Công tắc Series S-FLEXI

(11 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Nút che trơn size XS - Model F50XM1_WE

Nút che trơn size XS - Model F50XM1_WE

12,100 đ

Nút che trơn size XS - Model F50XM1_WE Mã hàng: F50XM1_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Nút nhấn chuông 10A size L - Model F50BPM4_WE

Nút nhấn chuông 10A size L - Model F50BPM4_WE

56,100 đ

Nút nhấn chuông 10A size L - Model F50BPM4_WE Mã hàng: F50BPM4_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc trung gian 16A size S - Model F50MIA1_5_WE

Công tắc trung gian 16A size S - Model F50MIA1_5_WE

139,700 đ

Công tắc trung gian 16A size S - Model F50MIA1_5_WE Mã hàng: F50MIA1_5_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều 16A size XS - Model F50_2M1_WE

Công tắc 2 chiều 16A size XS - Model F50_2M1_WE

34,100 đ

Công tắc 2 chiều 16A size XS - Model F50_2M1_WE Mã hàng: F50_2M1_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều 16A size XS - Model F50M1_WE

Công tắc 1 chiều 16A size XS - Model F50M1_WE

23,100 đ

Công tắc 1 chiều 16A size XS - Model F50M1_WE Mã hàng: F50M1_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều 16A size M - Model F50_2M2_WE

Công tắc 2 chiều 16A size M - Model F50_2M2_WE

40,700 đ

Công tắc 2 chiều 16A size M - Model F50_2M2_WE Mã hàng: F50_2M2_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều 16A size M - Model F50M2_WE

Công tắc 1 chiều 16A size M - Model F50M2_WE

27,500 đ

Công tắc 1 chiều 16A size M - Model F50M2_WE Mã hàng: F50M2_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều 16A size L - Model F50_2M4_WE

Công tắc 2 chiều 16A size L - Model F50_2M4_WE

47,300 đ

Công tắc 2 chiều 16A size L - Model F50_2M4_WE Mã hàng: F50_2M4_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều 16A size L - Model F50M4_WE

Công tắc 1 chiều 16A size L - Model F50M4_WE

37,400 đ

Công tắc 1 chiều 16A size L - Model F50M4_WE Mã hàng: F50M4_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều 16A size S - Model F50M1_5_WE

Công tắc 1 chiều 16A size S - Model F50M1_5_WE

13,200 đ

Công tắc 1 chiều 16A size S - Model F50M1_5_WE Mã hàng: F50M1_5_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều 16A size S - Model F50_2M1_5_WE

Công tắc 2 chiều 16A size S - Model F50_2M1_5_WE

41,800 đ

Công tắc 2 chiều 16A size S - Model F50_2M1_5_WE Mã hàng: F50_2M1_5_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0