Bộ tự dộng chuyển đổi nguồn

(73 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Động cơ - Motor Mechanism (MCH) 48527 Easypact MVS SCHNEIDER

Động cơ - Motor Mechanism (MCH) 48527 Easypact MVS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Động cơ - Motor Mechanism (MCH) 48527 Easypact MVS SCHNEIDER Phụ Kiện Dành Cho Máy Cắt Không Khí ACB - MVS Schneider Mã hàng: 48527 Đặc điểm: Dùng cho Drawout Điện áp: 220 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
ACB 3P 2500A 65kA NW25H13D2 Masterpact NW SCHNEIDER

ACB 3P 2500A 65kA NW25H13D2 Masterpact NW SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

ACB 3P 2500A 65kA NW25H13D2 Masterpact NW SCHNEIDER Máy Cắt Không Khí ACB - NT Schneider Mã hàng: NW25H13D2 Loại: Drawout - H1 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 800A đến 4000A Dòng cắt ngắn mạch: 65kA Điện áp: 440 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khóa liên động cơ khí - Interlocking 48608 Easypact MVS SCHNEIDER

Khóa liên động cơ khí - Interlocking 48608 Easypact MVS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Khóa liên động cơ khí - Interlocking 48608 Easypact MVS SCHNEIDER Phụ Kiện Dành Cho Máy Cắt Không Khí ACB - MVS Schneider Mã hàng: 48608 Loại: Interlocking using cables Đặc điểm: 2 sources, 1 replacement source, fixed or drawout Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khóa liên động cơ khí - Interlocking 48609 Easypact MVS SCHNEIDER

Khóa liên động cơ khí - Interlocking 48609 Easypact MVS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Khóa liên động cơ khí - Interlocking 48609 Easypact MVS SCHNEIDER Phụ Kiện Dành Cho Máy Cắt Không Khí ACB - MVS Schneider Mã hàng: 48609 Loại: Interlocking using cables Đặc điểm: 2 sources, 1 coupling, fixed or drawout Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khóa liên động cơ khí - Interlocking 48610 Easypact MVS SCHNEIDER

Khóa liên động cơ khí - Interlocking 48610 Easypact MVS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Khóa liên động cơ khí - Interlocking 48610 Easypact MVS SCHNEIDER Phụ Kiện Dành Cho Máy Cắt Không Khí ACB - MVS Schneider Mã hàng: 48610 Loại: Interlocking using cables Đặc điểm: 3 sources, only 1 device, fixed or drawout Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khóa liên động cơ khí - Interlocking 47926 Easypact MVS SCHNEIDER

Khóa liên động cơ khí - Interlocking 47926 Easypact MVS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Khóa liên động cơ khí - Interlocking 47926 Easypact MVS SCHNEIDER Phụ Kiện Dành Cho Máy Cắt Không Khí ACB - MVS Schneider Mã hàng: 47926 Loại: Interlocking using cables Đặc điểm: Adaptation for MVS fixed/drawout devices Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khóa liên động cơ khí bằng thanh 48612 ATS Masterpact NW SCHNEIDER

Khóa liên động cơ khí bằng thanh 48612 ATS Masterpact NW SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Khóa liên động cơ khí bằng thanh 48612 ATS Masterpact NW SCHNEIDER Phụ kiện dành cho bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS Masterpact NW Schneider Mã hàng: 48612 Loại: Interlocking using connecting rods Đặc điểm: Adaptation for NW fixed or drawout devices Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Tiếp điểm báo đóng trạng thái chuyển đổi dành - Ready to close contact (PF) 47432

Tiếp điểm báo đóng trạng thái chuyển đổi dành - Ready to close contact (PF) 47432

Hotline: 0977.9966.27

Tiếp điểm báo đóng trạng thái chuyển đổi dành - Ready to close contact (PF) 47432 Phụ Kiện Cho Máy Cắt Không Khí ACB - NT Schneider Mã hàng: 47432 Điện áp: 5A - 240V Đặc điểm: Dành cho loại Drawout Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cuộn ngắt - Opening Release (MX) 33813 ACB Masterpact NT SCHNEIDER

Cuộn ngắt - Opening Release (MX) 33813 ACB Masterpact NT SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cuộn ngắt - Opening Release (MX) 33813 ACB Masterpact NT SCHNEIDER Phụ Kiện Cho Máy Cắt Không Khí ACB - NT Schneider Mã hàng: 33813 Đặc điểm: Dùng cho Drawout Điện áp: 220 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Cuộn đóng - Closing Release (XF) 47443 ACB Masterpact NT SCHNEIDER

Cuộn đóng - Closing Release (XF) 47443 ACB Masterpact NT SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Cuộn đóng - Closing Release (XF) 47443 ACB Masterpact NT SCHNEIDER Phụ Kiện Cho Máy Cắt Không Khí ACB - NT Schneider Mã hàng: 47443 Đặc điểm: Dùng cho Drawout Điện áp: 220 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Motor Mechanism (MCH) 47466

