Máy bơm nước Panasonic

(12 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Máy bơm tăng áp - Model A-200JAK

Máy bơm tăng áp - Model A-200JAK

2,450,000 đ

Máy bơm tăng áp - Model A-200JAK Mã hàng: A-200JAK Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máy bơm tăng áp - Model A-130JACK

Máy bơm tăng áp - Model A-130JACK

2,540,000 đ

Máy bơm tăng áp - Model A-130JACK Mã hàng: A-130JACK Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máy bơm tăng áp - Model A-130JTX

Máy bơm tăng áp - Model A-130JTX

3,640,000 đ

Máy bơm tăng áp - Model A-130JTX Mã hàng: A-130JTX Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máy bơm tăng áp - Model A-130JAK

Máy bơm tăng áp - Model A-130JAK

2,110,000 đ

Máy bơm tăng áp - Model A-130JAK Mã hàng: A-130JAK Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máy bơm đẩy cao - Model GP-350JA-NV5

Máy bơm đẩy cao - Model GP-350JA-NV5

4,420,000 đ

Máy bơm đẩy cao - Model GP-350JA-NV5 Mã hàng: GP-350JA-NV5 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máy bơm đẩy cao - Model GP-350JA-SV5

Máy bơm đẩy cao - Model GP-350JA-SV5

4,400,000 đ

Máy bơm đẩy cao - Model GP-350JA-SV5 Mã hàng: GP-350JA-SV5 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máy bơm đẩy cao - Model GP-250JXK-NV5

Máy bơm đẩy cao - Model GP-250JXK-NV5

2,990,000 đ

Máy bơm đẩy cao - Model GP-250JXK-NV5 Mã hàng: GP-250JXK-NV5 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máy bơm đẩy cao - Model GP-250JXK-SV5

Máy bơm đẩy cao - Model GP-250JXK-SV5

2,970,000 đ

Máy bơm đẩy cao - Model GP-250JXK-SV5 Mã hàng: GP-250JXK-SV5 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máy bơm đẩy cao - Model GP-200JXK-NV5

Máy bơm đẩy cao - Model GP-200JXK-NV5

1,890,000 đ

Máy bơm đẩy cao - Model GP-200JXK-NV5 Mã hàng: GP-200JXK-NV5 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máy bơm đẩy cao - Model GP-200JXK-SV5

Máy bơm đẩy cao - Model GP-200JXK-SV5

1,870,000 đ

Máy bơm đẩy cao - Model GP-200JXK-SV5 Mã hàng: GP-200JXK-SV5 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máy bơm đẩy cao - Model GP-129JXK-NV5

Máy bơm đẩy cao - Model GP-129JXK-NV5

1,490,000 đ

Máy bơm đẩy cao - Model GP-129JXK-NV5 Mã hàng: GP-129JXK-NV5 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máy bơm đẩy cao - Model GP-129JXK-SV5

Máy bơm đẩy cao - Model GP-129JXK-SV5

1,470,000 đ

Máy bơm đẩy cao - Model GP-129JXK-SV5 Mã hàng: GP-129JXK-SV5 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0