Tủ điện âm tường Comet

(11 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Tủ điện 4 cửa - Model CE52PM

Tủ điện 4 cửa - Model CE52PM

1,408,000 đ

Tủ điện 4 cửa - Model CE52PM Mã hàng: CE52PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tủ điện 4 cửa - Model CE36PM

Tủ điện 4 cửa - Model CE36PM

1,108,000 đ

Tủ điện 4 cửa - Model CE36PM Mã hàng: CE36PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tủ điện 2 cửa - Model CE26PM

Tủ điện 2 cửa - Model CE26PM

899,000 đ

Tủ điện 2 cửa - Model CE26PM Mã hàng: CE26PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tủ điện 2 cửa - Model CE18PM

Tủ điện 2 cửa - Model CE18PM

629,000 đ

Tủ điện 2 cửa - Model CE18PM Mã hàng: CE18PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tủ điện 1 cửa - Model CE17PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE17PM

589,000 đ

Tủ điện 1 cửa - Model CE17PM Mã hàng: CE17PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tủ điện 1 cửa - Model CE13PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE13PM

439,000 đ

Tủ điện 1 cửa - Model CE13PM Mã hàng: CE13PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tủ điện 1 cửa - Model CE9PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE9PM

309,000 đ

Tủ điện 1 cửa - Model CE9PM Mã hàng: CE9PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tủ điện 1 cửa - Model CE6PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE6PM

199,000 đ

Tủ điện 1 cửa - Model CE6PM Mã hàng: CE6PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tủ điện 1 cửa - Model CE4PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE4PM

129,000 đ

Tủ điện 1 cửa - Model CE4PM Mã hàng: CE4PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tủ điện 1 cửa - Model CE3PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE3PM

129,000 đ

Tủ điện 1 cửa - Model CE3PM Mã hàng: CE3PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Tủ điện 1 cửa - Model CE2PM

Tủ điện 1 cửa - Model CE2PM

129,000 đ

Tủ điện 1 cửa - Model CE2PM Mã hàng: CE2PM Hãng sản xuất: Comet Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0