Khởi động từ (Contactor)

(28 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Khởi động từ 1 Pha Chint NCH8-63/20 63A 2NO 2P

Khởi động từ 1 Pha Chint NCH8-63/20 63A 2NO 2P

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ 1 Pha Chint NCH8-63/20 63A 2NO 2P

Mã hàng: NCH8-63/20

Phân loại : Contactor

Điện áp làm việc của cuộn hút: 220V

Công suất chịu tải: 63A

Số lượng tiếp điểm: 2 NO

Số pha: 1 pha 2P

Trọng lượng: 200g

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ 1 Pha Chint NCH8-25/20 25A 2NO 1P

Khởi động từ 1 Pha Chint NCH8-25/20 25A 2NO 1P

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ 1 Pha Chint NCH8-25/20 25A 2NO 1P

Mã hàng: NCH8-25/20

Phân loại : Contactor

Điện áp làm việc của cuộn hút: 220V

Công suất chịu tải: 25A

Số lượng tiếp điểm: 2 NO

Dùng cho điều khiển động cơ có công suất <2kW, tải AC-3

Số pha: 1 pha

Trọng lượng: 200g

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ 1 Pha Chint NCH8-40/20 40A 2NO 2P

Khởi động từ 1 Pha Chint NCH8-40/20 40A 2NO 2P

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ 1 Pha Chint NCH8-40/20 40A 2NO 2P

Mã hàng: NCH8-40/20

Phân loại : Contactor

Điện áp làm việc của cuộn hút: 220V

Công suất chịu tải: 40A

Số lượng tiếp điểm: 2 NO

Số pha: 1 pha 2P

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ 1 Pha Chint NCH8-20/20 20A 2NO 1P

Khởi động từ 1 Pha Chint NCH8-20/20 20A 2NO 1P

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ 1 Pha Chint NCH8-20/20 20A 2NO 1P

Mã hàng: NCH8-20/20

Phân loại : Contactor

Điện áp làm việc của cuộn hút: 220V

Công suất chịu tải: 20A

Số lượng tiếp điểm: 2 NO

Dùng cho điều khiển động cơ có công suất <2kW, tải AC-3

Số pha: 1 pha

Trọng lượng: 200g

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-06 6A 2.2kW 3P

Contactor Chint NXC-06 6A 2.2kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-06 6A 2.2kW 3P

Mã hàng: NXC-06

Phân loại : Contactor

Công suất: 2.2kW

Tiếp điểm: 1NO+1NC

Kích thước: 75×45.5x88mm

Điện áp định mức: 6A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-09 9A 4kW 3P

Contactor Chint NXC-09 9A 4kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-09 9A 4kW 3P

Mã hàng: NXC-09

Phân loại : Contactor

Công suất: 4kW

Tiếp điểm: 1NO+1NC

Kích thước: 75×45.5x88mm

Điện áp định mức: 9A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-12 12A 5.5kW 3P

Contactor Chint NXC-12 12A 5.5kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-12 12A 5.5kW 3P

Mã hàng: NXC-12

Phân loại : Contactor

Công suất: 5.5kW

Tiếp điểm: 1NO+1NC

Kích thước: 75×45.5x88mm

Điện áp định mức: 12A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-16 16A 7.5kW 3P

Contactor Chint NXC-16 16A 7.5kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-16 16A 7.5kW 3P

Mã hàng: NXC-16

Phân loại : Contactor

Công suất: 7.5kW

Tiếp điểm: 1NO+1NC

Kích thước: 75×45.5x88mm

Điện áp định mức: 16A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-18 18A 7.5kW 3P

Contactor Chint NXC-18 18A 7.5kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-18 18A 7.5kW 3P

Mã hàng: NXC-18

Phân loại : Contactor

Công suất: 7.5kW

Tiếp điểm: 1NO+1NC

Kích thước: 75×45.5x88mm

Điện áp định mức: 18A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-22 22A 11kW 3P

Contactor Chint NXC-22 22A 11kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-22 22A 11kW 3P

Mã hàng: NXC-22

Phân loại : Contactor

Công suất: 11kW

Tiếp điểm: 1NO+1NC

Kích thước: 75×45.5x88mm

Điện áp định mức: 22A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-25 25A 11kW 3P

Contactor Chint NXC-25 25A 11kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-25 25A 11kW 3P

Mã hàng: NXC-25

Phân loại : Contactor

Công suất: 11kW

Tiếp điểm: 1NO+1NC

Kích thước: 87×56.5x93mm

Điện áp định mức: 25A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-32 32A 15kW 3P

Contactor Chint NXC-32 32A 15kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-32 32A 15kW 3P

Mã hàng: NXC-32

Phân loại : Contactor

Công suất: 15kW

Tiếp điểm: 1NO+1NC

Kích thước: 87×56.5x93mm

Điện áp định mức: 32A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-38 38A 18.5kW 3P

Contactor Chint NXC-38 38A 18.5kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-38 38A 18.5kW 3P

