Cầu dao chống giật (MCCB)

(47 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/3300-25 25KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/3300-25 25KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/3300-25 25KA 3P

Mã hàng: NXM-125S/3300-25

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 25A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 25KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/3300-40 25KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/3300-40 25KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/3300-40 25KA 3P

Mã hàng: NXM-125S/3300-40

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 40A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 25KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/3300-63 25KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/3300-63 25KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/3300-63 25KA 3P

Mã hàng: NXM-125S/3300-63

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 63A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 25KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/3300-80 25KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/3300-80 25KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/3300-80 25KA 3P

Mã hàng: NXM-125S/3300-80

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 80A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 25KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/3300-100 25KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/3300-100 25KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/3300-100 25KA 3P

Mã hàng: NXM-125S/3300-100

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 100A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 25KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/3300-125 25KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/3300-125 25KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/3300-125 25KA 3P

Mã hàng: NXM-125S/3300-125

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 125A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 25KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-250S/3300-160 35KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-250S/3300-160 35KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-250S/3300-160 35KA 3P

Mã hàng: NXM-250S/3300-160

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 160A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 35KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-250S/3300-200 35KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-250S/3300-200 35KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-250S/3300-200 35KA 3P

Mã hàng: NXM-250S/3300-200

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 200A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 35KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-250S/3300-250 35KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-250S/3300-250 35KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-250S/3300-250 35KA 3P

Mã hàng: NXM-250S/3300-250

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 250A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 35KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-400S/3300-350 50KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-400S/3300-350 50KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-400S/3300-350 50KA 3P

Mã hàng: NXM-400S/3300-350

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 350A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 50KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-400S/3300-400 50KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-400S/3300-400 50KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-400S/3300-400 50KA 3P

Mã hàng: NXM-400S/3300-400

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 400A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 50KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-630S/3300-500 50KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-630S/3300-500 50KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-630S/3300-500 50KA 3P

Mã hàng: NXM-630S/3300-500

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 500A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 50KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-630S/3300-630 50KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-630S/3300-630 50KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1600S/3300-1250 50KA 3P

Mã hàng: NXM-630S/3300-630

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 630A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 50KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-800S/3300-800 50KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-800S/3300-800 50KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-800S/3300-800 50KA 3P

Mã hàng: NXM-800S/3300-800

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 800A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 50KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1000S/3300-1000 50KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1000S/3300-1000 50KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1000S/3300-1000 50KA 3P

Mã hàng: NXM-1000S/3300-1000

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 1000A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 50KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1600S/3300-1250 50KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1600S/3300-1250 50KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1600S/3300-1250 50KA 3P

Mã hàng: NNXM-1600S/3300-1250

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 1250A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 50KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1600S/3300-1600 50KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1600S/3300-1600 50KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1600S/3300-1600 50KA 3P

Mã hàng: NXM-1600S/3300-1600

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 1600A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 50KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/4300-25 25KA 4P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/4300-25 25KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/4300-25 25KA 4P

Mã hàng: NXM-125S/4300-25

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 25A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 25KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/4300-40 25KA 4P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/4300-40 25KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/4300-40 25KA 4P

Mã hàng: NXM-125S/4300-40

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 40A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 25KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/4300-63 25KA 4P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/4300-63 25KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/4300-80 25KA 4P

Mã hàng: NXM-125S/4300-80

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 63A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 25KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/4300-80 25KA 4P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/4300-80 25KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/4300-80 25KA 4P

Mã hàng: NXM-125S/4300-80

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 80A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 25KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/4300-100 25KA 4P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/4300-100 25KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/4300-100 25KA 4P

Mã hàng: NXM-125S/4300-100

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 100A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 25KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/4300-125 25KA 4P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/4300-125 25KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-125S/4300-125 25KA 4P

Mã hàng: NXM-125S/4300-125

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 125A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 25KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-250S/4300-160 35KA 4P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-250S/4300-160 35KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-250S/4300-200 35KA 4P

Mã hàng: NXM-250S/4300-160

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 160A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 35KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-250S/4300-200 35KA 4P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-250S/4300-200 35KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-250S/4300-200 35KA 4P

Mã hàng: NXM-250S/4300-200

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 200A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 35KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-250S/4300-250 35KA 4P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-250S/4300-250 35KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-250S/4300-250 35KA 4P

Mã hàng: NXM-250S/4300-250

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 250A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 35KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-400S/4300-350 50KA 4P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-400S/4300-350 50KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-400S/4300-350 50KA 4P

Mã hàng: NXM-400S/4300-350

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 350A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 50KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-400S/4300-400 50KA 4P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-400S/4300-400 50KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-400S/4300-400 50KA 4P

Mã hàng: NXM-400S/4300-400

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 400A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 50KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-630S/4300-500 50KA 4P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-630S/4300-500 50KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-630S/4300-500 50KA 4P

Mã hàng: NXM-630S/4300-500

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 500A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 50KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-630S/4300-630 50KA 4P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-630S/4300-630 50KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-630S/4300-630 50KA 4P

Mã hàng: NXM-630S/4300-630

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 630A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 50KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-800S/4300-800 50KA 4P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-800S/4300-800 50KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1600S/4300-1250 50KA 4P

Mã hàng: NXM-800S/4300-800

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 800A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 50KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1000S/4300-1000 50KA 4P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1000S/4300-1000 50KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1600S/4300-1250 50KA 4P

Mã hàng: NXM-1000S/4300-1000

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 1000A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 50KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1600S/4300-1250 50KA 4P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1600S/4300-1250 50KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1600S/4300-1250 50KA 4P

Mã hàng: NXM-1600S/4300-1250

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 1250A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 50KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1600S/4300-1600 50KA 4P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1600S/4300-1600 50KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NXM-1600S/4300-1600 50KA 4P

Mã hàng: NXM-1600S/4300-1600

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 1600A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 50KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NM1-125C-40 20KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NM1-125C-40 20KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NM1-125C-40 20KA 3P

Mã hàng: NM1-125C-40

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 40A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 20KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống giật MCCB Chint NM1-125C-50 20KA 3P

Cầu dao chống giật MCCB Chint NM1-125C-50 20KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống giật MCCB Chint NM1-125C-50 20KA 3P

Mã hàng: NM1-125C-50

Phân loại : MCCB

Điện áp định mức : 415/690V

Dòng điện định mức : 50A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 20KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0