Công tắc dạng khối - Dòng S-N (Contactor)

(57 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC220V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC220V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC220V 2a2b

Mã hàng: SD-N400 DC220V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N300 DC220V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N300 DC220V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N300 DC220V 2a2b

Mã hàng: SD-N300 DC220V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N220 DC220V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N220 DC220V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N220 DC220V 2a2b

Mã hàng: SD-N220 DC220V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC220V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC220V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC220V 2a2b

Mã hàng: SD-N150 DC220V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC200V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC200V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC200V 2a2b

Mã hàng: SD-N400 DC200V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC200V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC200V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC200V 2a2b

Mã hàng: SD-N150 DC200V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N125 DC200V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N125 DC200V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N125 DC200V 2a2b

Mã hàng: SD-N125 DC200V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC125V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC125V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC125V 2a2b

Mã hàng: SD-N400 DC125V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N300 DC125V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N300 DC125V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N300 DC125V 2a2b

Mã hàng: SD-N300 DC125V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N220 DC125V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N220 DC125V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N220 DC125V 2a2b

Mã hàng: SD-N220 DC125V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC125V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC125V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC125V 2a2b

Mã hàng: SD-N150 DC125V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N125 DC125V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N125 DC125V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N125 DC125V 2a2b

Mã hàng: SD-N125 DC125V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC110V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC110V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC110V 2a2b

Mã hàng: SD-N400 DC110V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N300 DC110V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N300 DC110V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N300 DC110V 2a2b

Mã hàng: SD-N300 DC110V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N220 DC110V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N220 DC110V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N220 DC110V 2a2b

Mã hàng: SD-N220 DC110V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC110V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC110V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC110V 2a2b

Mã hàng: SD-N150 DC110V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N125 DC110V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N125 DC110V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N125 DC110V 2a2b

Mã hàng: SD-N125 DC110V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC100V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC100V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC100V 2a2b

Mã hàng: SD-N400 DC100V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N300 DC100V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N300 DC100V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N300 DC100V 2a2b

Mã hàng: SD-N300 DC100V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC100V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC100V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC100V 2a2b

Mã hàng: SD-N150 DC100V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N125 DC100V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N125 DC100V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N125 DC100V 2a2b

Mã hàng: SD-N125 DC100V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC48V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC48V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC48V 2a2b

Mã hàng: SD-N400 DC48V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N300 DC48V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N300 DC48V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N300 DC48V 2a2b

Mã hàng: SD-N300 DC48V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N220 DC48V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N220 DC48V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N220 DC48V 2a2b

Mã hàng: SD-N220 DC48V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC48V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC48V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC48V 2a2b

Mã hàng: SD-N150 DC48V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N125 DC48V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N125 DC48V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N125 DC48V 2a2b

Mã hàng: SD-N125 DC48V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC24V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC24V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N400 DC24V 2a2b

Mã hàng: SD-N400 DC24V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N300 DC24V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N300 DC24V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N300 DC24V 2a2b

Mã hàng: SD-N300 DC24V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N220 DC24V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N220 DC24V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N220 DC24V 2a2b

Mã hàng: SD-N220 DC24V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC24V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC24V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N150 DC24V 2a2b

Mã hàng: SD-N150 DC24V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi SD-N125 DC24V 2a2b

Công tắc Mitsubishi SD-N125 DC24V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi SD-N125 DC24V 2a2b

Mã hàng: SD-N125 DC24V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi S-N400 AC500V 2a2b

Công tắc Mitsubishi S-N400 AC500V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi S-N400 AC500V 2a2b

Mã hàng: S-N400 AC500V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi S-N300 AC500V 2a2b

Công tắc Mitsubishi S-N300 AC500V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi S-N300 AC500V 2a2b

Mã hàng: S-N300 AC500V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi S-N220 AC500V 2a2b

Công tắc Mitsubishi S-N220 AC500V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi S-N220 AC500V 2a2b

Mã hàng: S-N220 AC500V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi S-N180 AC500V 2a2b

Công tắc Mitsubishi S-N180 AC500V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi S-N180 AC500V 2a2b

Mã hàng: S-N180 AC500V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Công tắc Mitsubishi S-N150 AC500V 2a2b

Công tắc Mitsubishi S-N150 AC500V 2a2b

Hotline: 0977.9966.27

Công tắc Mitsubishi S-N150 AC500V 2a2b

Mã hàng: S-N150 AC500V

Phân loại : Contactor

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0