Cầu dao chống rò - Dòng BV-D (RCCB)

(12 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 4P 63A 300mA

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 4P 63A 300mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 4P 63A 300mA

Mã hàng: BV-D

Phân loại : RCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61008-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 4P 63A 30mA

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 4P 63A 30mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 4P 63A 30mA

Mã hàng: BV-D

Phân loại : RCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61008-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 4P 40A 300mA

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 4P 40A 300mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 4P 40A 300mA

Mã hàng: BV-D

Phân loại : RCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61008-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 4P 40A 30mA

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 4P 40A 30mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 4P 40A 30mA

Mã hàng: BV-D

Phân loại : RCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61008-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 4P 25A 300mA

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 4P 25A 300mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 4P 25A 300mA

Mã hàng: BV-D

Phân loại : RCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61008-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 4P 25A 30mA

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 4P 25A 30mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 4P 25A 30mA

Mã hàng: BV-D

Phân loại : RCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61008-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 2P 63A 300mA

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 2P 63A 300mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 2P 63A 300mA

Mã hàng: BV-D

Phân loại : RCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61008-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 2P 63A 30mA

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 2P 63A 30mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 2P 63A 30mA

Mã hàng: BV-D

Phân loại : RCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61008-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 2P 40A 300mA

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 2P 40A 300mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 2P 40A 300mA

Mã hàng: BV-D

Phân loại : RCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61008-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 2P 40A 30mA

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 2P 40A 30mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 2P 40A 30mA

Mã hàng: BV-D

Phân loại : RCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61008-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 2P 25A 300mA

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 2P 25A 300mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 2P 25A 300mA

Mã hàng: BV-D

Phân loại : RCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61008-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 2P 25A 30mA

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 2P 25A 30mA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCCB Mitsubishi BV-D 2P 25A 30mA

Mã hàng: BV-D

Phân loại : RCCB

Xuất xứ: Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC61008-2-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0