Công tắc ổ cắm SLIMAX

(48 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Ổ cắm mạng LAN âm sàn 8 dây - Model ASFMT8

Ổ cắm mạng LAN âm sàn 8 dây - Model ASFMT8

148,000 đ

Ổ cắm mạng LAN âm sàn 8 dây - Model ASFMT8 Mã hàng: ASFMT8 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hạt ổ cắm 3 chấu dẹp âm sàn (dạng chéo) - Model ASFMU10X

Hạt ổ cắm 3 chấu dẹp âm sàn (dạng chéo) - Model ASFMU10X

52,000 đ

Hạt ổ cắm 3 chấu dẹp âm sàn (dạng chéo) - Model ASFMU10X Mã hàng: ASFMU10X Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm điện thoại âm sàn 4 dây - Model ASFMT4

Ổ cắm điện thoại âm sàn 4 dây - Model ASFMT4

66,000 đ

Ổ cắm điện thoại âm sàn 4 dây - Model ASFMT4 Mã hàng: ASFMT4 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm Tivi âm sàn 75 ohm - Model ASFMTV75

Ổ cắm Tivi âm sàn 75 ohm - Model ASFMTV75

60,500 đ

Ổ cắm Tivi âm sàn 75 ohm - Model ASFMTV75 Mã hàng: ASFMTV75 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hạt ổ cắm 3 chấu tròn âm sàn - Model ASFMU310

Hạt ổ cắm 3 chấu tròn âm sàn - Model ASFMU310

48,000 đ

Hạt ổ cắm 3 chấu tròn âm sàn - Model ASFMU310 Mã hàng: ASFMU310 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hạt ổ cắm 2 chấu âm sàn - Model ASFMU10

Hạt ổ cắm 2 chấu âm sàn - Model ASFMU10

39,000 đ

Hạt ổ cắm 2 chấu âm sàn - Model ASFMU10 Mã hàng: ASFMU10 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm âm sàn 16A (dạng module) - Model ASFM16

Ổ cắm âm sàn 16A (dạng module) - Model ASFM16

1,083,000 đ

Ổ cắm âm sàn 16A (dạng module) - Model ASFM16 Mã hàng: ASFM16 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Chiết áp đèn 1000W - Model ASD1000

Chiết áp đèn 1000W - Model ASD1000

183,000 đ

Chiết áp đèn 1000W - Model ASD1000 Mã hàng: ASD1000 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Chiết áp đèn 500W - Model ASD500

Chiết áp đèn 500W - Model ASD500

139,000 đ

Chiết áp đèn 500W - Model ASD500 Mã hàng: ASD500 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Chiết áp quạt - Model ASD400

Chiết áp quạt - Model ASD400

139,000 đ

Chiết áp quạt - Model ASD400 Mã hàng: ASD400 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm Tivi - Model ASTV75

Ổ cắm Tivi - Model ASTV75

40,000 đ

Ổ cắm Tivi - Model ASTV75 Mã hàng: ASTV75 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm mạng LAN 8 dây - Model ASRJ88

Ổ cắm mạng LAN 8 dây - Model ASRJ88

93,000 đ

Ổ cắm mạng LAN 8 dây - Model ASRJ88 Mã hàng: ASRJ88 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm điện thoại 6 dây - Model ASRJ64

Ổ cắm điện thoại 6 dây - Model ASRJ64

63,000 đ

Ổ cắm điện thoại 6 dây - Model ASRJ64 Mã hàng: ASRJ64 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đèn báo xanh - Model ASNGN

Đèn báo xanh - Model ASNGN

21,500 đ

Đèn báo xanh - Model ASNGN Mã hàng: ASNGN Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đèn báo đỏ - Model ASNRD

Đèn báo đỏ - Model ASNRD

21,500 đ

Đèn báo đỏ - Model ASNRD Mã hàng: ASNRD Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Cầu chì - Model ASFD

