Cầu dao tự động - Dòng BH-D (MCB China)

(146 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 63A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 63A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 63A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 50A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 50A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 50A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 40A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 40A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 40A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 32A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 32A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 32A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 25A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 25A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 25A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 20A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 20A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 20A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 16A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 16A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 16A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 13A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 13A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 13A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 10A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 10A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 10A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 6A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 6A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 6A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 4A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 4A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 4A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 3A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 3A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 3A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 2A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 2A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 2A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 1.6A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 1.6A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 1.6A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 1A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 1A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 1A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 0.5A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 0.5A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 4P 0.5A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 63A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 63A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 63A C N

Mã hàng: BH-D6

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 50A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 50A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 50A C N

Mã hàng: BH-D6

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 40A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 40A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 40A C N

Mã hàng: BH-D6

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 32A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 32A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 32A C N

Mã hàng: BH-D6

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 25A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 25A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 25A C N

Mã hàng: BH-D6

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 20A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 20A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 20A C N

Mã hàng: BH-D6

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 16A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 16A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 16A C N

Mã hàng: BH-D6

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 13A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 13A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 13A C N

Mã hàng: BH-D6

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 10A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 10A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 10A C N

Mã hàng: BH-D6

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 6A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 6A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 6A C N

Mã hàng: BH-D6

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 4A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 4A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 4A C N

Mã hàng: BH-D6

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 3A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 3A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 3A C N

Mã hàng: BH-D6

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 2A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 2A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 2A C N

Mã hàng: BH-D6

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 1.6A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 1.6A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 1.6A C N

Mã hàng: BH-D6

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 1A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 1A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 1A C N

Mã hàng: BH-D6

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 0.5A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 0.5A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D6 4P 0.5A C N

Mã hàng: BH-D6

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 3P 63A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 3P 63A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 3P 63A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 3P 50A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 3P 50A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 3P 50A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 3P 40A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 3P 40A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 3P 40A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 3P 32A C N

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 3P 32A C N

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Mitsubishi BH-D10 3P 32A C N

Mã hàng: BH-D10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0