Công tắc ổ cắm dòng Refina

(22 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Ổ cắm chuyên dùng cho máy cạo râu - Model WEB1051W

Ổ cắm chuyên dùng cho máy cạo râu - Model WEB1051W

1,460,000 đ

Ổ cắm chuyên dùng cho máy cạo râu - Model WEB1051W Mã hàng: WEB1051W Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đèn báo Xin dọn phòng - Model WEG3032G-031

Đèn báo Xin dọn phòng - Model WEG3032G-031

139,000 đ

Đèn báo Xin dọn phòng - Model WEG3032G-031 Mã hàng: WEG3032G-031 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đèn báo Đừng làm phiền - Model WEG3032R-021

Đèn báo Đừng làm phiền - Model WEG3032R-021

139,000 đ

Đèn báo Đừng làm phiền - Model WEG3032R-021 Mã hàng: WEG3032R-021 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc D có đèn báo, 2 tiếp điểm - Model WEV5533-7SW

Công tắc D có đèn báo, 2 tiếp điểm - Model WEV5533-7SW

250,000 đ

Công tắc D có đèn báo, 2 tiếp điểm - Model WEV5533-7SW Mã hàng: WEV5533-7SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc D có đèn báo, 2 tiếp điểm - Model WEG55337SW

Công tắc D có đèn báo, 2 tiếp điểm - Model WEG55337SW

250,000 đ

Công tắc D có đèn báo, 2 tiếp điểm - Model WEG55337SW Mã hàng: WEG55337SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc C 2 chiều loại lớn - Model WEV5512-7SW

Công tắc C 2 chiều loại lớn - Model WEV5512-7SW

57,000 đ

Công tắc C 2 chiều loại lớn - Model WEV5512-7SW Mã hàng: WEV5512-7SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc C 2 chiều loại lớn - Model WEV5512SW

Công tắc C 2 chiều loại lớn - Model WEV5512SW

57,000 đ

Công tắc C 2 chiều loại lớn - Model WEV5512SW Mã hàng: WEV5512SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc C 2 chiều loại trung - Model WEV5522-7SW

Công tắc C 2 chiều loại trung - Model WEV5522-7SW

57,000 đ

Công tắc C 2 chiều loại trung - Model WEV5522-7SW Mã hàng: WEV5522-7SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc C 2 chiều loại trung - Model WEV5522SW

Công tắc C 2 chiều loại trung - Model WEV5522SW

57,000 đ

Công tắc C 2 chiều loại trung - Model WEV5522SW Mã hàng: WEV5522SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc C 2 chiều loại nhỏ - Model WEV5532-7SW

Công tắc C 2 chiều loại nhỏ - Model WEV5532-7SW

57,000 đ

Công tắc C 2 chiều loại nhỏ - Model WEV5532-7SW Mã hàng: WEV5532-7SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc C 2 chiều loại nhỏ - Model WEV5532SW

Công tắc C 2 chiều loại nhỏ - Model WEV5532SW

57,000 đ

Công tắc C 2 chiều loại nhỏ - Model WEV5532SW Mã hàng: WEV5532SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc C 2 chiều loại đôi - Model WEC5542-7SW

Công tắc C 2 chiều loại đôi - Model WEC5542-7SW

130,000 đ

Công tắc C 2 chiều loại đôi - Model WEC5542-7SW Mã hàng: WEC5542-7SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc B 1 chiều loại lớn - Model WEV5511-7SW

Công tắc B 1 chiều loại lớn - Model WEV5511-7SW

31,000 đ

Công tắc B 1 chiều loại lớn - Model WEV5511-7SW Mã hàng: WEV5511-7SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc B 1 chiều loại lớn - Model WEV5511SW

Công tắc B 1 chiều loại lớn - Model WEV5511SW

31,000 đ

Công tắc B 1 chiều loại lớn - Model WEV5511SW Mã hàng: WEV5511SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc B 1 chiều loại trung - Model WEV5521-7SW

Công tắc B 1 chiều loại trung - Model WEV5521-7SW

31,000 đ

Công tắc B 1 chiều loại trung - Model WEV5521-7SW Mã hàng: WEV5521-7SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc B 1 chiều loại trung - Model WEV5521SW

Công tắc B 1 chiều loại trung - Model WEV5521SW

31,000 đ

Công tắc B 1 chiều loại trung - Model WEV5521SW Mã hàng: WEV5521SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc B 1 chiều loại nhỏ- Model WEV5531-7SW

Công tắc B 1 chiều loại nhỏ- Model WEV5531-7SW

31,000 đ

Công tắc B 1 chiều loại nhỏ- Model WEV5531-7SW Mã hàng: WEV5531-7SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc B 1 chiều loại nhỏ- Model WEV5531SW

Công tắc B 1 chiều loại nhỏ- Model WEV5531SW

31,000 đ

Công tắc B 1 chiều loại nhỏ- Model WEV5531SW Mã hàng: WEV5531SW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc C 2 chiều - Model WEG55327MB

Công tắc C 2 chiều - Model WEG55327MB

70,000 đ

Công tắc C 2 chiều - Model WEG55327MB Mã hàng: WEG55327MB Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc C 2 chiều - Model WEG55327MW

Công tắc C 2 chiều - Model WEG55327MW

70,000 đ

Công tắc C 2 chiều - Model WEG55327MW Mã hàng: WEG55327MW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc B 1 chiều - Model WEG55317MW

Công tắc B 1 chiều - Model WEG55317MW

40,000 đ

Công tắc B 1 chiều - Model WEG55317MW Mã hàng: WEG55317MW Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc B 1 chiều - Model WEG55317MB

Công tắc B 1 chiều - Model WEG55317MB

40,000 đ

Công tắc B 1 chiều - Model WEG55317MB Mã hàng: WEG55317MB Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0