Relay nhiệt

(30 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Relay nhiệt Chint NXR-25 (0.1-0.16A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-25 (0.1-0.16A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-25 (0.1-0.16A) 3P

Mã hàng: NXR-25

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 0.1-0.16A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-06 đến NXC-38

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-25 (0.16-0.25A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-25 (0.16-0.25A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-25 (0.16-0.25A) 3P

Mã hàng: NXR-25

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 0.16-0.25A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-06 đến NXC-38

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-25 (0.25-0.4A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-25 (0.25-0.4A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-25 (0.25-0.4A) 3P

Mã hàng: NXR-25

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 0.25-0.4A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-06 đến NXC-38

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-25 (0.4-0.63A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-25 (0.4-0.63A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-25 (0.4-0.63A) 3P

Mã hàng: NXR-25

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 0.4-0.63A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-06 đến NXC-38

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-25 (0.63-1A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-25 (0.63-1A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-25 (0.63-1A) 3P

Mã hàng: NXR-25

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 0.63-1A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-06 đến NXC-38

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-25 (1-1.6A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-25 (1-1.6A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-25 (1-1.6A) 3P

Mã hàng: NXR-25

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 1-1.6A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-06 đến NXC-38

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-25 (1.25-2A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-25 (1.25-2A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-25 (1.25-2A) 3P

Mã hàng: NXR-25

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 1.25-2A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-06 đến NXC-38

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-25 (1.6-2.5A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-25 (1.6-2.5A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-25 (1.6-2.5A) 3P

Mã hàng: NXR-25

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 1.6-2.5A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-06 đến NXC-38

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-25 (2.5-4A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-25 (2.5-4A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-25 (2.5-4A) 3P

Mã hàng: NXR-25

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 2.5-4A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-06 đến NXC-38

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-25 (4-6A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-25 (4-6A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-25 (4-6A) 3P

Mã hàng: NXR-25

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 4-6A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-06 đến NXC-38

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-25 (5.5-8A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-25 (5.5-8A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-25 (5.5-8A) 3P

Mã hàng: NXR-25

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 5.5-8A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-06 đến NXC-38

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-25 (7-10A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-25 (7-10A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-25 (7-10A) 3P

Mã hàng: NXR-25

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 7-10A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-06 đến NXC-38

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-25 (9-13A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-25 (9-13A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-25 (9-13A) 3P

Mã hàng: NXR-25

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 9-13A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-06 đến NXC-38

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-25 (12-18A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-25 (12-18A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-25 (12-18A) 3P

Mã hàng: NXR-25

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 12-18A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-06 đến NXC-38

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-25 (17-25A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-25 (17-25A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-25 (17-25A) 3P

Mã hàng: NXR-25

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 17-25A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-06 đến NXC-38

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-38 (23-32A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-38 (23-32A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-38 (23-32A) 3P

Mã hàng: NXR-38

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 23-32A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-25 đến NXC-38

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-38 (30-38A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-38 (30-38A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-100 (23-32A) 3P

Mã hàng: NXR-38

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 30-38A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-25 đến NXC-38

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-100 (23-32A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-100 (23-32A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-100 (23-32A) 3P

Mã hàng: NXR-100

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 23-32A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-40 đến NXC-100

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-100 (30-40A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-100 (30-40A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-100 (37-50A) 3P

Mã hàng: NXR-100

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 30-40A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-40 đến NXC-100

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-100 (37-50A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-100 (37-50A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-100 (37-50A) 3P

Mã hàng: NXR-100

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 37-50A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-40 đến NXC-100

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-100 (48-65A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-100 (48-65A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-100 (48-65A) 3P

Mã hàng: NXR-100

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 48-65A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-40 đến NXC-100

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-100 (55-70A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-100 (55-70A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-100 (55-70A) 3P

Mã hàng: NXR-100

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 55-70A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-40 đến NXC-100

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-100 (63-80A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-100 (63-80A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-100 (63-80A) 3P

Mã hàng: NXR-100

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 63-80A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-40 đến NXC-100

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-100 (80-93A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-100 (80-93A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-100 (80-93A) 3P

Mã hàng: NXR-100

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 80-93A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-40 đến NXC-100

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-100 (80-100A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-100 (80-100A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-100 (80-100A) 3P

Mã hàng: NXR-100

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 80-100A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-40 đến NXC-100

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-200 (80-160A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-200 (80-160A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-200 (80-160A) 3P

Mã hàng: NXR-200

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 80-160A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-120 đến NXC-225

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-200 (100-200A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-200 (100-200A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-200 (100-200A) 3P

Mã hàng: NXR-200

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 100-200A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-120 đến NXC-225

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-630 (125-250A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-630 (125-250A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-630 (125-250A) 3P

Mã hàng: NXR-630

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 125-250A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-225 đến NXC-630

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-630 (200-400A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-630 (200-400A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-630 (200-400A) 3P

Mã hàng: NXR-630

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 200-400A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-225 đến NXC-630

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Relay nhiệt Chint NXR-630 (315-630A) 3P

Relay nhiệt Chint NXR-630 (315-630A) 3P

Hotline: 0977.9966.27

Relay nhiệt Chint NXR-630 (315-630A) 3P

Mã hàng: NXR-630

Phân loại : Relay nhiệt

Điện áp định mức : 220V-690V

Dòng điện định mức : 315-630A

Số pha : 3 pha

Tiêu chuẩn : IEC 60947-4/5-1

Lắp cùng Conactor NXC-225 đến NXC-630

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0