Công tắc ổ cắm và phụ kiện Sino Series S18

(84 sản phẩm)
Sắp xếp theo
2 Công tắc 1 chiều với 1 Công tắc 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S183/2N1/N2R

2 Công tắc 1 chiều với 1 Công tắc 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S183/2N1/N2R

60,800 đ

2 Công tắc 1 chiều với 1 Công tắc 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S183/2N1/N2R Mã hàng: S183/2N1/N2R Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
1 Công tắc 1 chiều với 2 Công tắc 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S183N1/2N2R(S183N1/2N2R/DL)

1 Công tắc 1 chiều với 2 Công tắc 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S183N1/2N2R(S183N1/2N2R/DL)

63,800 đ

1 Công tắc 1 chiều với 2 Công tắc 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S183N1/2N2R(S183N1/2N2R/DL) Mã hàng: S183N1/2N2R(S183N1/2N2R/DL) Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
2 Công tắc 1 chiều với 1 Công tắc 2 chiều phím lớn - Model S183/2D1/D2(S183/2D1/D2/DL)

2 Công tắc 1 chiều với 1 Công tắc 2 chiều phím lớn - Model S183/2D1/D2(S183/2D1/D2/DL)

38,800 đ

2 Công tắc 1 chiều với 1 Công tắc 2 chiều phím lớn - Model S183/2D1/D2(S183/2D1/D2/DL) Mã hàng: S183/2D1/D2(S183/2D1/D2/DL) Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
1 Công tắc 1 chiều với 1 Công tắc 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S182N1/N2R

1 Công tắc 1 chiều với 1 Công tắc 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S182N1/N2R

43,200 đ

1 Công tắc 1 chiều với 1 Công tắc 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S182N1/N2R Mã hàng: S182N1/N2R(S182N1/N2R/DL) Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
1 Công tắc 1 chiều với 2 Công tắc 2 chiều phím lớn - Model S183D1/2D2(S183D1/2D2/DL)

1 Công tắc 1 chiều với 2 Công tắc 2 chiều phím lớn - Model S183D1/2D2(S183D1/2D2/DL)

43,200 đ

1 Công tắc 1 chiều với 2 Công tắc 2 chiều phím lớn - Model S183D1/2D2(S183D1/2D2/DL) Mã hàng: S183D1/2D2(S182D1/D2/DL) Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
1 Công tắc 1 chiều với 1 Công tắc 2 chiều phím lớn - Model S182D1/D2(S182D1/D2/DL)

1 Công tắc 1 chiều với 1 Công tắc 2 chiều phím lớn - Model S182D1/D2(S182D1/D2/DL)

27,500 đ

1 Công tắc 1 chiều với 1 Công tắc 2 chiều phím lớn - Model S182D1/D2(S182D1/D2/DL) Mã hàng: S182D1/D2(S182D1/D2/DL) Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc ba 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S183N2R(S183N2R/DL)

Công tắc ba 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S183N2R(S183N2R/DL)

67,200 đ

Công tắc ba 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S183N2R(S183N2R/DL) Mã hàng: S183N2R(S183N2R/DL) Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc ba 2 chiều phím lớn - Model S183D2(S183D2/DL)

Công tắc ba 2 chiều phím lớn - Model S183D2(S183D2/DL)

47,800 đ

Công tắc ba 2 chiều phím lớn - Model S183D2(S183D2/DL) Mã hàng: S183D2(S183D2/DL) Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S183N1R(S183N1R/DL)

Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S183N1R(S183N1R/DL)

57,500 đ

Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S183N1R(S183N1R/DL) Mã hàng: S183N1R(S183N1R/DL) Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc ba 1 chiều phím lớn - Model S183D1(S183D1/DL)

Công tắc ba 1 chiều phím lớn - Model S183D1(S183D1/DL)

34,000 đ

Công tắc ba 1 chiều phím lớn - Model S183D1(S183D1/DL) Mã hàng: S183D1(S183D1/DL) Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S182N2R(S182N2R/DL)

Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S182N2R(S182N2R/DL)

46,800 đ

Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S182N2R(S182N2R/DL) Mã hàng: S182N2R(S182N2R/DL) Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đôi 2 chiều phím lớn - Model S182D2(S182D2/DL)

Công tắc đôi 2 chiều phím lớn - Model S182D2(S182D2/DL)

46,800 đ

Công tắc đôi 2 chiều phím lớn - Model S182D2(S182D2/DL) Mã hàng: S182D2(S182D2/DL) Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S182N1R(S182N1R/DL)

Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S182N1R(S182N1R/DL)

39,500 đ

Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S182N1R(S182N1R/DL) Mã hàng: S182N1R(S182N1R/DL) Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đôi 1 chiều phím lớn - Model S182D1(S182D1/DL)

