Compact NS

(118 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Accessories for NS630b/1600 fixed type, Additonal extension toggle - Model 33195

Accessories for NS630b/1600 fixed type, Additonal extension toggle - Model 33195

312,400 đ

Accessories for NS630b/1600 fixed type, Additonal extension toggle - Model 33195 Mã hàng: 33195 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Accessories for NS630b/1600 fixed type, Interphase barrier set of 3 - Model 33646

Accessories for NS630b/1600 fixed type, Interphase barrier set of 3 - Model 33646

555,500 đ

Accessories for NS630b/1600 fixed type, Interphase barrier set of 3 - Model 33646 Mã hàng: 33646 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Accessories for NS630b/1600 fixed type, Spreader, 4P (set of 4) - Model 33623

Accessories for NS630b/1600 fixed type, Spreader, 4P (set of 4) - Model 33623

7,451,400 đ

Accessories for NS630b/1600 fixed type, Spreader, 4P (set of 4) - Model 33623 Mã hàng: 33623 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Accessories for NS630b/1600 fixed type, Spreader, 3P (set of 3) - Model 33622

Accessories for NS630b/1600 fixed type, Spreader, 3P (set of 3) - Model 33622

7,296,300 đ

Accessories for NS630b/1600 fixed type, Spreader, 3P (set of 3) - Model 33622 Mã hàng: 33622 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Accessories for NS630b/1600 fixed type, Connection adapter, Cable lug, 4P - Model 33645

Accessories for NS630b/1600 fixed type, Connection adapter, Cable lug, 4P - Model 33645

15,211,900 đ

Accessories for NS630b/1600 fixed type, Connection adapter, Cable lug, 4P - Model 33645 Mã hàng: 33645 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Accessories for NS630b/1600 fixed type, Connection adapter, Cable lug, 3P - Model 33644

Accessories for NS630b/1600 fixed type, Connection adapter, Cable lug, 3P - Model 33644

11,479,600 đ

Accessories for NS630b/1600 fixed type, Connection adapter, Cable lug, 3P - Model 33644 Mã hàng: 33644 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Accessories for NS630b/1600 fixed type, Connection adapter, Vertical , 4P - Model 33643

Accessories for NS630b/1600 fixed type, Connection adapter, Vertical , 4P - Model 33643

16,366,900 đ

Accessories for NS630b/1600 fixed type, Connection adapter, Vertical , 4P - Model 33643 Mã hàng: 33643 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Accessories for NS630b/1600 fixed type, Connection adapter, Vertical, 3P - Model 33642

Accessories for NS630b/1600 fixed type, Connection adapter, Vertical, 3P - Model 33642

12,876,600 đ

Accessories for NS630b/1600 fixed type, Connection adapter, Vertical, 3P - Model 33642 Mã hàng: 33642 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Toggle locking device for 3 padlocks (removable) for NS630b/1600 (manually operation) - Model 44936

Toggle locking device for 3 padlocks (removable) for NS630b/1600 (manually operation) - Model 44936

510,400 đ

Toggle locking device for 3 padlocks (removable) for NS630b/1600 (manually operation) - Model 44936 Mã hàng: 44936 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mechanical interlock for 2 breakers (with extended rotary handles) for NS630b/1600 - Model 33890

Mechanical interlock for 2 breakers (with extended rotary handles) for NS630b/1600 - Model 33890

5,437,300 đ

Mechanical interlock for 2 breakers (with extended rotary handles) for NS630b/1600 - Model 33890 Mã hàng: 33890 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Extended rotary handles for NS630b/1600 (manually operation) - Model 33878

Extended rotary handles for NS630b/1600 (manually operation) - Model 33878

6,912,400 đ

Extended rotary handles for NS630b/1600 (manually operation) - Model 33878 Mã hàng: 33878 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Direct rotary handle for NS630b/1600 (manually operation) - Model 33682

Direct rotary handle for NS630b/1600 (manually operation) - Model 33682

3,619,000 đ

Direct rotary handle for NS630b/1600 (manually operation) - Model 33682 Mã hàng: 33682 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type Under voltage, Time day, 220/240VAC - Model 33682

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type Under voltage, Time day, 220/240VAC - Model 33682

7,648,300 đ

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type Under voltage, Time day, 220/240VAC - Model 33682 Mã hàng: 33682 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Under voltage, 24VDC - Model 33668

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Under voltage, 24VDC - Model 33668

7,648,300 đ

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Under voltage, 24VDC - Model 33668 Mã hàng: 33668 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Under voltage, 50/60Hz, 380/440VAC - Model 33673

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Under voltage, 50/60Hz, 380/440VAC - Model 33673

7,648,300 đ

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Under voltage, 50/60Hz, 380/440VAC - Model 33673 Mã hàng: 33673 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Under voltage, 50/60Hz, 200/240VAC - Model 33671