Motor Mechanism (MCH) 47466

Hotline: 0977.9966.27

Motor Mechanism (MCH) 47466 Phụ Kiện Cho Máy Cắt Không Khí ACB - NT Schneider Mã hàng: 47466 Đặc điểm: Dùng cho Drawout Điện áp: 220 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
ACB 3P 1600A 50kA NT16H23D2 Masterpact NT SCHNEIDER

ACB 3P 1600A 50kA NT16H23D2 Masterpact NT SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

ACB 3P 1600A 50kA NT16H23D2 Masterpact NT SCHNEIDER Máy Cắt Không Khí ACB - NT Schneider Mã hàng: NT16H23D2 Loại: Drawout - H2 Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 630A đến 1600A Dòng cắt ngắn mạch: 50kA Điện áp: 440 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ điều khiển tự động - Automatic Control Option 29472

Bộ điều khiển tự động - Automatic Control Option 29472

Hotline: 0977.9966.27

Bộ điều khiển tự động - Automatic Control Option 29472 Phụ Kiện Dành Cho Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: 29472 Loại: ACP + BA controller (1 source + 1 generator) Điện áp: 220/240V Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ điều khiển tự động - Automatic Control Option 29470

Bộ điều khiển tự động - Automatic Control Option 29470

Hotline: 0977.9966.27

Bộ điều khiển tự động - Automatic Control Option 29470 Phụ Kiện Dành Cho Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: 29470 Loại: ACP + BA controller (2 sources) Điện áp: 220/240V Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khóa liên động cơ khí - Interlocking 33209 Easypact MVS SCHNEIDER

Khóa liên động cơ khí - Interlocking 33209 Easypact MVS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Khóa liên động cơ khí - Interlocking 33209 Easypact MVS SCHNEIDER Phụ Kiện Dành Cho Máy Cắt Không Khí ACB - MVS Schneider Mã hàng: 33209 Loại: Interlocking using cables Đặc điểm: Set of Cable Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khóa liên động cơ khí bằng cable 33201 ATS Masterpact NT SCHNEIDER

Khóa liên động cơ khí bằng cable 33201 ATS Masterpact NT SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Khóa liên động cơ khí bằng cable 33201 ATS Masterpact NT SCHNEIDER Phụ Kiện Dành Cho Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: 33201 Loại: Interlocking using connecting rods Đặc điểm: Adaptation for NT drawout devices Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khóa liên động cơ khí bằng cable 33200 ATS Masterpact NT SCHNEIDER

Khóa liên động cơ khí bằng cable 33200 ATS Masterpact NT SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Khóa liên động cơ khí bằng cable 33200 ATS Masterpact NT SCHNEIDER Phụ Kiện Dành Cho Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: 33200 Loại: Interlocking using connecting rods Đặc điểm: 2 Masterpact NT fixed devices Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khóa liên động cơ khí bằng thanh 33913 ATS Masterpact NT SCHNEIDER

Khóa liên động cơ khí bằng thanh 33913 ATS Masterpact NT SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Khóa liên động cơ khí bằng thanh 33913 ATS Masterpact NT SCHNEIDER Phụ Kiện Dành Cho Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: 33913 Loại: Interlocking using connecting rods Đặc điểm: 2 Masterpact NT fixed devices Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khóa liên động cơ khí bằng thanh 33912 ATS Masterpact NT SCHNEIDER

Khóa liên động cơ khí bằng thanh 33912 ATS Masterpact NT SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Khóa liên động cơ khí bằng thanh 33912 ATS Masterpact NT SCHNEIDER Phụ Kiện Dành Cho Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: 33912 Loại: Interlocking using connecting rods Đặc điểm: 2 Masterpact NT fixed devices Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ điều khiển tự động - Automatic Control Option 29473

Bộ điều khiển tự động - Automatic Control Option 29473

Hotline: 0977.9966.27

Bộ điều khiển tự động - Automatic Control Option 29473 Phụ Kiện Dành Cho Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: 29473 Loại: ACP + BA controller (1 source + 1 generator) Điện áp: 380/415V Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ điều khiển tự động - Automatic Control Option 29471

Bộ điều khiển tự động - Automatic Control Option 29471

Hotline: 0977.9966.27

Bộ điều khiển tự động - Automatic Control Option 29471 Phụ Kiện Dành Cho Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: 29471 Loại: ACP + BA controller (2 sources) Điện áp: 380/415V Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khóa liên động điện IVE - IVE Electrical Interlocking Unit 54655

Khóa liên động điện IVE - IVE Electrical Interlocking Unit 54655

Hotline: 0977.9966.27

Khóa liên động điện IVE - IVE Electrical Interlocking Unit 54655 Phụ Kiện Dành Cho Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: 54655 Loại: Wiring kit for connection Điện áp: 48/415 VAC iêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khóa liên động điện IVE - IVE Electrical Interlocking Unit 29352

