Ổ cắm âm sàn và thiết bị cảm biến

(17 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cảm biến hồng ngoại gắn tường 3 dây, 200 độ Neo - Model E3751MS3C_GS

Cảm biến hồng ngoại gắn tường 3 dây, 200 độ Neo - Model E3751MS3C_GS

1,797,400 đ

Cảm biến hồng ngoại gắn tường 3 dây, 200 độ Neo - Model E3751MS3C_GS Mã hàng: E3751MS3C_GS Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cảm biến hồng ngoại gắn tường 3 dây, 90 độ Neo - Model E3751MS3A_GS

Cảm biến hồng ngoại gắn tường 3 dây, 90 độ Neo - Model E3751MS3A_GS

1,797,400 đ

Cảm biến hồng ngoại gắn tường 3 dây, 90 độ Neo - Model E3751MS3A_GS Mã hàng: E3751MS3A_GS Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cảm biến hồng ngoại gắn tường 3 dây, 110 độ Zencelo - Model E84751MS3B_WE

Cảm biến hồng ngoại gắn tường 3 dây, 110 độ Zencelo - Model E84751MS3B_WE

1,797,400 đ

Cảm biến hồng ngoại gắn tường 3 dây, 110 độ Zencelo - Model E84751MS3B_WE Mã hàng: E84751MS3B_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cảm biến hồng ngoại gắn tường 3 dây, 90 độ Zencelo - Model E84751MS3A_WE

Cảm biến hồng ngoại gắn tường 3 dây, 90 độ Zencelo - Model E84751MS3A_WE

1,797,400 đ

Cảm biến hồng ngoại gắn tường 3 dây, 90 độ Zencelo - Model E84751MS3A_WE Mã hàng: CCT556011 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Điều khiển từ xa dùng cho lập trình CCT551011 - Model CCT556011

Điều khiển từ xa dùng cho lập trình CCT551011 - Model CCT556011

330,000 đ

Điều khiển từ xa dùng cho lập trình CCT551011 - Model CCT556011 Mã hàng: CCT556011 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cảm biến hồng ngoại và siêu âm 1 kênh - Model CCT551011

Cảm biến hồng ngoại và siêu âm 1 kênh - Model CCT551011

4,400,000 đ

Cảm biến hồng ngoại và siêu âm 1 kênh - Model CCT551011 Mã hàng: CCT551011 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cảm biến hồng ngoại 1 kênh - Model CCT570005

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh - Model CCT570005

1,311,200 đ

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh - Model CCT570005 Mã hàng: CCT570005 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cảm biến hồng ngoại 1 kênh - Model CCT570003

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh - Model CCT570003

2,084,500 đ

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh - Model CCT570003 Mã hàng: CCT570003 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cảm biến hồng ngoại 2 kênh - Model SAE_UE_MS_CDBWE

Cảm biến hồng ngoại 2 kênh - Model SAE_UE_MS_CDBWE

2,395,800 đ

Cảm biến hồng ngoại 2 kênh - Model SAE_UE_MS_CDBWE Mã hàng: SAE_UE_MS_CDBWE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cảm biến hồng ngoại 2 kênh - Model SAE_UE_MS_CDAWE

Cảm biến hồng ngoại 2 kênh - Model SAE_UE_MS_CDAWE

2,247,300 đ

Cảm biến hồng ngoại 2 kênh - Model SAE_UE_MS_CDAWE Mã hàng: SAE_UE_MS_CDAWE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cảm biến hồng ngoại 1 kênh - Model SAE_UE_MS_CSBWE

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh - Model SAE_UE_MS_CSBWE

2,022,900 đ

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh - Model SAE_UE_MS_CSBWE Mã hàng: SAE_UE_MS_CSBWE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cảm biến hồng ngoại 1 kênh - Model SAE_UE_MS_CSAWE

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh - Model SAE_UE_MS_CSAWE

1,311,200 đ

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh - Model SAE_UE_MS_CSAWE Mã hàng: SAE_UE_MS_CSAWE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế sắt cho ổ âm sàn 100x100x65mm - Model M224DB

Đế sắt cho ổ âm sàn 100x100x65mm - Model M224DB

123,200 đ

Đế sắt cho ổ âm sàn 100x100x65mm - Model M224DB Mã hàng: M224DB Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế sắt cho ổ âm sàn 100x100x55mm - Model M224B

Đế sắt cho ổ âm sàn 100x100x55mm - Model M224B

75,900 đ

Đế sắt cho ổ âm sàn 100x100x55mm - Model M224B Mã hàng: M224B Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm âm sàn cho Concept có đế âm, màu nhũ bạc - Model CON224_ABE_G5

Ổ cắm âm sàn cho Concept có đế âm, màu nhũ bạc - Model CON224_ABE_G5

1,159,400 đ

Ổ cắm âm sàn cho Concept có đế âm, màu nhũ bạc - Model CON224_ABE_G5 Mã hàng: CON224_ABE_G5 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm, màu nhũ vàng - Model E224F_BAS

Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm, màu nhũ vàng - Model E224F_BAS

1,460,800 đ

Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm, màu nhũ vàng - Model E224F_BAS Mã hàng: E224F_BAS Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm, màu nhũ bạc - Model E224F_ABE

Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm, màu nhũ bạc - Model E224F_ABE

1,159,400 đ

Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm, màu nhũ bạc - Model E224F_ABE Mã hàng: E224F_ABE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0