Bộ chuyển nguồn ATS (tích hợp với MCCB)

(69 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4B 630A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4B 630A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4B 630A 4P

Mã hàng: NXZ-630/4B

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4B 500A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4B 500A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4B 500A 4P

Mã hàng: NXZ-630/4B

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4B 400A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4B 400A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4B 400A 4P

Mã hàng: NXZ-630/4B

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4B 320A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4B 320A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4B 320A 4P

Mã hàng: NXZ-630/4B

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4B 315A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4B 315A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4B 315A 4P

Mã hàng: NXZ-630/4B

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-250/4B 250A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-250/4B 250A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-250/4B 250A 4P

Mã hàng: NXZ-250/4B

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-250/4B 200A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-250/4B 200A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-250/4B 200A 4P

Mã hàng: NXZ-250/4B

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-250/4B 160A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-250/4B 160A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-250/4B 160A 4P

Mã hàng: NXZ-250/4B

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-125/4B 125A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-125/4B 125A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-125/4B 125A 4P

Mã hàng: NXZ-125/4B

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-125/4B 100A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-125/4B 100A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-125/4B 100A 4P

Mã hàng: NXZ-125/4B

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-125/4B 80A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-125/4B 80A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-125/4B 80A 4P

Mã hàng: NXZ-125/4B

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4A 630A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4A 630A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4A 630A 4P

Mã hàng: NXZ-630/4A

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4A 500A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4A 500A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4A 500A 4P

Mã hàng: NXZ-630/4A

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4A 400A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4A 400A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4A 400A 4P

Mã hàng: NXZ-630/4A

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4A 320A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4A 320A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4A 320A 4P

Mã hàng: NXZ-630/4A

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4A 315A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4A 315A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-630/4A 315A 4P

Mã hàng: NXZ-630/4A

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-250/4A 250A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-250/4A 250A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-250/4A 250A 4P

Mã hàng: NXZ-250/4A

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-250/4A 200A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-250/4A 200A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-250/4A 200A 4P

Mã hàng: NXZ-250/4A

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-250/4A 160A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-250/4A 160A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-250/4A 160A 4P

Mã hàng: NXZ-250/4A

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-125/4A 125A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-125/4A 125A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-125/4A 125A 4P

Mã hàng: NXZ-125/4A

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-125/4A 100A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-125/4A 100A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-125/4A 100A 4P

Mã hàng: NXZ-125/4A

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-125/4A 80A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-125/4A 80A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NXZ-125/4A 80A 4P

Mã hàng: NXZ-125/4A

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Chứng nhận: CCC,CE, KEMA

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-630H/4 630A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-630H/4 630A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-630H/4 630A 4P

Mã hàng: NZ7-630H/4

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-630H/4 500A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-630H/4 500A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-630H/4 500A 4P

Mã hàng: NZ7-630H/4

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-400H/4 400A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-400H/4 400A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-400H/4 400A 4P

Mã hàng: NZ7-400H/4

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-400H/4 315A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-400H/4 315A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-400H/4 315A 4P

Mã hàng: NZ7-400H/4

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-400H/4 250A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-400H/4 250A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-400H/4 250A 4P

Mã hàng: NZ7-400H/4

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250H/4 225A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250H/4 225A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250H/4 225A 4P

Mã hàng: NZ7-250H/4

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250H/4 200A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250H/4 200A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250H/4 200A 4P

Mã hàng: NZ7-250H/4

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250H/4 180A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250H/4 180A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250H/4 180A 4P

Mã hàng: NZ7-250H/4

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250H/4 160A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250H/4 160A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250H/4 160A 4P

Mã hàng: NZ7-250H/4

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250H/4 125A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250H/4 125A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250H/4 125A 4P

Mã hàng: NZ7-250H/4

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-125H/4 100A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-125H/4 100A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-125H/4 100A 4P

Mã hàng: NZ7-125H/4

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-125H/4 80A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-125H/4 80A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-125H/4 80A 4P

Mã hàng: NZ7-125H/4

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-63H/4 63A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-63H/4 63A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-63H/4 63A 4P

Mã hàng: NZ7-63H/4

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-63H/4 50A 4P

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-63H/4 50A 4P

Hotline: 0977.9966.27

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-63H/4 50A 4P

Mã hàng: NZ7-63H/4

Phân loại : Bộ chuyển nguồn ATS

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn : IEC 60947-6-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0