Mã hàng: NXC-38

Phân loại : Contactor

Công suất: 18.5kW

Tiếp điểm: 1NO+1NC

Kích thước: 87×56.5x93mm

Điện áp định mức: 38A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-40 40A 18.5kW 3P

Contactor Chint NXC-40 40A 18.5kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-40 40A 18.5kW 3P

Mã hàng: NXC-40

Phân loại : Contactor

Công suất: 18.5kW

Tiếp điểm: 1NO+1NC

Kích thước: 129x77x118mm

Điện áp định mức: 40A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-50 50A 22kW 3P

Contactor Chint NXC-50 50A 22kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-50 50A 22kW 3P

Mã hàng: NXC-50

Phân loại : Contactor

Công suất: 22kW

Tiếp điểm: 1NO+1NC

Kích thước: 129x77x118mm

Điện áp định mức: 50A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-65 65A 30kW 3P

Contactor Chint NXC-65 65A 30kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-65 65A 30kW 3P

Mã hàng: NXC-65

Phân loại : Contactor

Công suất: 30kW

Tiếp điểm: 1NO+1NC

Kích thước: 129x77x118mm

Điện áp định mức: 65A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-75 75A 37kW 3P

Contactor Chint NXC-75 75A 37kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-75 75A 37kW 3P

Mã hàng: NXC-75

Phân loại : Contactor

Công suất: 37kW

Tiếp điểm: 1NO+1NC

Kích thước: 132x87x127mm

Điện áp định mức: 75A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-85 85A 37kW 3P

Contactor Chint NXC-85 85A 37kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-85 85A 37kW 3P

Mã hàng: NXC-85

Phân loại : Contactor

Công suất: 37kW

Tiếp điểm: 1NO+1NC

Kích thước: 132x87x127mm

Điện áp định mức: 85A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-100 100A 45kW 3P

Contactor Chint NXC-100 100A 45kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-100 100A 45kW 3P

Mã hàng: NXC-100

Phân loại : Contactor

Công suất: 45kW

Tiếp điểm: 1NO+1NC

Kích thước: 132x87x127mm

Điện áp định mức: 100A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-120 120A 55kW 3P

Contactor Chint NXC-120 120A 55kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-120 120A 55kW 3P

Mã hàng: NXC-120

Phân loại : Contactor

Công suất: 55kW

Tiếp điểm: 2NO+2NC

Kích thước: 182x127x158mm

Điện áp định mức: 120A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-160 160A 75kW 3P

Contactor Chint NXC-160 160A 75kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-160 160A 75kW 3P

Mã hàng: NXC-160

Phân loại : Contactor

Công suất: 75kW

Tiếp điểm: 2NO+2NC

Kích thước: 182x127x158mm

Điện áp định mức: 160A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-185 185A 90kW 3P

Contactor Chint NXC-185 185A 90kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-185 185A 90kW 3P

Mã hàng: NXC-185

Phân loại : Contactor

Công suất: 90kW

Tiếp điểm: 2NO+2NC

Kích thước: 182x127x158mm

Điện áp định mức: 185A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-225 225A 110kW 3P

Contactor Chint NXC-225 225A 110kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-225 225A 110kW 3P

Mã hàng: NXC-225

Phân loại : Contactor

Công suất: 110kW

Tiếp điểm: 2NO+2NC

Kích thước: 182x127x158mm

Điện áp định mức: 225A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-265 265A 132kW 3P

Contactor Chint NXC-265 265A 132kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-265 265A 132kW 3P

Mã hàng: NXC-265

Phân loại : Contactor

Công suất: 132kW

Tiếp điểm: 2NO+2NC

Kích thước: 236x150x207mm

Điện áp định mức: 265A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-330 330A 160kW 3P

Contactor Chint NXC-330 330A 160kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-330 330A 160kW 3P

Mã hàng: NXC-330

Phân loại : Contactor

Công suất: 160kW

Tiếp điểm: 2NO+2NC

Kích thước: 236x150x207mm

Điện áp định mức: 330A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-400 400A 200kW 3P

Contactor Chint NXC-400 400A 200kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-400 400A 200kW 3P

Mã hàng: NXC-400

Phân loại : Contactor

Công suất: 200kW

Tiếp điểm: 2NO+2NC

Kích thước: 236x150x207mm

Điện áp định mức: 400A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-500 500A 250kW 3P

Contactor Chint NXC-500 500A 250kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-500 500A 250kW 3P

Mã hàng: NXC-500

Phân loại : Contactor

Công suất: 250kW

Tiếp điểm: 2NO+2NC

Kích thước: 248x165x225mm

Điện áp định mức: 500A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Contactor Chint NXC-630 630A 335kW 3P

Contactor Chint NXC-630 630A 335kW 3P

Hotline: 0977.9966.27

Contactor Chint NXC-630 630A 335kW 3P

Mã hàng: NXC-630

Phân loại : Contactor

Công suất: 335kW

Tiếp điểm: 2NO+2NC

Kích thước: 248x165x225mm

Điện áp định mức: 630A

Số pha: 3 pha

Cuộn coil: 220V

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0