Phích cắm, ổ cắm công nghiệp

(38 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Ổ cắm nối di động 3 ngả Himel HDPS316230 3P 16A

Ổ cắm nối di động 3 ngả Himel HDPS316230 3P 16A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm nối di động 3 ngả Himel HDPS316230 3P 16A

Mã hàng: HDPS316230

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm nối di động 3 ngả Himel HDPS416230 3P 16A

Ổ cắm nối di động 3 ngả Himel HDPS416230 3P 16A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm nối di động 3 ngả Himel HDPS416230 3P 16A

Mã hàng: HDPS416230

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm nối di động Himel HDSM5125IP67 5P 125A

Ổ cắm nối di động Himel HDSM5125IP67 5P 125A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm nối di động Himel HDSM5125IP67 5P 125A

Mã hàng: HDSM5125IP67

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm nối di động Himel HDSM4125IP67 4P 125A

Ổ cắm nối di động Himel HDSM4125IP67 4P 125A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm nối di động Himel HDSM4125IP67 4P 125A

Mã hàng: HDSM4125IP67

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm nối di động Himel HDSM3125IP67 3P 125A

Ổ cắm nối di động Himel HDSM3125IP67 3P 125A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm nối di động Himel HDSM3125IP67 3P 125A

Mã hàng: HDSM3125IP67

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm nối di động Himel HDSM563IP67 5P 63A

Ổ cắm nối di động Himel HDSM563IP67 5P 63A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm nối di động Himel HDSM563IP67 5P 63A

Mã hàng: HDSM563IP67

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm nối di động Himel HDSM463IP67 4P 63A

Ổ cắm nối di động Himel HDSM463IP67 4P 63A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm nối di động Himel HDSM463IP67 4P 63A

Mã hàng: HDSM463IP67

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm nối di động Himel HDSM363IP67 3P 63A

Ổ cắm nối di động Himel HDSM363IP67 3P 63A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm nối di động Himel HDSM363IP67 3P 63A

Mã hàng: HDSM363IP67

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm nối di động Himel HDSM532IP44 5P 32A

Ổ cắm nối di động Himel HDSM532IP44 5P 32A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm nối di động Himel HDSM532IP44 5P 32A

Mã hàng: HDSM532IP44

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm nối di động Himel HDSM432IP44 4P 32A

Ổ cắm nối di động Himel HDSM432IP44 4P 32A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm nối di động Himel HDSM432IP44 4P 32A

Mã hàng: HDSM432IP44

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm nối di động Himel HDSM332IP44 3P 32A

Ổ cắm nối di động Himel HDSM332IP44 3P 32A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm nối di động Himel HDSM332IP44 3P 32A

Mã hàng: HDSM332IP44

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm nối di động Himel HDSM516IP44 5P 16A

Ổ cắm nối di động Himel HDSM516IP44 5P 16A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm nối di động Himel HDSM516IP44 5P 16A

Mã hàng: HDSM516IP44

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm nối di động Himel HDSM416IP44 4P 16A

Ổ cắm nối di động Himel HDSM416IP44 4P 16A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm nối di động Himel HDSM416IP44 4P 16A

Mã hàng: HDSM416IP44

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm nối di động Himel HDSM316IP44 3P 16A

Ổ cắm nối di động Himel HDSM316IP44 3P 16A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm nối di động Himel HDSM316IP44 3P 16A

Mã hàng: HDSM316IP44

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF5125IP67 5P 125A

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF5125IP67 5P 125A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF5125IP67 5P 125A

Mã hàng: HDSF5125IP67

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF4125IP67 4P 125A

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF4125IP67 4P 125A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF4125IP67 4P 125A

Mã hàng: HDSF4125IP67

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF3125IP67 3P 125A

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF3125IP67 3P 125A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF3125IP67 3P 125A

Mã hàng: HDSF3125IP67

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF563IP67 5P 63A

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF563IP67 5P 63A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF563IP67 5P 63A

Mã hàng: HDSF563IP67

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF463IP67 4P 63A

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF463IP67 4P 63A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF463IP67 4P 63A

Mã hàng: HDSF463IP67

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF363IP67 3P 63A

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF363IP67 3P 63A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF363IP67 3P 63A

