Công tắc ổ cắm CS2

(34 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Chiết áp đèn 1000W - Model CS2D1000

Chiết áp đèn 1000W - Model CS2D1000

121,500 đ

Chiết áp đèn 1000W - Model CS2D1000 Mã hàng: CS2D1000 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Chiết áp đèn 500W - Model CS2D500

Chiết áp đèn 500W - Model CS2D500

102,000 đ

Chiết áp đèn 500W - Model CS2D500 Mã hàng: CS2D500 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Chiết áp quạt 400W - Model CS2D400

Chiết áp quạt 400W - Model CS2D400

102,000 đ

Chiết áp quạt 400W - Model CS2D400 Mã hàng: CS2D400 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm mạng LAN - Model CS2RJ88

Ổ cắm mạng LAN - Model CS2RJ88

65,000 đ

Ổ cắm mạng LAN - Model CS2RJ88 Mã hàng: CS2RJ88 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm điện thoại - Model CS2RJ64

Ổ cắm điện thoại - Model CS2RJ64

50,000 đ

Ổ cắm điện thoại - Model CS2RJ64 Mã hàng: CS2RJ64 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm Tivi - Model CS2TV75

Ổ cắm Tivi - Model CS2TV75

40,000 đ

Ổ cắm Tivi - Model CS2TV75 Mã hàng: CS2TV75 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đèn báo đỏ - Model CS2NRD

Đèn báo đỏ - Model CS2NRD

16,500 đ

Đèn báo đỏ - Model CS2NRD Mã hàng: CS2NRD Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đèn báo xanh - Model CS2NGN

Đèn báo xanh - Model CS2NGN

16,500 đ

Đèn báo xanh - Model CS2NGN Mã hàng: CS2NGN Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Nút nhấn chuông - Model CS2MBP

Nút nhấn chuông - Model CS2MBP

24,700 đ

Nút nhấn chuông - Model CS2MBP Mã hàng: CS2MBP Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 cực 20A - Model CS2MD20

Công tắc 2 cực 20A - Model CS2MD20

65,000 đ

Công tắc 2 cực 20A - Model CS2MD20 Mã hàng: CS2MD20 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều - Model CS2M

Công tắc 2 chiều - Model CS2M

16,500 đ

Công tắc 2 chiều - Model CS2M Mã hàng: CS2M Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều - Model CS2/1/2M

Công tắc 1 chiều - Model CS2/1/2M

8,800 đ

Công tắc 1 chiều - Model CS2/1/2M Mã hàng: CS2/1/2M Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế nổi - Model CFMB1

Đế nổi - Model CFMB1

7,000 đ

Đế nổi - Model CFMB1 Mã hàng: CFMB1 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đôi 2 chấu và 2 lỗ - Model CS2U22

Ổ cắm đôi 2 chấu và 2 lỗ - Model CS2U22

46,500 đ

Ổ cắm đôi 2 chấu và 2 lỗ - Model CS2U22 Mã hàng: CS2U22 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đôi 2 chấu và 1 lỗ - Model CS2U21

Ổ cắm đôi 2 chấu và 1 lỗ - Model CS2U21

46,500 đ

Ổ cắm đôi 2 chấu và 1 lỗ - Model CS2U21 Mã hàng: CS2U21 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 3 chấu và 2 lỗ - Model CS2U32

Ổ cắm đơn 3 chấu và 2 lỗ - Model CS2U32

47,500 đ

Ổ cắm đơn 3 chấu và 2 lỗ - Model CS2U32 Mã hàng: CS2U32 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 3 chấu và 1 lỗ - Model CS2U31

Ổ cắm đơn 3 chấu và 1 lỗ - Model CS2U31

47,500 đ

Ổ cắm đơn 3 chấu và 1 lỗ - Model CS2U31 Mã hàng: CS2U31 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đôi 3 chấu - Model CS22U3

Ổ cắm đôi 3 chấu - Model CS22U3

62,000 đ

Ổ cắm đôi 3 chấu - Model CS22U3 Mã hàng: CS22U3 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 3 chấu - Model CS2U3

Ổ cắm đơn 3 chấu - Model CS2U3

45,500 đ

Ổ cắm đơn 3 chấu - Model CS2U3 Mã hàng: CS2U3 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 2 chấu và 2 lỗ - Model CS2U2

Ổ cắm đơn 2 chấu và 2 lỗ - Model CS2U2

39,000 đ

Ổ cắm đơn 2 chấu và 2 lỗ - Model CS2U2 Mã hàng: CS2U2 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ - Model CS2U1

Ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ - Model CS2U1

39,000 đ

Ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ - Model CS2U1 Mã hàng: CS2U1 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm ba 2 chấu - Model CS23U

Ổ cắm ba 2 chấu - Model CS23U

59,500 đ

Ổ cắm ba 2 chấu - Model CS23U Mã hàng: CS23U Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đôi 2 chấu - Model CS22U

Ổ cắm đôi 2 chấu - Model CS22U

49,000 đ

Ổ cắm đôi 2 chấu - Model CS22U Mã hàng: CS22U Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 2 chấu - Model CS2U

Ổ cắm đơn 2 chấu - Model CS2U

31,500 đ

Ổ cắm đơn 2 chấu - Model CS2U Mã hàng: CS2U Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt viền đôi - Model CS202

Mặt viền đôi - Model CS202

15,000 đ

Mặt viền đôi - Model CS202 Mã hàng: CS202 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt CB đen - Model CS21/HA

Mặt CB đen - Model CS21/HA

11,800 đ

Mặt CB đen - Model CS21/HA Mã hàng: CS21/HA Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt lỗ MCB/ 2 cực- Model CS22/M

Mặt lỗ MCB/ 2 cực- Model CS22/M

11,800 đ

Mặt lỗ MCB/ 2 cực- Model CS22/M Mã hàng: CS22/M Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt lỗ MCB/ 1 cực- Model CS21/M

Mặt lỗ MCB/ 1 cực- Model CS21/M

11,800 đ

Mặt lỗ MCB/ 1 cực- Model CS21/M Mã hàng: CS21/M Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 6 lỗ - Model CS26

Mặt 6 lỗ - Model CS26

18,000 đ

Mặt 6 lỗ - Model CS26 Mã hàng: CS26 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 5 lỗ - Model CS25

Mặt 5 lỗ - Model CS25

18,000 đ

Mặt 5 lỗ - Model CS25 Mã hàng: CS25 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 4 lỗ - Model CS24

Mặt 4 lỗ - Model CS24

18,000 đ

Mặt 4 lỗ - Model CS24 Mã hàng: CS24 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 3 lỗ - Model CS23

Mặt 3 lỗ - Model CS23

11,800 đ

Mặt 3 lỗ - Model CS23 Mã hàng: CS23 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 2 lỗ - Model CS22

Mặt 2 lỗ - Model CS22

11,800 đ

Mặt 2 lỗ - Model CS22 Mã hàng: CS22 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 1 lỗ - Model CS21

Mặt 1 lỗ - Model CS21

11,800 đ

Mặt 1 lỗ - Model CS21 Mã hàng: CS21 Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0