Công tắc đôi 1 chiều phím lớn - Model S182D1(S182D1/DL)

23,800 đ

Công tắc đôi 1 chiều phím lớn - Model S182D1(S182D1/DL) Mã hàng: S182D1(S182D1/DL) Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S181N2R(S181N2R/DL)

Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S181N2R(S181N2R/DL)

32,600 đ

Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S181N2R(S181N2R/DL) Mã hàng: S181N2R(S181N2R/DL) Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn 2 chiều phím lớn - Model S181D2(S181D2/DL)

Công tắc đơn 2 chiều phím lớn - Model S181D2(S181D2/DL)

24,800 đ

Công tắc đơn 2 chiều phím lớn - Model S181D2(S181D2/DL) Mã hàng: S181D2(S181D2/DL) Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S181N1R(S181N1R/DL)

Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S181N1R(S181N1R/DL)

26,800 đ

Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S181N1R(S181N1R/DL) Mã hàng: S181N1R(S181N1R/DL) Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn 1 chiều phím lớn - Model S181D1(S181D1/DL)

Công tắc đơn 1 chiều phím lớn - Model S181D1(S181D1/DL)

19,000 đ

Công tắc đơn 1 chiều phím lớn - Model S181D1(S181D1/DL) Mã hàng: S181D1(S181D1/DL) Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và B - Model S18121/AB

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và B - Model S18121/AB

11,200 đ

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A và B - Model S18121/AB Mã hàng: S18121/AB Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M - Model S18122/M

Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M - Model S18122/M

11,200 đ

Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M - Model S18122/M Mã hàng: S18122/M Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M - Model S18121/M

Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M - Model S18121/M

11,200 đ

Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M - Model S18121/M Mã hàng: S18121/M Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B - Model S18121/HB

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B - Model S18121/HB

11,200 đ

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B - Model S18121/HB Mã hàng: S18121/HB Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A - Model S18121/HA

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A - Model S18121/HA

11,200 đ

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A - Model S18121/HA Mã hàng: S18121/HA Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B - Model ST121/HB

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B - Model ST121/HB

11,200 đ

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B - Model ST121/HB Mã hàng: ST121/HB Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A - Model ST121/HA

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A - Model ST121/HA

11,200 đ

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A - Model ST121/HA Mã hàng: ST121/HA Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M - Model ST122/M

Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M - Model ST122/M

11,200 đ

Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M - Model ST122/M Mã hàng: ST122/M Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M - Model ST121/M

Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M - Model ST121/M

11,200 đ

Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M - Model ST121/M Mã hàng: ST121/M Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm dao cạo râu 110/240V-20VA - Model S18/2727

Ổ cắm dao cạo râu 110/240V-20VA - Model S18/2727

632,000 đ

Ổ cắm dao cạo râu 110/240V-20VA - Model S18/2727 Mã hàng: S18/2727 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm dao cạo râu 110/240V-20VA loại dọc - Model S18/2727V

Ổ cắm dao cạo râu 110/240V-20VA loại dọc - Model S18/2727V

632,000 đ

Ổ cắm dao cạo râu 110/240V-20VA loại dọc - Model S18/2727V Mã hàng: S18/2727V Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm Schuko 16A tiếp đất - Model S18/16

Ổ cắm Schuko 16A tiếp đất - Model S18/16

50,200 đ

Ổ cắm Schuko 16A tiếp đất - Model S18/16 Mã hàng: S18/16 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đôi 4 dây, 3 pha 25A kiểu Mỹ - Model S18HD425

Ổ cắm đôi 4 dây, 3 pha 25A kiểu Mỹ - Model S18HD425

112,000 đ

Ổ cắm đôi 4 dây, 3 pha 25A kiểu Mỹ - Model S18HD425 Mã hàng: S18HD425 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đôi 4 dây, 3 pha 16A kiểu Mỹ - Model S18HD416

Ổ cắm đôi 4 dây, 3 pha 16A kiểu Mỹ - Model S18HD416

91,200 đ

Ổ cắm đôi 4 dây, 3 pha 16A kiểu Mỹ - Model S18HD416 Mã hàng: S18HD416 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đôi 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc và đèn báo - Model S1825SN

Ổ cắm đôi 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc và đèn báo - Model S1825SN

191,000 đ

Ổ cắm đôi 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc và đèn báo - Model S1825SN Mã hàng: S1825SN Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc và đèn báo - Model S1813SN

Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc và đèn báo - Model S1813SN

77,500 đ

Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc và đèn báo - Model S1813SN Mã hàng: S1813SN Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc - Model S1813S

Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc - Model S1813S

77,500 đ

Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc - Model S1813S Mã hàng: S1813S Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có đèn báo - Model S1813N

Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có đèn báo - Model S1813N

77,500 đ

Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có đèn báo - Model S1813N Mã hàng: S1813N Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0