Thiết bị đóng cắt Schneider

(2294 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Easy9 RCBO 1PN C 32A 30mA AC SLIM - Model EZ9D33632

Easy9 RCBO 1PN C 32A 30mA AC SLIM - Model EZ9D33632

Hotline: 0977.9966.27

 Easy9 RCBO 1PN C 32A 30mA AC SLIM - Model EZ9D33632

Mã hàng: EZ9D33632

Hãng sản xuất: Schneider

Số cực: 1P+N

Dòng điện định mức: 32A

Dòng rò định mức: 30mA

Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA

Tiêu chuẩn: IEC 61009-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Easy9 RCBO 1PN C 25A 30mA AC SLIM - Model EZ9D33625

Easy9 RCBO 1PN C 25A 30mA AC SLIM - Model EZ9D33625

Hotline: 0977.9966.27

 Easy9 RCBO 1PN C 25A 30mA AC SLIM - Model EZ9D33625

Mã hàng: EZ9D33625

Hãng sản xuất: Schneider

Số cực: 1P+N

Dòng điện định mức: 25A

Dòng rò định mức: 30mA

Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA

Tiêu chuẩn: IEC 61009-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Easy9 RCBO 1PN C 20A 30mA AC SLIM - Model EZ9D33620

Easy9 RCBO 1PN C 20A 30mA AC SLIM - Model EZ9D33620

Hotline: 0977.9966.27

 Easy9 RCBO 1PN C 20A 30mA AC SLIM - Model EZ9D33620

Mã hàng: EZ9D33620

Hãng sản xuất: Schneider

Số cực: 1P+N

Dòng điện định mức: 20A

Dòng rò định mức: 30mA

Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA

Tiêu chuẩn: IEC 61009-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Easy9 RCBO 1PN C 16A 30mA AC SLIM - Model EZ9D33616

Easy9 RCBO 1PN C 16A 30mA AC SLIM - Model EZ9D33616

Hotline: 0977.9966.27

 Easy9 RCBO 1PN C 16A 30mA AC SLIM - Model EZ9D33616

Mã hàng: EZ9D33616

Hãng sản xuất: Schneider

Số cực: 1P+N

Dòng điện định mức: 16A

Dòng rò định mức: 30mA

Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA

Tiêu chuẩn: IEC 61009-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Easy9 RCBO 1PN C 10A 30mA AC SLIM - Model EZ9D33610

Easy9 RCBO 1PN C 10A 30mA AC SLIM - Model EZ9D33610

Hotline: 0977.9966.27

 Easy9 RCBO 1PN C 10A 30mA AC SLIM - Model EZ9D33610

Mã hàng: EZ9D33610

Hãng sản xuất: Schneider

Số cực: 1P+N

Dòng điện định mức: 10A

Dòng rò định mức: 30mA

Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA

Tiêu chuẩn: IEC 61009-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Easy9 RCBO 1PN C 6A 30mA AC SLIM - Model EZ9D33606

Easy9 RCBO 1PN C 6A 30mA AC SLIM - Model EZ9D33606

Hotline: 0977.9966.27

 Easy9 RCBO 1PN C 6A 30mA AC SLIM - Model EZ9D33606

Mã hàng: EZ9D33606

Hãng sản xuất: Schneider

Số cực: 1P+N

Dòng điện định mức: 6A

Dòng rò định mức: 30mA

Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA

Tiêu chuẩn: IEC 61009-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Biến Dòng CT METSECT5CC004 SCHNEIDER

Biến Dòng CT METSECT5CC004 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

CT - Current Transformer Schneider Mã hàng: METSECT5CC004 Loại: Type C - Cable Profile Cable: Ø21mm Rating Ip/5 A: 40A Cấp bảo vệ: IP20 Tiêu chuẩn: IEC 61869-2 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Chuyển Mạch Volt - Voltmeter Switches K1F027MLH SCHNEIDER

Chuyển Mạch Volt - Voltmeter Switches K1F027MLH SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: K1F027MLH Loại: Cam Switchs Đặc điểm: 7 vị trí Kích cỡ: 45x45 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Chuyển Mạch Ampe - Ammeter Switches K1F003MLH SCHNEIDER

