Bộ đèn Led Tube kiểu Batten

(12 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM220L40 40W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM220L40 40W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM220L40 40W

Mã hàng: PCFMM220L40

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM120L20 20W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM120L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM120L20 20W

Mã hàng: PCFMM120L20

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM210L20 20W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM210L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM210L20 20W

Mã hàng: PCFMM210L20

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM110L10 10W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM110L10 10W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM110L10 10W

Mã hàng: PCFMM110L10

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG236L36 40W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG236L36 40W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG236L36 40W

Mã hàng: PCFG236L36

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG136L18 20W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG136L18 20W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG136L18 20W

Mã hàng: PCFG136L18

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG218L20 20W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG218L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG218L20 20W

Mã hàng: PCFG218L20

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG118L10 10W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG118L10 10W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG118L10 10W

Mã hàng: PCFG118L10

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB236L36 40W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB236L36 40W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB236L36 40W

Mã hàng: PIFB236L36

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB136L18 20W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB136L18 20W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB136L18 20W

Mã hàng: PIFB136L18

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB218L20 20W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB218L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB218L20 20W

Mã hàng: PIFB218L20

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB118L10 10W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB118L10 10W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB118L10 10W

Mã hàng: PIFB118L10

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0