Phụ kiện dùng cho MCB

(6 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Phụ kiện MCB Mitsubishi Shunt trip device

Phụ kiện MCB Mitsubishi Shunt trip device

Hotline: 0977.9966.27

Phụ kiện MCB Mitsubishi Shunt trip device 

Mã hàng: SHTD048-05DLS

Phân loại : phụ kiện

Xuất xứ: Nhật Bản

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Phụ kiện MCB Mitsubishi SHT - Cuộn cắt

Phụ kiện MCB Mitsubishi SHT - Cuộn cắt

Hotline: 0977.9966.27

Phụ kiện MCB Mitsubishi SHT - Cuộn cắt

Mã hàng: SHTA400-05DLS

Phân loại : phụ kiện

Xuất xứ: Nhật Bản

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Phụ kiện MCB Mitsubishi AL+ AX - Khối tiếp điểm phụ và tiếp điểm cảnh báo

Phụ kiện MCB Mitsubishi AL+ AX - Khối tiếp điểm phụ và tiếp điểm cảnh báo

Hotline: 0977.9966.27

Phụ kiện MCB Mitsubishi AL+ AX - Khối tiếp điểm phụ và tiếp điểm cảnh báo

Mã hàng: ALAX-05DLS

Phân loại : phụ kiện

Xuất xứ: Nhật Bản

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Phụ kiện MCB Mitsubishi AL - Tiếp điểm cảnh báo

Phụ kiện MCB Mitsubishi AL - Tiếp điểm cảnh báo

Hotline: 0977.9966.27

Phụ kiện MCB Mitsubishi AL - Tiếp điểm cảnh báo

Mã hàng: AL-05DLS

Phân loại : phụ kiện

Xuất xứ: Nhật Bản

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Phụ kiện MCB Mitsubishi AX + AX - Khối hai bộ tiếp điểm phụ

Phụ kiện MCB Mitsubishi AX + AX - Khối hai bộ tiếp điểm phụ

Hotline: 0977.9966.27

Phụ kiện MCB Mitsubishi AX + AX - Khối hai bộ tiếp điểm phụ

Mã hàng: AX2-05DLS

Phân loại : phụ kiện

Xuất xứ: Nhật Bản

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Phụ kiện MCB Mitsubishi AX - Tiếp điểm phụ

Phụ kiện MCB Mitsubishi AX - Tiếp điểm phụ

Hotline: 0977.9966.27

Phụ kiện MCB Mitsubishi AX - Tiếp điểm phụ

Mã hàng: AX-05DLS

Phân loại : phụ kiện

Xuất xứ: Nhật Bản

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0