Biến dòng CT

(19 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-4000/5

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-4000/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-4000/5

Mã hàng: SPCT-145/100-4000/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 100mm

Hệ số biến dòng: 4000/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 15

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-3500/5

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-3500/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-3500/5

Mã hàng: SPCT-145/100-3500/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 100mm

Hệ số biến dòng: 3500/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 15

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-3000/5

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-3000/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-3000/5

Mã hàng: SPCT-145/100-3000/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 100mm

Hệ số biến dòng: 3000/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 15

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-2500/5

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-2500/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-2500/5

Mã hàng: SPCT-145/100-2500/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 100mm

Hệ số biến dòng: 2500/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 15

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-2000/5

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-2000/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-2000/5

Mã hàng: SPCT-145/100-2000/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 100mm

Hệ số biến dòng: 2000/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 15

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-1500/5

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-1500/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-1500/5

Mã hàng: SPCT-145/100-1500/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 100mm

Hệ số biến dòng: 1500/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 15

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-1200/5

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-1200/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-1200/5

Mã hàng: SPCT-100/60-1200/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 60mm

Hệ số biến dòng: 1200/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 15

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-1000/5

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-1000/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-1000/5

Mã hàng: SPCT-100/60-1000/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 60mm

Hệ số biến dòng: 1000/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 10

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-800/5

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-800/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-800/5

Mã hàng: SPCT-100/60-800/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 60mm

Hệ số biến dòng: 800/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 10

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-600/5

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-600/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-600/5

Mã hàng: SPCT-80/40-600/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 40mm

Hệ số biến dòng: 600/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 5

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-500/5

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-500/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-500/5

Mã hàng: SPCT-80/40-500/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 40mm

Hệ số biến dòng: 500/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 5

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-400/5

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-400/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-300/5

Mã hàng: SPCT-80/40-400/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 40mm

Hệ số biến dòng: 400/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 5

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-300/5

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-300/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-300/5

Mã hàng: SPCT-62/40-300/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 40mm

Hệ số biến dòng: 300/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 3

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-250/5

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-250/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-250/5

Mã hàng: SPCT-62/40-250/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 40mm

Hệ số biến dòng: 250/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 3

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-200/5

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-200/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-200/5

Mã hàng: SPCT-62/40-200/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 40mm

Hệ số biến dòng: 200/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 3

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-150/5

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-150/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-150/5

Mã hàng: SPCT-62/40-150/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 40mm

Hệ số biến dòng: 150/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 3

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-100/5

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-100/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-100/5

Mã hàng: SPCT-62/40-100/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 40mm

Hệ số biến dòng: 100/5

Sai Số (%): Class 1

Công suất(VA): 3

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-62/30-75/5

Biến dòng CT Selec SPCT-62/30-75/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-62/30-75/5

Mã hàng: SPCT-62/30-75/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 30mm

Hệ số biến dòng: 75/5

Sai Số (%): Class 3

Công suất(VA): 3

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến dòng CT Selec SPCT-62/30-50/5

Biến dòng CT Selec SPCT-62/30-50/5

Hotline: 0977.9966.27

Biến dòng CT Selec SPCT-62/30-50/5

Mã hàng: SPCT-62/30-50/5

Hãng sản xuất: Selec

Kích thước lỗ: 30mm

Hệ số biến dòng: 50/5

Sai Số (%): Class 3

Công suất(VA): 2.5

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0