Chuyển Mạch Ampe - Ammeter Switches K1F003MLH SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: K1F003MLH Loại: Cam Switches Đặc điểm: 4 vị trí Kích cỡ: 45x45 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16075 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16075 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16075 Loại: Dành cho motor feeder Tỷ lệ: 0-500V Kích cỡ: 96x96 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16078 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16078 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16078 Loại: Dành cho motor feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-200-600A Kết nối trên CT: 200/5 Kích cỡ: 96x96 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16076 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16076 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16076 Loại: Dành cho motor feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-30-90A Kết nối trên CT: 30/5 Kích cỡ: 96x96 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16077 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16077 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16077 Loại: Dành cho motor feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-75-225A Kết nối trên CT: 75/5 Kích cỡ: 96x96 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16073 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16073 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16073 Loại: Dành cho motor feeder Đặc điểm: Basic device (without dial) Tỷ lệ: Không Kết nối trên CT: X/5 Kích cỡ: 96x96 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16090 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16090 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16090 Loại: Dành cho Standard Feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-4000A Kết nối trên CT: 4000/5 Kích cỡ: 96x96 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16088 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16088 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16088 Loại: Dành cho Standard Feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-2500A Kết nối trên CT: 2500/5 Kích cỡ: 96x96 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16087 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16087 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16087 Loại: Dành cho Standard Feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-2000A Kết nối trên CT: 2000/5 Kích cỡ: 96x96 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16086 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16086 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16086 Loại: Dành cho Standard Feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-1500A Kết nối trên CT: 1500/5 Kích cỡ: 96x96 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16085 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16085 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16085 Loại: Dành cho Standard Feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-1250A Kết nối trên CT: 1250/5 Kích cỡ: 96x96 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16084 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16084 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16084 Loại: Dành cho Standard Feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-1000A Kết nối trên CT: 1000/5 Kích cỡ: 96x96 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16083 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16083 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16083 Loại: Dành cho Standard Feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-600A Kết nối trên CT: 600/5 Kích cỡ: 96x96 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16082 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16082 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16082 Loại: Dành cho Standard Feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-400A Kết nối trên CT: 400/5 Kích cỡ: 96x96 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16081 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16081 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16081 Loại: Dành cho Standard Feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-200A Kết nối trên CT: 200/5 Kích cỡ: 96x96 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16080 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16080 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16080 Loại: Dành cho Standard Feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-100A Kết nối trên CT: 100/5 Kích cỡ: 96x96 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16079 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16079 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16079 Loại: Dành cho Standard Feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-50A Kết nối trên CT: 50/5 Kích cỡ: 96x96 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16074 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16074 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16074 Loại: Dành cho Standard Feeder Đặc điểm: Basic device (without dial) Tỷ lệ: Không Kết nối trên CT: X/5 Kích cỡ: 96x96 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16005 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16005 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16005 Loại: Dành cho motor feeder Tỷ lệ: 0-500V Kích cỡ: 72x72 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16008 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16008 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16008 Loại: Dành cho motor feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-200-600A Kết nối trên CT: 200/5 Kích cỡ: 72x72 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16007 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16007 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16007 Loại: Dành cho motor feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-75-225A Kết nối trên CT: 75/5 Kích cỡ: 72x72 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16006 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16006 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16006 Loại: Dành cho motor feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-30-90A Kết nối trên CT: 30/5 Kích cỡ: 72x72 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16003 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16003 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16003 Loại: Dành cho motor feeder Đặc điểm: Basic device (without dial) Tỷ lệ: Không Kết nối trên CT: X/5 Kích cỡ: 72x72 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16016 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16016 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16016 Loại: Dành cho Standard Feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-1500A Kết nối trên CT: 1500/5 Kích cỡ: 72x72 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16015 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16015 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16015 Loại: Dành cho Standard Feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-1250A Kết nối trên CT: 1250/5 Kích cỡ: 72x72 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16014 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16014 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16014 Loại: Dành cho Standard Feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-1000A Kết nối trên CT: 1000/5 Kích cỡ: 72x72 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16013 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16013 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16013 Loại: Dành cho Standard Feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-600A Kết nối trên CT: 600/5 Kích cỡ: 72x72 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Đồng Hồ Ampe 16011 SCHNEIDER

Đồng Hồ Ampe 16011 SCHNEIDER

Hotline: 0977.9966.27

Analogue Ammeters And Voltmeters Schneider Mã hàng: 16011 Loại: Dành cho Standard Feeder Đặc điểm: 1.3 In dial Tỷ lệ: 0-200A Kết nối trên CT: 200/5 Kích cỡ: 72x72 Cấp chính xác: 1.5 Cấp bảo vệ: IP52 Tiêu chuẩn: IEC 60051-1, IEC 61010-1 và IEC 61000-4 Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

0977.9966.27
0