Đèn tán quang âm trần T-bar

(18 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ436L72 80W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ436L72 80W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ436L72 80W

Mã hàng: PRFJ436L72

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ336L54 60W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ336L54 60W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ336L54 60W

Mã hàng: PRFJ336L54

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ236L36 40W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ236L36 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ236L36 40W

Mã hàng: PRFJ236L36

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ418L40 40W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ418L40 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ418L40 40W

Mã hàng: PRFJ418L40

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ318L30 30W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ318L30 30W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ318L30 30W

Mã hàng: PRFJ318L30

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ218L20 20W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ218L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ218L20 20W

Mã hàng: PRFJ218L20

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF436L72 80W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF436L72 80W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF436L72 80W

Mã hàng: PRFF436L72

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF336L54 60W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF336L54 60W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF336L54 60W

Mã hàng: PRFF336L54

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF236L36 40W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF236L36 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF236L36 40W

Mã hàng: PRFF236L36

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF418L40 40W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF418L40 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF418L40 40W

Mã hàng: PRFF418L40

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF318L30 30W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF318L30 30W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF318L30 30W

Mã hàng: PRFF318L30

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF218L20 20W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF218L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF218L20 20W

Mã hàng: PRFF218L20

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFB436L72 80W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFB436L72 80W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFB436L72 80W

Mã hàng: PRFB436L72

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFB336L54 60W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFB336L54 60W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFB336L54 60W

Mã hàng: PRFB336L54

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFB236L36 40W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFB236L36 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFB236L36 40W

Mã hàng: PRFB236L36

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFB418L40 40W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFB418L40 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFB418L40 40W

Mã hàng: PRFB418L40

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFB318L30 30W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFB318L30 30W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFB318L30 30W

Mã hàng: PRFB318L30

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFB218L20 20W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFB218L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFB218L20 20W

Mã hàng: PRFB218L20

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0