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Under voltage, 50/60Hz, 200/240VAC - Model 33671

7,648,300 đ

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Under voltage, 50/60Hz, 200/240VAC - Model 33671 Mã hàng: 33671 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Shun trip (MX), 50/60Hz, 48VAC - Model 33660

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Shun trip (MX), 50/60Hz, 48VAC - Model 33660

7,648,300 đ

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Shun trip (MX), 50/60Hz, 48VAC - Model 33660 Mã hàng: 33660 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Shun trip (MX), 24VDC - Model 33659

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Shun trip (MX), 24VDC - Model 33659

7,648,300 đ

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Shun trip (MX), 24VDC - Model 33659 Mã hàng: 33659 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Shun trip (MX) - Model 33664

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Shun trip (MX) - Model 33664

7,648,300 đ

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Shun trip (MX), 50/60Hz, 380/440VAC - Model 33664 Mã hàng: 33664 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Shun trip (MX) - Model 33662

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Shun trip (MX) - Model 33662

7,648,300 đ

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Shun trip (MX), 50/60Hz, 200/240VAC - Model 33662 Mã hàng: 33662 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Shun trip (MX), 48VDC - Model 33660

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Shun trip (MX), 48VDC - Model 33660

7,648,300 đ

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type, Shun trip (MX), 48VDC - Model 33660 Mã hàng: 33660 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type - Model 29450

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type - Model 29450

721,600 đ

Electrical auxiliaries for NS630b/3200A fixed type - Model 29450 Mã hàng: 29450 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1600A 70kA 415VAC - Model NS160H4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1600A 70kA 415VAC - Model NS160H4DE2

288,350,700 đ

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1600A 70kA 415VAC - Model NS160H4DE2 Mã hàng: NS160H4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1250A 70kA 415VAC - Model NS125H4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1250A 70kA 415VAC - Model NS125H4DE2

249,570,200 đ

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1250A 70kA 415VAC - Model NS125H4DE2 Mã hàng: NS125H4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1000A 70kA 415VAC - Model NS100H4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1000A 70kA 415VAC - Model NS100H4DE2

215,734,200 đ

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1000A 70kA 415VAC - Model NS100H4DE2 Mã hàng: NS100H4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 800A 70kA 415VAC - Model NS080H4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 800A 70kA 415VAC - Model NS080H4DE2

210,410,200 đ

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 800A 70kA 415VAC - Model NS080H4DE2 Mã hàng: NS080H4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 630A 70kA 415VAC - Model NS06bH4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 630A 70kA 415VAC - Model NS06bH4DE2

209,772,200 đ

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 630A 70kA 415VAC - Model NS06bH4DE2 Mã hàng: NS06bH4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1600A 50kA 415VAC - Model NS160N4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1600A 50kA 415VAC - Model NS160N4DE2

269,570,400 đ

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1600A 50kA 415VAC - Model NS160N4DE2 Mã hàng: NS160N4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1250A 50kA 415VAC - Model NS125N4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1250A 50kA 415VAC - Model NS125N4DE2

234,059,100 đ

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1250A 50kA 415VAC - Model NS125N4DE2 Mã hàng: NS125N4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1000A 50kA 415VAC - Model NS100N4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1000A 50kA 415VAC - Model NS100N4DE2

205,459,100 đ

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 1000A 50kA 415VAC - Model NS100N4DE2 Mã hàng: NS100N4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 800A 50kA 415VAC - Model NS080N4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 800A 50kA 415VAC - Model NS080N4DE2

199,961,300 đ

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 800A 50kA 415VAC - Model NS080N4DE2 Mã hàng: NS080N4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 630A 50kA 415VAC - Model NS06bN4DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 630A 50kA 415VAC - Model NS06bN4DE2

194,694,500 đ

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 4P 630A 50kA 415VAC - Model NS06bN4DE2 Mã hàng: NS06bN4DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1600A 70kA 415VAC - Model NS160H3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1600A 70kA 415VAC - Model NS160H3DE2

244,042,700 đ

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1600A 70kA 415VAC - Model NS160H3DE2 Mã hàng: NS160H3DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1250A 70kA 415VAC - Model NS125H3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1250A 70kA 415VAC - Model NS125H3DE2

206,057,500 đ

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1250A 70kA 415VAC - Model NS125H3DE2 Mã hàng: NS125H3DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1000A 70kA 415VAC - Model NS100H3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1000A 70kA 415VAC - Model NS100H3DE2

176,322,300 đ

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 1000A 70kA 415VAC - Model NS100H3DE2 Mã hàng: NS100H3DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 800A 70kA 415VAC - Model NS080H3DE2

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 800A 70kA 415VAC - Model NS080H3DE2

167,365,000 đ

Compact NS Drawout type Micrologic 2.0, 3P 800A 70kA 415VAC - Model NS080H3DE2 Mã hàng: NS080H3DE2 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0