Khóa liên động điện IVE - IVE Electrical Interlocking Unit 29352

Hotline: 0977.9966.27

Khóa liên động điện IVE - IVE Electrical Interlocking Unit 29352 Phụ Kiện Dành Cho Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: 29352 Loại: For 2 devices Điện áp: 48/415 VAC iêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
ATS 4P 1600A 70kA ATSNS160H4E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

ATS 4P 1600A 70kA ATSNS160H4E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

ATS 4P 1600A 70kA ATSNS160H4E2 ATS Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: ATSNS160H4E2 Loại: Type H Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Dòng cắt ngắn mạch: 50kA Điện áp: 380-415 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
ATS 4P 1250A 70kA ATSNS125H4E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

ATS 4P 1250A 70kA ATSNS125H4E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

ATS 4P 1250A 70kA ATSNS125H4E2 ATS Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: ATSNS125H4E2 Loại: Type H Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Dòng cắt ngắn mạch: 50kA Điện áp: 380-415 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
ATS 4P 1000A 70kA ATSNS100H4E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

ATS 4P 1000A 70kA ATSNS100H4E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

ATS 4P 1000A 70kA ATSNS100H4E2 ATS Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: ATSNS100H4E2 Loại: Type H Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Dòng cắt ngắn mạch: 50kA Điện áp: 380-415 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
ATS 4P 800A 70kA ATSNS080H4E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

ATS 4P 800A 70kA ATSNS080H4E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

ATS 4P 800A 70kA ATSNS080H4E2 ATS Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: ATSNS080H4E2 Loại: Type H Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Dòng cắt ngắn mạch: 50kA Điện áp: 380-415 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
ATS 4P 630b 70kA ATSNS06bH4E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

ATS 4P 630b 70kA ATSNS06bH4E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

ATS 4P 630b 70kA ATSNS06bH4E2 ATS Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: ATSNS06bH4E2 Loại: Type H Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Dòng cắt ngắn mạch: 50kA Điện áp: 380-415 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
ATS 3P 1600A 70kA ATSNS160H3E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

ATS 3P 1600A 70kA ATSNS160H3E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

ATS 3P 1600A 70kA ATSNS160H3E2 ATS Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: ATSNS160H3E2 Loại: Type H Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Dòng cắt ngắn mạch: 50kA Điện áp: 380-415 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
ATS 3P 1250A 70kA ATSNS125H3E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

ATS 3P 1250A 70kA ATSNS125H3E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

ATS 3P 1250A 70kA ATSNS125H3E2 ATS Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: ATSNS125H3E2 Loại: Type H Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Dòng cắt ngắn mạch: 70kA Điện áp: 380-415 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
ATS 3P 1000A 70kA ATSNS100H3E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

ATS 3P 1000A 70kA ATSNS100H3E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

ATS 3P 1000A 70kA ATSNS100H3E2 ATS Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: ATSNS100H3E2 Loại: Type H Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Dòng cắt ngắn mạch: 50kA Điện áp: 380-415 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
ATS 3P 800A 70kA ATSNS080H3E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

ATS 3P 800A 70kA ATSNS080H3E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

ATS 3P 800A 70kA ATSNS080H3E2 ATS Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: ATSNS080H3E2 Loại: Type H Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Dòng cắt ngắn mạch: 50kA Điện áp: 380-415 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
ATS 3P 630b 70kA ATSNS06bH3E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

ATS 3P 630b 70kA ATSNS06bH3E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

ATS 3P 630b 70kA ATSNS06bH3E2 ATS Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: ATSNS06bH3E2 Loại: Type N Số cực: 3P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Dòng cắt ngắn mạch: 70kA Điện áp: 380-415 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
ATS 4P 1600A 50kA ATSNS160N4E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

ATS 4P 1600A 50kA ATSNS160N4E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

ATS 4P 1600A 50kA ATSNS160N4E2 ATS Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: ATSNS160N4E2 Loại: Type N Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Dòng cắt ngắn mạch: 50kA Điện áp: 220-240 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
ATS 4P 1250A 50kA ATSNS125N4E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

ATS 4P 1250A 50kA ATSNS125N4E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

ATS 4P 1250A 50kA ATSNS125N4E2 ATS Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: ATSNS125N4E2 Loại: Type N Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Dòng cắt ngắn mạch: 50kA Điện áp: 220-240 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
ATS 4P 1000A 50kA ATSNS100N4E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

ATS 4P 1000A 50kA ATSNS100N4E2 ATS Compact NS SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

ATS 4P 1000A 50kA ATSNS100N4E2 ATS Bộ Tự Động Chuyển Đổi Nguồn ATS Compact NS Schneider Mã hàng: ATSNS100N4E2 Loại: Type N Số cực: 4P Dòng điện định mức: Từ 630b đến 1600A Dòng cắt ngắn mạch: 50kA Điện áp: 220-240 VAC Tiêu chuẩn: IEC 947-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

0977.9966.27
0