Công tắc ổ cắm New7

(41 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ ổ cắm tivi + mạng Cat 5 màu vàng

Bộ ổ cắm tivi + mạng Cat 5 màu vàng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm tivi + mạng Cat 5 màu vàng

Mã hàng: G NEW7-G21202A

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm tivi + mạng Cat 5 màu trắng

Bộ ổ cắm tivi + mạng Cat 5 màu trắng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm tivi + mạng Cat 5 màu trắng

Mã hàng: G NEW7-G21200A

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 10A 250V, có công tắc nguồn màu vàng

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 10A 250V, có công tắc nguồn màu vàng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 10A 250V, có công tắc nguồn màu vàng

Mã hàng: NEW7-G442/X

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 10A 250V, có công tắc nguồn màu trắng

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 10A 250V, có công tắc nguồn màu trắng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 10A 250V, có công tắc nguồn màu trắng

Mã hàng: NEW7-G442

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm đơn đa năng 3 chấu 10A 250V màu vàng

Bộ ổ cắm đơn đa năng 3 chấu 10A 250V màu vàng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm đơn đa năng 3 chấu 10A 250V màu vàng

Mã hàng: NEW7-G123/X

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm đơn đa năng 3 chấu 10A 250V màu trắng

Bộ ổ cắm đơn đa năng 3 chấu 10A 250V màu trắng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm đơn đa năng 3 chấu 10A 250V màu trắng

Mã hàng: NEW7-G123

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm đôi đa năng 13A 250V, có công tắc nguồn màu vàng

Bộ ổ cắm đôi đa năng 13A 250V, có công tắc nguồn màu vàng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm đôi đa năng 13A 250V, có công tắc nguồn màu vàng

Mã hàng: NEW7-G41922

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm đôi đa năng 13A 250V, có công tắc nguồn màu trắng

Bộ ổ cắm đôi đa năng 13A 250V, có công tắc nguồn màu trắng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm đôi đa năng 13A 250V, có công tắc nguồn màu trắng

Mã hàng: NEW7-G41920

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A, công tắc 1 chiều 16A 250V màu vàng

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A, công tắc 1 chiều 16A 250V màu vàng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A, công tắc 1 chiều 16A 250V màu vàng

Mã hàng: NEW7-G42102

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A, công tắc 1 chiều 16A 250V màu trắng

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A, công tắc 1 chiều 16A 250V màu trắng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A, công tắc 1 chiều 16A 250V màu trắng

Mã hàng: NEW7-G42100

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A 250V, ổ cắm sạc USB 2.1A màu vàng

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A 250V, ổ cắm sạc USB 2.1A màu vàng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A 250V, ổ cắm sạc USB 2.1A màu vàng

Mã hàng: NEW7-G13112

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A 250V, ổ cắm sạc USB 2.1A màu trắng

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A 250V, ổ cắm sạc USB 2.1A màu trắng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A 250V, ổ cắm sạc USB 2.1A màu trắng

Mã hàng: NEW7-G13110

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu, ổ cắm đơn 2 chấu 10A 250V màu vàng

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu, ổ cắm đơn 2 chấu 10A 250V màu vàng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu, ổ cắm đơn 2 chấu 10A 250V màu vàng

Mã hàng: NEW7-G128/X

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu, ổ cắm đơn 2 chấu 10A 250V màu trắng

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu, ổ cắm đơn 2 chấu 10A 250V màu trắng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu, ổ cắm đơn 2 chấu 10A 250V màu trắng

Mã hàng: NEW7-G128

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat 5 màu vàng

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat 5 màu vàng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat 5 màu vàng

Mã hàng: NEW7-G20502A

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat 5 màu trắng

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat 5 màu trắng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat 5 màu trắng

Mã hàng: NEW7-G20500A

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 6 màu vàng

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 6 màu vàng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 6 màu vàng

Mã hàng: NEW7-G20412

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 6 màu trắng

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 6 màu trắng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 6 màu trắng

Mã hàng: NEW7-G20410

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 5 màu vàng

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 5 màu vàng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 5 màu vàng

Mã hàng: NEW7-G20402A

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 5 màu trắng

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 5 màu trắng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 5 màu trắng

Mã hàng: NEW7-G20400A

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Dimmer điều chỉnh quạt 250W màu vàng

