Thiết bị điện Himel

(282 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Chống sét lan truyền Himel HDY31606 3P+N 160kA 385V

Chống sét lan truyền Himel HDY31606 3P+N 160kA 385V

Hotline: 0977.9966.27

Chống sét lan truyền Himel HDY31606 3P+N 160kA 385V

Mã hàng: HDY31606

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Chống sét lan truyền Himel HDY31206 3P+N 120kA 385V

Chống sét lan truyền Himel HDY31206 3P+N 120kA 385V

Hotline: 0977.9966.27

Chống sét lan truyền Himel HDY31206 3P+N 120kA 385V

Mã hàng: HDY31206

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Chống sét lan truyền Himel HDY3806 3P+N 80kA 385V

Chống sét lan truyền Himel HDY3806 3P+N 80kA 385V

Hotline: 0977.9966.27

Chống sét lan truyền Himel HDY3806 3P+N 80kA 385V

Mã hàng: HDY3806

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Chống sét lan truyền Himel HDY3406 3P+N 40kA 385V

Chống sét lan truyền Himel HDY3406 3P+N 40kA 385V

Hotline: 0977.9966.27

Chống sét lan truyền Himel HDY3406 3P+N 40kA 385V

Mã hàng: HDY3406

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Chống sét lan truyền Himel HDY3405 1P+N 40kA 385V

Chống sét lan truyền Himel HDY3405 1P+N 40kA 385V

Hotline: 0977.9966.27

Chống sét lan truyền Himel HDY3405 1P+N 40kA 385V

Mã hàng: HDY3405

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Chống sét lan truyền Himel HDY3401 1P 40kA 385V

Chống sét lan truyền Himel HDY3401 1P 40kA 385V

Hotline: 0977.9966.27

Chống sét lan truyền Himel HDY3401 1P 40kA 385V

Mã hàng: HDY3401

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S11512M7 3P 60kVAR

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S11512M7 3P 60kVAR

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S11512M7 3P 60kVAR

Mã hàng: HDC19S11512M7

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S9512M7 3P 50kVAR

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S9512M7 3P 50kVAR

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S9512M7 3P 50kVAR

Mã hàng: HDC19S9512M7

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S6312M7 3P 30kVAR

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S6312M7 3P 30kVAR

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S6312M7 3P 30kVAR

Mã hàng: HDC19S6312M7

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S4311M7 3P 25kVAR

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S4311M7 3P 25kVAR

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S4311M7 3P 25kVAR

Mã hàng: HDC19S4311M7

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S3211M7 3P 20kVAR

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S3211M7 3P 20kVAR

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S3211M7 3P 20kVAR

Mã hàng: HDC19S3211M7

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S2511M7 3P 15kVAR

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S2511M7 3P 15kVAR

Hotline: 0977.9966.27

Khởi động từ dùng cho tụ bù Himel HDC19S2511M7 3P 15kVAR

Mã hàng: HDC19S2511M7

Phân loại : Khởi động từ

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H4C125 4P 125A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H4C125 4P 125A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H4C125 4P 125A

Mã hàng: HDB3w125H4C125

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H4C100 4P 100A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H4C100 4P 100A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H4C100 4P 100A

Mã hàng: HDB3w125H4C100

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H4C80 4P 80A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H4C80 4P 80A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H4C80 4P 80A

Mã hàng: HDB3w125H4C80

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H3C125 3P 125A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H3C125 3P 125A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H3C125 3P 125A

Mã hàng: HDB3w125H3C125

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H3C100 3P 100A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H3C100 3P 100A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H3C100 3P 100A

Mã hàng: HDB3w125H3C100

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H3C80 3P 80A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H3C80 3P 80A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H3C80 3P 80A

Mã hàng: HDB3w125H3C80

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H2C125 2P 125A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H2C125 2P 125A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H2C125 2P 125A

Mã hàng: HDB3w125H2C125

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H2C100 2P 100A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H2C100 2P 100A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H2C100 2P 100A

Mã hàng: HDB3w125H2C100

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H2C80 2P 80A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H2C80 2P 80A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H2C80 2P 80A

Mã hàng: HDB3w125H2C80

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H1C125 1P 125A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H1C125 1P 125A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H1C125 1P 125A

Mã hàng: HDB3w125H1C125

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H1C100 1P 100A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H1C100 1P 100A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H1C100 1P 100A

Mã hàng: HDB3w125H1C100

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H1C80 1P 80A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H1C80 1P 80A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3w125H1C80 1P 80A

Mã hàng: HDB3w125H1C80

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C63 4P 63A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C63 4P 63A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C63 4P 63A

Mã hàng: HDB3WN4C63

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C50 4P 50A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C50 4P 50A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C50 4P 50A

Mã hàng: HDB3WN4C50

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C40 4P 40A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C40 4P 40A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C40 4P 40A

Mã hàng: HDB3WN4C40

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C32 4P 32A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C32 4P 32A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C32 4P 32A

Mã hàng: HDB3WN4C32

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C25 4P 25A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C25 4P 25A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C25 4P 25A

Mã hàng: HDB3WN4C25

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C20 4P 20A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C20 4P 20A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C20 4P 20A

Mã hàng: HDB3WN4C20

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C16 4P 16A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C16 4P 16A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C16 4P 16A

Mã hàng: HDB3WN4C16

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C10 4P 10A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C10 4P 10A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C10 4P 10A

Mã hàng: HDB3WN4C10

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C6 4P 6A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C6 4P 6A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN4C6 4P 6A

Mã hàng: HDB3WN4C6

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN3C63 3P 63A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN3C63 3P 63A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN3C63 3P 63A

Mã hàng: HDB3WN3C63

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN3C50 3P 50A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN3C50 3P 50A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN3C50 3P 50A

Mã hàng: HDB3WN3C50

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN3C40 3P 40A

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN3C40 3P 40A

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Himel HDB3WN3C40 3P 40A

Mã hàng: HDB3WN3C40

Phân loại : MCB

Xuất xứ: Himel

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0