Mã hàng: HDSF363IP67

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF532IP44 5P 32A

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF532IP44 5P 32A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF532IP44 5P 32A

Mã hàng: HDSF532IP44

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF432IP44 4P 32A

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF432IP44 4P 32A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF432IP44 4P 32A

Mã hàng: HDSF432IP44

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF332IP44 3P 32A

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF332IP44 3P 32A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF332IP44 3P 32A

Mã hàng: HDSF332IP44

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF516IP44 5P 16A

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF516IP44 5P 16A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF516IP44 5P 16A

Mã hàng: HDSF516IP44

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF416IP44 4P 16A

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF416IP44 4P 16A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF416IP44 4P 16A

Mã hàng: HDSF416IP44

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF316IP44 3P 16A

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF316IP44 3P 16A

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm cố định lắp nổi Himel HDSF316IP44 3P 16A

Mã hàng: HDSF316IP44

Phân loại : Ổ cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Phích cắm di động kín nước Himel HDPM5125IP67 5P 125A

Phích cắm di động kín nước Himel HDPM5125IP67 5P 125A

Hotline: 0977.9966.27

Phích cắm di động kín nước Himel HDPM5125IP67 5P 125A

Mã hàng: HDPM5125IP67

Phân loại : Phích cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Phích cắm di động kín nước Himel HDPM4125IP67 4P 125A

Phích cắm di động kín nước Himel HDPM4125IP67 4P 125A

Hotline: 0977.9966.27

Phích cắm di động kín nước Himel HDPM4125IP67 4P 125A

Mã hàng: HDPM4125IP67

Phân loại : Phích cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Phích cắm di động kín nước Himel HDPM3125IP67 3P 125A

Phích cắm di động kín nước Himel HDPM3125IP67 3P 125A

Hotline: 0977.9966.27

Phích cắm di động kín nước Himel HDPM3125IP67 3P 125A

Mã hàng: HDPM3125IP67

Phân loại : Phích cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Phích cắm di động kín nước Himel HDPM563IP67 5P 63A

Phích cắm di động kín nước Himel HDPM563IP67 5P 63A

Hotline: 0977.9966.27

Phích cắm di động kín nước Himel HDPM563IP67 5P 63A

Mã hàng: HDPM563IP67

Phân loại : Phích cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Phích cắm di động kín nước Himel HDPM463IP67 4P 63A

Phích cắm di động kín nước Himel HDPM463IP67 4P 63A

Hotline: 0977.9966.27

Phích cắm di động kín nước Himel HDPM463IP67 4P 63A

Mã hàng: HDPM463IP67

Phân loại : Phích cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Phích cắm di động kín nước Himel HDPM363IP67 3P 63A

Phích cắm di động kín nước Himel HDPM363IP67 3P 63A

Hotline: 0977.9966.27

Phích cắm di động kín nước Himel HDPM363IP67 3P 63A

Mã hàng: HDPM363IP67

Phân loại : Phích cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Phích cắm di động Himel HDPM532IP44 5P 32A

Phích cắm di động Himel HDPM532IP44 5P 32A

Hotline: 0977.9966.27

Phích cắm di động Himel HDPM532IP44 5P 32A

Mã hàng: HDPM532IP44

Phân loại : Phích cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Phích cắm di động Himel HDPM432IP44 4P 32A

Phích cắm di động Himel HDPM432IP44 4P 32A

Hotline: 0977.9966.27

Phích cắm di động Himel HDPM432IP44 4P 32A

Mã hàng: HDPM432IP44

Phân loại : Phích cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Phích cắm di động Himel HDPM332IP44 3P 32A

Phích cắm di động Himel HDPM332IP44 3P 32A

Hotline: 0977.9966.27

Phích cắm di động Himel HDPM332IP44 3P 32A

Mã hàng: HDPM332IP44

Phân loại : Phích cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Phích cắm di động Himel HDPM516IP44 5P 16A

Phích cắm di động Himel HDPM516IP44 5P 16A

Hotline: 0977.9966.27

Phích cắm di động Himel HDPM516IP44 5P 16A

Mã hàng: HDPM516IP44

Phân loại : Phích cắm

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0