Cầu chì - Model ASFD

46,500 đ

Cầu chì - Model ASFD Mã hàng: ASFD Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Nút nhấn chuông - Model ASMBP

Nút nhấn chuông - Model ASMBP

35,000 đ

Nút nhấn chuông - Model ASMBP Mã hàng: ASMBP Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 cực 20A - Model ASMD20

Công tắc 2 cực 20A - Model ASMD20

76,500 đ

Công tắc 2 cực 20A - Model ASMD20 Mã hàng: ASMD20 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều - Model ASM

Công tắc 2 chiều - Model ASM

23,500 đ

Công tắc 2 chiều - Model ASM Mã hàng: ASM Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều - Model AS/1/2M

Công tắc 1 chiều - Model AS/1/2M

11,500 đ

Công tắc 1 chiều - Model AS/1/2M Mã hàng: AS/1/2M Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế đôi âm tường - Model BG299/RB

Đế đôi âm tường - Model BG299/RB

14,000 đ

Đế đôi âm tường - Model BG299/RB Mã hàng: BG299/RB Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế đôi vuông âm tường - Model AWF248

Đế đôi vuông âm tường - Model AWF248

23,000 đ

Đế đôi vuông âm tường - Model AWF248 Mã hàng: AWF248 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế âm tường vuông chống cháy - Model AWF50

Đế âm tường vuông chống cháy - Model AWF50

7,900 đ

Đế âm tường vuông chống cháy - Model AWF50 Mã hàng: AWF50 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế âm tường vuông - Model AWF48

Đế âm tường vuông - Model AWF48

5,900 đ

Đế âm tường vuông - Model AWF48 Mã hàng: AWF48 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế âm tường chống cháy - Model BG99/RB

Đế âm tường chống cháy - Model BG99/RB

6,900 đ

Đế âm tường chống cháy - Model BG99/RB Mã hàng: BG99/RB Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Nắp che chống thấm - Model ASW

Nắp che chống thấm - Model ASW

192,000 đ

Nắp che chống thấm - Model ASW Mã hàng: ASW Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ thẻ khóa từ 15A - Model ASKT&BKT

Bộ thẻ khóa từ 15A - Model ASKT&BKT

1,042,000 đ

Bộ thẻ khóa từ 15A - Model ASKT&BKT Mã hàng: ASKT&BKT Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt CB 2 cực - Model AS1/HA

Mặt CB 2 cực - Model AS1/HA

28,000 đ

Mặt CB 2 cực - Model AS1/HA Mã hàng: AS1/HA Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 2 MCB - Model AS2/M

Mặt 2 MCB - Model AS2/M

28,000 đ

Mặt 2 MCB - Model AS2/M Mã hàng: AS2/M Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 1 MCB - Model AS1/M

Mặt 1 MCB - Model AS1/M

28,000 đ

Mặt 1 MCB - Model AS1/M Mã hàng: AS1/M Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 6 lỗ - Model AS6

Mặt 6 lỗ - Model AS6

28,000 đ

Mặt 6 lỗ - Model AS6 Mã hàng: AS6 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 5 lỗ - Model AS5

Mặt 5 lỗ - Model AS5

28,000 đ

Mặt 5 lỗ - Model AS5 Mã hàng: AS5 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 4 lỗ - Model AS4

Mặt 4 lỗ - Model AS4

28,000 đ

Mặt 4 lỗ - Model AS4 Mã hàng: AS4 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 3 lỗ - Model AS3

Mặt 3 lỗ - Model AS3

16,800 đ

Mặt 3 lỗ - Model AS3 Mã hàng: AS3 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 2 lỗ - Model AS2

Mặt 2 lỗ - Model AS2

16,800 đ

Mặt 2 lỗ - Model AS2 Mã hàng: AS2 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Mặt 1 lỗ - Model AS1

Mặt 1 lỗ - Model AS1

16,800 đ

Mặt 1 lỗ - Model AS1 Mã hàng: AS1 Hãng sản xuất: AC Xuất xứ: Singapore Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0