), 220VAC/DC - Model 48484 Mã hàng: 48484 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries - DRAWOUT, Motor mechanism (MCH), 24VDC - Model 48521

Electrical auxiliaries - DRAWOUT, Motor mechanism (MCH), 24VDC - Model 48521

23,677,500 đ

Electrical auxiliaries - DRAWOUT, Motor mechanism (MCH), 24VDC - Model 48521 Mã hàng: 48521 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries - DRAWOUT, Motor mechanism (MCH), 380/480VAC - Model 48529

Electrical auxiliaries - DRAWOUT, Motor mechanism (MCH), 380/480VAC - Model 48529

23,677,500 đ

Electrical auxiliaries - DRAWOUT, Motor mechanism (MCH), 380/480VAC - Model 48529 Mã hàng: 48529 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries - DRAWOUT, Motor mechanism (MCH), 220VAC - Model 48527

Electrical auxiliaries - DRAWOUT, Motor mechanism (MCH), 220VAC - Model 48527

23,677,500 đ

Electrical auxiliaries - DRAWOUT, Motor mechanism (MCH), 220VAC - Model 48527 Mã hàng: 48527 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries - DRAWOUT, ON/OFF indication contact(OF) - Model 48468

Electrical auxiliaries - DRAWOUT, ON/OFF indication contact(OF) - Model 48468

2,598,200 đ

Electrical auxiliaries - DRAWOUT, ON/OFF indication contact(OF) - Model 48468 Mã hàng: 48468 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-FIXED Undervoltage Trip (MN) Time delay, 220/240V for NW08/NW63 - Model 33682

Electrical auxiliaries-FIXED Undervoltage Trip (MN) Time delay, 220/240V for NW08/NW63 - Model 33682

7,648,300 đ

Electrical auxiliaries-FIXED Undervoltage Trip (MN) Time delay, 220/240V for NW08/NW63 - Model 33682 Mã hàng: 33682 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-FIXED, Undervoltage Trip (MN), 24VAC/DC for NW08/NW63 - Model 47380

Electrical auxiliaries-FIXED, Undervoltage Trip (MN), 24VAC/DC for NW08/NW63 - Model 47380

8,688,900 đ

Electrical auxiliaries-FIXED, Undervoltage Trip (MN), 24VAC/DC for NW08/NW63 - Model 47380 Mã hàng: 47380 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-FIXED, Undervoltage Trip (MN), 380/480VAC/DC for NW08/NW63 - Model 47385

Electrical auxiliaries-FIXED, Undervoltage Trip (MN), 380/480VAC/DC for NW08/NW63 - Model 47385

8,688,900 đ

Electrical auxiliaries-FIXED, Undervoltage Trip (MN), 380/480VAC/DC for NW08/NW63 - Model 47385 Mã hàng: 47385 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-FIXED, Undervoltage Trip (MN), 220/250VAC/DC for NW08/NW63 - Model 47383

Electrical auxiliaries-FIXED, Undervoltage Trip (MN), 220/250VAC/DC for NW08/NW63 - Model 47383

8,688,900 đ

Electrical auxiliaries-FIXED, Undervoltage Trip (MN), 220/250VAC/DC for NW08/NW63 - Model 47383 Mã hàng: 47383 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-FIXED, Shunt trip (2nd MX), 24VAC/DC for NW08/NW63 - Model 47370

Electrical auxiliaries-FIXED, Shunt trip (2nd MX), 24VAC/DC for NW08/NW63 - Model 47370

8,688,900 đ

Electrical auxiliaries-FIXED, Shunt trip (2nd MX), 24VAC/DC for NW08/NW63 - Model 47370 Mã hàng: 47370 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-FIXED, Shunt trip (2nd MX), 380/480VAC/DC for NW08/NW63 - Model 47375

Electrical auxiliaries-FIXED, Shunt trip (2nd MX), 380/480VAC/DC for NW08/NW63 - Model 47375

8,688,900 đ

Electrical auxiliaries-FIXED, Shunt trip (2nd MX), 380/480VAC/DC for NW08/NW63 - Model 47375 Mã hàng: 47375 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-FIXED, Shunt trip (2nd MX), 220VAC/DC for NW08/NW63 - Model 47373

Electrical auxiliaries-FIXED, Shunt trip (2nd MX), 220VAC/DC for NW08/NW63 - Model 47373

8,688,900 đ

Electrical auxiliaries-FIXED, Shunt trip (2nd MX), 220VAC/DC for NW08/NW63 - Model 47373 Mã hàng: 47373 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-FIXED, Remote reset after fault trip (Res), 220/240VAC - Model 48203

Electrical auxiliaries-FIXED, Remote reset after fault trip (Res), 220/240VAC - Model 48203

4,251,500 đ

Electrical auxiliaries-FIXED, Remote reset after fault trip (Res), 220/240VAC - Model 48203 Mã hàng: 48203 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries-FIXED, Electrical closing button (BPFE) for NW08/NW63 - Model 48534

Electrical auxiliaries-FIXED, Electrical closing button (BPFE) for NW08/NW63 - Model 48534

2,011,900 đ

Electrical auxiliaries-FIXED, Electrical closing button (BPFE) for NW08/NW63 - Model 48534 Mã hàng: 48534 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0