Rơ le nhiệt - Dòng TH-N (Relay)

(44 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600KP 660A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600KP 660A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600KP 660A

Mã hàng: TH-N600KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600KP 500A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600KP 500A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600KP 500A

Mã hàng: TH-N600KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600KP 330A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600KP 330A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600KP 330A

Mã hàng: TH-N600KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600KP 250A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600KP 250A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600KP 250A

Mã hàng: TH-N600KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600 660A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600 660A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600 660A

Mã hàng: TH-N600

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600 500A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600 500A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600 500A

Mã hàng: TH-N600

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600 250A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600 250A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600 250A

Mã hàng: TH-N600

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600 330A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600 330A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N600 330A

Mã hàng: TH-N600

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400KPRH 330A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400KPRH 330A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400KPRH 330A

Mã hàng: TH-N400KPRH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400KPRH 250A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400KPRH 250A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400KPRH 250A

Mã hàng: TH-N400KPRH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400KPRH 180A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400KPRH 180A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400KPRH 180A

Mã hàng: TH-N400KPRH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400KPRH 150A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400KPRH 150A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400KPRH 150A

Mã hàng: TH-N400KPRH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400KPRH 125A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400KPRH 125A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400KPRH 125A

Mã hàng: TH-N400KPRH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400KPRH 105A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400KPRH 105A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400KPRH 105A

Mã hàng: TH-N400KPRH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400RH 330A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400RH 330A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400RH 330A

Mã hàng: TH-N400RH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400RH 250A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400RH 250A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400RH 250A

Mã hàng: TH-N400RH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400RH 180A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400RH 180A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400RH 180A

Mã hàng: TH-N400RH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400RH 150A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400RH 150A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400RH 150A

Mã hàng: TH-N400RH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400RH 125A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400RH 125A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400RH 125A

Mã hàng: TH-N400RH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400RH 105A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400RH 105A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N400RH 105A

Mã hàng: TH-N400RH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220KPRH 210A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220KPRH 210A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220KPRH 210A

Mã hàng: TH-N220KPRH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220KPRH 180A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220KPRH 180A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220KPRH 180A

Mã hàng: TH-N220KPRH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220KPRH 150A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220KPRH 150A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220KPRH 150A

Mã hàng: TH-N220KPRH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220KPRH 125A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220KPRH 125A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220KPRH 125A

Mã hàng: TH-N220KPRH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220KPRH 105A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220KPRH 105A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220KPRH 105A

Mã hàng: TH-N220KPRH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220KPRH 82A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220KPRH 82A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220KPRH 82A

Mã hàng: TH-N220KPRH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 210A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 210A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 210A

Mã hàng: TH-N220RH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 180A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 180A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 180A

Mã hàng: TH-N220RH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 150A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 150A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 150A

Mã hàng: TH-N220RH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 125A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 125A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 125A

Mã hàng: TH-N220RH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 105A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 105A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 105A

Mã hàng: TH-N220RH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 82A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 82A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 82A

Mã hàng: TH-N220RH

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120KPTA 125A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120KPTA 125A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120KPTA 125A

Mã hàng: TH-N120KPTA

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120KPTA 105A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120KPTA 105A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120KPTA 105A

Mã hàng: TH-N120KPTA

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120KP 82A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120KP 82A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120KP 82A

Mã hàng: TH-N120KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120KP 67A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120KP 67A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120KP 67A

Mã hàng: TH-N120KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0