Công tắc ổ cắm và phụ kiện Sino Series S9

(34 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ loại mỏng - Model S9MUEXX

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ loại mỏng - Model S9MUEXX

42,500 đ

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ loại mỏng - Model S9MUEXX Mã hàng: S9MUEXX Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ loại mỏng - Model S9MUEX

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ loại mỏng - Model S9MUEX

42,500 đ

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ loại mỏng - Model S9MUEX Mã hàng: S9MUEX Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
2 Ổ cắm 3 chấu 16A loại mỏng - Model S9MUE2

2 Ổ cắm 3 chấu 16A loại mỏng - Model S9MUE2

54,200 đ

2 Ổ cắm 3 chấu 16A loại mỏng - Model S9MUE2 Mã hàng: S9MUE2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A loại mỏng - Model S9MUE

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A loại mỏng - Model S9MUE

39,800 đ

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A loại mỏng - Model S9MUE Mã hàng: S9MUE Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ loại mỏng - Model S9MU2XX

2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ loại mỏng - Model S9MU2XX

41,500 đ

2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ loại mỏng - Model S9MU2XX Mã hàng: S9MU2XX Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ loại mỏng - Model S9MUXX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ loại mỏng - Model S9MUXX

34,500 đ

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ loại mỏng - Model S9MUXX Mã hàng: S9MUXX Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ loại mỏng - Model S9MUX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ loại mỏng - Model S9MUX

34,500 đ

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ loại mỏng - Model S9MUX Mã hàng: S9MUX Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
3 Ổ cắm 2 chấu 16A loại mỏng - Model S9MU3

3 Ổ cắm 2 chấu 16A loại mỏng - Model S9MU3

52,200 đ

3 Ổ cắm 2 chấu 16A loại mỏng - Model S9MU3 Mã hàng: S9MU3 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
2 Ổ cắm 2 chấu 16A loại mỏng - Model S9MU2

2 Ổ cắm 2 chấu 16A loại mỏng - Model S9MU2

42,500 đ

2 Ổ cắm 2 chấu 16A loại mỏng - Model S9MU2 Mã hàng: S9MU2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A loại mỏng - Model S9MU

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A loại mỏng - Model S9MU

28,000 đ

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A loại mỏng - Model S9MU Mã hàng: S9MU Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 6 lỗ loại mỏng - Model S9M6/X

Mặt 6 lỗ loại mỏng - Model S9M6/X

15,200 đ

Mặt 6 lỗ loại mỏng - Model S9M6/X Mã hàng: S9M6/X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 5 lỗ loại mỏng - Model S9M5/X

Mặt 5 lỗ loại mỏng - Model S9M5/X

15,200 đ

Mặt 5 lỗ loại mỏng - Model S9M5/X Mã hàng: S9M5/X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 4 lỗ loại mỏng - Model S9M4/X

Mặt 4 lỗ loại mỏng - Model S9M4/X

15,000 đ

Mặt 4 lỗ loại mỏng - Model S9M4/X Mã hàng: S9M4/X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 3 lỗ loại mỏng - Model S9M3/X

Mặt 3 lỗ loại mỏng - Model S9M3/X

10,600 đ

Mặt 3 lỗ loại mỏng - Model S9M3/X Mã hàng: S9M3/X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 2 lỗ loại mỏng - Model S9M2/X

Mặt 2 lỗ loại mỏng - Model S9M2/X

10,600 đ

Mặt 2 lỗ loại mỏng - Model S9M2/X Mã hàng: S9M2/X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 1 lỗ (mỏng) - Model S9M1/X

Mặt 1 lỗ (mỏng) - Model S9M1/X

10,600 đ

Mặt 1 lỗ (mỏng) - Model S9M1/X Mã hàng: S9M1/X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M - Model S9122/M

Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M - Model S9122/M

11,200 đ

Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M - Model S9122/M Mã hàng: S9122/M Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M - Model S9121/M

Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M - Model S9121/M

11,200 đ

Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M - Model S9121/M Mã hàng: S9121/M Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ - Model S9UEXX

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ - Model S9UEXX

44,500 đ

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ - Model S9UEXX Mã hàng: S9UEXX Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ - Model S9UEX

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ - Model S9UEX

44,500 đ

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ - Model S9UEX Mã hàng: S9UEX Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
2 Ổ cắm 3 chấu 16A - Model S9UE2

2 Ổ cắm 3 chấu 16A - Model S9UE2

57,000 đ

2 Ổ cắm 3 chấu 16A - Model S9UE2 Mã hàng: S9UE2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A - Model S9UE

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A - Model S9UE

41,800 đ

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A - Model S9UE Mã hàng: S9UE Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ - Model S9U2XX

2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ - Model S9U2XX

43,500 đ

2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ - Model S9U2XX Mã hàng: S9U2XX Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ - Model S9UXX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ - Model S9UXX

36,200 đ

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ - Model S9UXX Mã hàng: S9UXX Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ - Model S9UX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ - Model S9UX

36,200 đ

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ - Model S9UX Mã hàng: S9UX Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
3 Ổ cắm 2 chấu 16A - Model S9U3

3 Ổ cắm 2 chấu 16A - Model S9U3

54,800 đ

3 Ổ cắm 2 chấu 16A - Model S9U3 Mã hàng: S9U3 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
2 Ổ cắm 2 chấu 16A - Model S9U2

2 Ổ cắm 2 chấu 16A - Model S9U2

44,600 đ

2 Ổ cắm 2 chấu 16A - Model S9U2 Mã hàng: S9U2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A - Model S9U

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A - Model S9U

29,500 đ

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A - Model S9U Mã hàng: S9U Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 6 lỗ - Model S96/X

Mặt 6 lỗ - Model S96/X

16,000 đ

Mặt 6 lỗ - Model S96/X Mã hàng: S96/X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 5 lỗ - Model S95/X

Mặt 5 lỗ - Model S95/X

16,000 đ

Mặt 5 lỗ - Model S95/X Mã hàng: S95/X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 4 lỗ - Model S94/X

Mặt 4 lỗ - Model S94/X

15,800 đ

Mặt 4 lỗ - Model S94/X Mã hàng: S94/X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 3 lỗ - Model S93/X

Mặt 3 lỗ - Model S93/X

11,200 đ

Mặt 3 lỗ - Model S93/X Mã hàng: S93/X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 2 lỗ - Model S92/X

Mặt 2 lỗ - Model S92/X

11,200 đ

Mặt 2 lỗ - Model S92/X Mã hàng: S92/X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 1 lỗ - Model S91/X

Mặt 1 lỗ - Model S91/X

11,200 đ

Mặt 1 lỗ - Model S91/X Mã hàng: S91/X Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0