Công tắc ổ cắm DÉCOR

(27 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Mặt che trơn - Model ADBL

Mặt che trơn - Model ADBL

25,000 đ

Mặt che trơn - Model ADBL Mã hàng: ADBL Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm Telephone +Ổ cắm Tivi - Model AD1TV1TP

Ổ cắm Telephone +Ổ cắm Tivi - Model AD1TV1TP

105,000 đ

Ổ cắm Telephone +Ổ cắm Tivi - Model AD1TV1TP Mã hàng: AD1TV1TP Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm internet +Ổ cắm Tivi - Model AD1TV1PC

Ổ cắm internet +Ổ cắm Tivi - Model AD1TV1PC

120,000 đ

Ổ cắm internet +Ổ cắm Tivi - Model AD1TV1PC Mã hàng: AD1TV1PC Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm Tivi - Model ADTVS

Ổ cắm Tivi - Model ADTVS

80,000 đ

Ổ cắm Tivi - Model ADTVS Mã hàng: ADTVS Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm điện thoại + ổ cắm interrnet - Model AD1TP1PC

Ổ cắm điện thoại + ổ cắm interrnet - Model AD1TP1PC

95,000 đ

Ổ cắm điện thoại + ổ cắm interrnet - Model AD1TP1PC Mã hàng: AD1TP1PC Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm interrnet - Model ADPCS

Ổ cắm interrnet - Model ADPCS

70,000 đ

Ổ cắm interrnet - Model ADPCS Mã hàng: ADPCS Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm điện thoại - Model ADTPS

Ổ cắm điện thoại - Model ADTPS

55,000 đ

Ổ cắm điện thoại - Model ADTPS Mã hàng: ADTPS Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đôi 2 chấu 10A - Model ADD2P

Ổ cắm đôi 2 chấu 10A - Model ADD2P

60,000 đ

Ổ cắm đôi 2 chấu 10A - Model ADD2P Mã hàng: ADD2P Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm đơn 3 chấu - Model ADS3P

Ổ cắm đơn 3 chấu - Model ADS3P

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm đơn 3 chấu - Model ADS3P Mã hàng: ADS3P Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
1 ổ cắm đơn 2 chấu 10A + 1 công tắc - Model AD1W2P

1 ổ cắm đơn 2 chấu 10A + 1 công tắc - Model AD1W2P

65,000 đ

1 ổ cắm đơn 2 chấu 10A + 1 công tắc - Model AD1W2P Mã hàng: AD1W2P Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
1 ổ cắm đa năng 3 chấu 10A + 1 công tắc 2 chiều - Model AD2W3P

1 ổ cắm đa năng 3 chấu 10A + 1 công tắc 2 chiều - Model AD2W3P

80,000 đ

1 ổ cắm đa năng 3 chấu 10A + 1 công tắc 2 chiều - Model AD2W3P Mã hàng: AD2W3P Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
1 ổ cắm đa năng 3 chấu 10A + 1 công tắc 1 chiều - Model AD1W3P

1 ổ cắm đa năng 3 chấu 10A + 1 công tắc 1 chiều - Model AD1W3P

80,000 đ

1 ổ cắm đa năng 3 chấu 10A + 1 công tắc 1 chiều - Model AD1W3P Mã hàng: AD1W3P Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
1 ổ cắm đơn 2 chấu + 1 ổ cắm đa năng 10A - Model AD23P

1 ổ cắm đơn 2 chấu + 1 ổ cắm đa năng 10A - Model AD23P

75,000 đ

1 ổ cắm đơn 2 chấu + 1 ổ cắm đa năng 10A - Model AD23P Mã hàng: AD23P Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
1 ổ cắm đơn 2 chấu, 1 ổ cắm đa năng và 1 công tắc 1 chiều - Model AD1W32P

1 ổ cắm đơn 2 chấu, 1 ổ cắm đa năng và 1 công tắc 1 chiều - Model AD1W32P

99,000 đ

1 ổ cắm đơn 2 chấu, 1 ổ cắm đa năng và 1 công tắc 1 chiều - Model AD1W32P Mã hàng: AD1W32P Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 cực 20A có đèn - Model AD2P20

Công tắc 2 cực 20A có đèn - Model AD2P20

99,000 đ

Công tắc 2 cực 20A có đèn - Model AD2P20 Mã hàng: AD2P20 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ điều điều chỉnh tốc độ quạt 250W - Model ADF250

Bộ điều điều chỉnh tốc độ quạt 250W - Model ADF250

175,000 đ

Bộ điều điều chỉnh tốc độ quạt 250W - Model ADF250 Mã hàng: ADF250 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ điều khiển (Dimmer) đèn 500W - Model ADD500

Bộ điều khiển (Dimmer) đèn 500W - Model ADD500

185,000 đ

Bộ điều khiển (Dimmer) đèn 500W - Model ADD500 Mã hàng: ADD500 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ điều khiển (Dimmer) đèn 250W - Model ADD250

Bộ điều khiển (Dimmer) đèn 250W - Model ADD250

179,000 đ

Bộ điều khiển (Dimmer) đèn 250W - Model ADD250 Mã hàng: ADD250 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Nút ấn chuông - Model AD1BB

Nút ấn chuông - Model AD1BB

49,000 đ

Nút ấn chuông - Model AD1BB Mã hàng: AD1BB Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc bốn 2 chiều 16A cỡ nhỏ - Model AD412S

Công tắc bốn 2 chiều 16A cỡ nhỏ - Model AD412S

109,000 đ

Công tắc bốn 2 chiều 16A cỡ nhỏ - Model AD412S Mã hàng: AD412S Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc bốn 1 chiều 16A cỡ nhỏ - Model AD41S

Công tắc bốn 1 chiều 16A cỡ nhỏ - Model AD41S

99,000 đ

Công tắc bốn 1 chiều 16A cỡ nhỏ - Model AD41S Mã hàng: AD41S Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc ba 2 chiều 16A cỡ nhỏ - Model AD32S

Công tắc ba 2 chiều 16A cỡ nhỏ - Model AD32S

89,000 đ

Công tắc ba 2 chiều 16A cỡ nhỏ - Model AD32S Mã hàng: AD32S Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc ba 1 chiều 16A cỡ nhỏ - Model AD31S

Công tắc ba 1 chiều 16A cỡ nhỏ - Model AD31S

80,000 đ

Công tắc ba 1 chiều 16A cỡ nhỏ - Model AD31S Mã hàng: AD31S Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đôi 2 chiều 16A cỡ trung - Model AD22M

Công tắc đôi 2 chiều 16A cỡ trung - Model AD22M

70,000 đ

Công tắc đôi 2 chiều 16A cỡ trung - Model AD22M Mã hàng: AD22M Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đôi 1 chiều 16A cỡ trung - Model AD21M

Công tắc đôi 1 chiều 16A cỡ trung - Model AD21M

69,000 đ

Công tắc đôi 1 chiều 16A cỡ trung - Model AD21M Mã hàng: AD21M Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn 2 chiều 16A cỡ lớn - Model AD12B

Công tắc đơn 2 chiều 16A cỡ lớn - Model AD12B

50,000 đ

Công tắc đơn 2 chiều 16A cỡ lớn - Model AD12B Mã hàng: AD12B Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn 1 chiều 16A cỡ lớn - Model AD11B

Công tắc đơn 1 chiều 16A cỡ lớn - Model AD11B

47,000 đ

Công tắc đơn 1 chiều 16A cỡ lớn - Model AD11B Mã hàng: AD11B Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0