Dimmer điều chỉnh quạt 250W màu vàng

Hotline: 0977.9966.27

Dimmer điều chỉnh quạt 250W màu vàng

Mã hàng: NEW7-G30612A

Phân loại : Công tắc

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Dimmer điều chỉnh quạt 250W màu trắng

Dimmer điều chỉnh quạt 250W màu trắng

Hotline: 0977.9966.27

Dimmer điều chỉnh quạt 250W màu trắng

Mã hàng: NEW7-G30610A

Phân loại : Công tắc

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Dimmer điều chỉnh đèn 500W màu vàng

Dimmer điều chỉnh đèn 500W màu vàng

Hotline: 0977.9966.27

Dimmer điều chỉnh đèn 500W màu vàng

Mã hàng: NEW7-G30512A

Phân loại : Công tắc

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Dimmer điều chỉnh đèn 500W màu trắng

Dimmer điều chỉnh đèn 500W màu trắng

Hotline: 0977.9966.27

Dimmer điều chỉnh đèn 500W màu trắng

Mã hàng: NEW7-G30510A

Phân loại : Công tắc

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc 2 cực 32A 250V

Công tắc 2 cực 32A 250V

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc 2 cực 32A 250V

Mã hàng: NEW7-G00160

Phân loại : Công tắc

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc bốn 2 chiều 10AX 250V màu vàng

Bộ công tắc bốn 2 chiều 10AX 250V màu vàng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ công tắc bốn 2 chiều 10AX 250V màu vàng

Mã hàng: NEW7-G00802A

Phân loại : Công tắc

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc bốn 2 chiều 10AX 250V màu trắng

Bộ công tắc bốn 2 chiều 10AX 250V màu trắng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ công tắc bốn 2 chiều 10AX 250V màu trắng

Mã hàng: NEW7-G00800A

Phân loại : Công tắc

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc bốn 1 chiều 10AX 250V màu vàng

Bộ công tắc bốn 1 chiều 10AX 250V màu vàng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ công tắc bốn 1 chiều 10AX 250V màu vàng

Mã hàng: NEW7-G00702A

Phân loại : Công tắc

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc bốn 1 chiều 10AX 250V màu trắng

Bộ công tắc bốn 1 chiều 10AX 250V màu trắng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ công tắc bốn 1 chiều 10AX 250V màu trắng

Mã hàng: NEW7-G00700A

Phân loại : Công tắc

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc ba 2 chiều 10AX 250V màu vàng

Bộ công tắc ba 2 chiều 10AX 250V màu vàng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ công tắc ba 2 chiều 10AX 250V màu vàng

Mã hàng: NEW7-G00602A

Phân loại : Công tắc

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc ba 2 chiều 10AX 250V màu trắng

Bộ công tắc ba 2 chiều 10AX 250V màu trắng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ công tắc ba 2 chiều 10AX 250V màu trắng

Mã hàng: NEW7-G00600A

Phân loại : Công tắc

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc ba 1 chiều 10AX 250V màu vàng

Bộ công tắc ba 1 chiều 10AX 250V màu vàng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ công tắc ba 1 chiều 10AX 250V màu vàng

Mã hàng: NEW7-G00502A

Phân loại : Công tắc

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc ba 1 chiều 10AX 250V màu trắng

Bộ công tắc ba 1 chiều 10AX 250V màu trắng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ công tắc ba 1 chiều 10AX 250V màu trắng

Mã hàng: NEW7-G00500A

Phân loại : Công tắc

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc đôi 2 chiều 10AX 250V màu vàng

Bộ công tắc đôi 2 chiều 10AX 250V màu vàng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ công tắc đôi 2 chiều 10AX 250V màu vàng

Mã hàng: NEW7-G00402A

Phân loại : Công tắc

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc đôi 2 chiều 10AX 250V màu trắng

Bộ công tắc đôi 2 chiều 10AX 250V màu trắng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ công tắc đôi 2 chiều 10AX 250V màu trắng

Mã hàng: NEW7-G00400A

Phân loại : Công tắc

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ công tắc đôi 1 chiều 10AX 250V màu vàng

Bộ công tắc đôi 1 chiều 10AX 250V màu vàng

Hotline: 0977.9966.27

Bộ công tắc đôi 1 chiều 10AX 250V màu vàng

Mã hàng: NEW7-G00302A

Phân loại : Công tắc

Xuất xứ: Trung Quốc

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0