Máy cắt không khí (ACB)

(42 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Máy cắt không khí Chint NXA63H50-MD4-AC220/230/240TP 120kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA63H50-MD4-AC220/230/240TP 120kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA63H50-MD4-AC220/230/240TP 120kA 4P

Mã hàng: NXA63H50-MD4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA40N40-MD4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA40N40-MD4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA40N40-MD4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Mã hàng: NXA40N40-MD4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA32N32-MD4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA32N32-MD4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA32N32-MD4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Mã hàng: NXA32N32-MD4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA32N25-MD4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA32N25-MD4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA32N25-MD4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Mã hàng: NXA32N25-MD4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA20N20-MD4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA20N20-MD4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA20N20-MD4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Mã hàng: NXA20N20-MD4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA16N16-MD4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA16N16-MD4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA16N16-MD4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Mã hàng: NXA16N16-MD4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA16N12-MD4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA16N12-MD4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA16N12-MD4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Mã hàng: NXA16N12-MD4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA16N10-MD4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA16N10-MD4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA16N10-MD4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Mã hàng: NXA16N10-MD4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA16N08-MD4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA16N08-MD4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA16N08-MD4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Mã hàng: NXA16N08-MD4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA16N06-MD4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA16N06-MD4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA16N06-MD4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Mã hàng: NXA16N06-MD4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA63H63-MD3-AC220/230/240TP 120kA 3P

Máy cắt không khí Chint NXA63H63-MD3-AC220/230/240TP 120kA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA63H63-MD3-AC220/230/240TP 120kA 3P

Mã hàng: NXA63H63-MD3-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA63H50-MD3-AC220/230/240TP 120kA 3P

Máy cắt không khí Chint NXA63H50-MD3-AC220/230/240TP 120kA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA63H50-MD3-AC220/230/240TP 120kA 3P

Mã hàng: NXA63H50-MD3-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA40N40-MD3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Máy cắt không khí Chint NXA40N40-MD3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA40N40-MD3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Mã hàng: NXA40N40-MD3-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA32N32-MD3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Máy cắt không khí Chint NXA32N32-MD3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA32N32-MD3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Mã hàng: NXA32N32-MD3-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA32N25-MD3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Máy cắt không khí Chint NXA32N25-MD3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA32N25-MD3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Mã hàng: NXA32N25-MD3-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA20N20-MD3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Máy cắt không khí Chint NXA20N20-MD3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA20N20-MD3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Mã hàng: NXA20N20-MD3-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA16N16-MD3-AC220/230/240TP 50kA 3P

Máy cắt không khí Chint NXA16N16-MD3-AC220/230/240TP 50kA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA16N16-MD3-AC220/230/240TP 50kA 3P

Mã hàng: NXA16N16-MD3-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA16N12-MD3-AC220/230/240TP 50kA 3P

Máy cắt không khí Chint NXA16N12-MD3-AC220/230/240TP 50kA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA16N12-MD3-AC220/230/240TP 50kA 3P

Mã hàng: NXA16N12-MD3-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA16N10-MD3-AC220/230/240TP 50kA 3P

Máy cắt không khí Chint NXA16N10-MD3-AC220/230/240TP 50kA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA16N10-MD3-AC220/230/240TP 50kA 3P

Mã hàng: NXA16N10-MD3-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA16N08-MD3-AC220/230/240TP 50kA 3P

Máy cắt không khí Chint NXA16N08-MD3-AC220/230/240TP 50kA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA16N08-MD3-AC220/230/240TP 50kA 3P

Mã hàng: NXA16N08-MD3-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA16N06-MD3-AC220/230/240TP 50kA 3P

Máy cắt không khí Chint NXA16N06-MD3-AC220/230/240TP 50kA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA16N06-MD3-AC220/230/240TP 50kA 3P

Mã hàng: NXA16N06-MD3-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại di động)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA63H50-MF4-AC220/230/240TP 120kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA63H50-MF4-AC220/230/240TP 120kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA63H50-MF4-AC220/230/240TP 120kA 4P

Mã hàng: NXA63H50-MF4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại cố định)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA40N40-MF4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA40N40-MF4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA40N40-MF4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Mã hàng: NXA40N40-MF4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại cố định)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA32N32-MF4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA32N32-MF4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA32N32-MF4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Mã hàng: NXA32N32-MF4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại cố định)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA32N25-MF4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA32N25-MF4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA32N25-MF4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Mã hàng: NXA32N25-MF4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại cố định)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA20N20-MF4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA20N20-MF4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA20N20-MF4-AC220/230/240TP 80kA 4P

Mã hàng: NXA20N20-MF4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại cố định)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA16N16-MF4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA16N16-MF4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA16N16-MF4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Mã hàng: NXA16N16-MF4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại cố định)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA16N12-MF4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA16N12-MF4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA16N12-MF4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Mã hàng: NXA16N12-MF4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại cố định)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA16N10-MF4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA16N10-MF4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA16N10-MF4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Mã hàng: NXA16N10-MF4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại cố định)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA16N08-MF4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA16N08-MF4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA16N08-MF4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Mã hàng: NXA16N08-MF4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại cố định)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA16N06-MF4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Máy cắt không khí Chint NXA16N06-MF4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA16N06-MF4-AC220/230/240TP 50kA 4P

Mã hàng: NXA16N06-MF4-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại cố định)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA63H63-MF3-AC220/230/240TP 120kA 3P

Máy cắt không khí Chint NXA63H63-MF3-AC220/230/240TP 120kA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA63H50-MF3-AC220/230/240TP 120kA 3P

Mã hàng: NXA63H63-MF3-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại cố định)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA63H50-MF3-AC220/230/240TP 120kA 3P

Máy cắt không khí Chint NXA63H50-MF3-AC220/230/240TP 120kA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA63H50-MF3-AC220/230/240TP 120kA 3P

Mã hàng: NXA63H50-MF3-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại cố định)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA40N40-MF3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Máy cắt không khí Chint NXA40N40-MF3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA40N40-MF3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Mã hàng: NXA40N40-MF3-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại cố định)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA32N32-MF3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Máy cắt không khí Chint NXA32N32-MF3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA32N32-MF3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Mã hàng: NXA32N32-MF3-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại cố định)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Máy cắt không khí Chint NXA32N25-MF3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Máy cắt không khí Chint NXA32N25-MF3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Máy cắt không khí Chint NXA32N25-MF3-AC220/230/240TP 80kA 3P

Mã hàng: NXA32N25-MF3-AC220/230/240TP

Phân loại : ACB (loại cố định)

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC / EN 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0