Công tắc Series Vivace

(9 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ nút nhấn chuống 10A - Model KB31BPB_WE

Bộ nút nhấn chuống 10A - Model KB31BPB_WE

68,200 đ

Bộ nút nhấn chuống 10A - Model KB31BPB_WE Mã hàng: KB31BPB_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ công tắc 2 cực 20A, có đèn báo - Model KB31D20NE_WE

Bộ công tắc 2 cực 20A, có đèn báo - Model KB31D20NE_WE

143,000 đ

Bộ công tắc 2 cực 20A, có đèn báo - Model KB31D20NE_WE Mã hàng: KB31D20NE_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ công tắc trung gian 10AX - Model KB31IA_WE

Bộ công tắc trung gian 10AX - Model KB31IA_WE

194,700 đ

Bộ công tắc trung gian 10AX - Model KB31IA_WE Mã hàng: KB31IA_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX - Model KB32_WE

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX - Model KB32_WE

91,300 đ

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX - Model KB32_WE Mã hàng: KB32_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX - Model KB31_WE

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX - Model KB31_WE

56,100 đ

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX - Model KB31_WE Mã hàng: KB31_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX - Model KB34_1_WE

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX - Model KB34_1_WE

209,000 đ

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX - Model KB34_1_WE Mã hàng: KB34_1_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX - Model KB33_1_WE

Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX - Model KB33_1_WE

99,000 đ

Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX - Model KB33_1_WE Mã hàng: KB33_1_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX - Model KB32_1_WE

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX - Model KB32_1_WE

72,600 đ

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX - Model KB32_1_WE Mã hàng: KB32_1_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX - Model KB31_1_WE

Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX - Model KB31_1_WE

52,800 đ

Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX - Model KB31_1_WE Mã hàng: KB31_1_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0