Thiết bị điện Paragon

(293 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM220L40 40W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM220L40 40W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM220L40 40W

Mã hàng: PCFMM220L40

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM120L20 20W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM120L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM120L20 20W

Mã hàng: PCFMM120L20

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM210L20 20W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM210L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM210L20 20W

Mã hàng: PCFMM210L20

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM110L10 10W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM110L10 10W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFMM110L10 10W

Mã hàng: PCFMM110L10

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG236L36 40W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG236L36 40W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG236L36 40W

Mã hàng: PCFG236L36

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG136L18 20W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG136L18 20W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG136L18 20W

Mã hàng: PCFG136L18

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG218L20 20W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG218L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG218L20 20W

Mã hàng: PCFG218L20

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG118L10 10W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG118L10 10W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PCFG118L10 10W

Mã hàng: PCFG118L10

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB236L36 40W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB236L36 40W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB236L36 40W

Mã hàng: PIFB236L36

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB136L18 20W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB136L18 20W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB136L18 20W

Mã hàng: PIFB136L18

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB218L20 20W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB218L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB218L20 20W

Mã hàng: PIFB218L20

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB118L10 10W

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB118L10 10W

Hotline: 0977.9966.27

Bộ đèn Led Tube kiểu Batten Paragon PIFB118L10 10W

Mã hàng: PIFB118L10

Phân loại : Bộ đèn Led Tube

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD436L72 80W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD436L72 80W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD436L72 80W

Mã hàng: PSFD436L72

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD336L54 60W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD336L54 60W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD336L54 60W

Mã hàng: PSFD336L54

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD236L36 40W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD236L36 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD236L36 40W

Mã hàng: PSFD236L36

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD418L40 40W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD418L40 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD418L40 40W

Mã hàng: PSFD418L40

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD318L30 30W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD318L30 30W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD318L30 30W

Mã hàng: PSFD318L30

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD218L20 20W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD218L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFD218L20 20W

Mã hàng: PSFD218L20

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB436L72 80W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB436L72 80W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB436L72 80W

Mã hàng: PSFB436L72

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB336L54 60W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB336L54 60W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB336L54 60W

Mã hàng: PSFB336L54

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB236L36 40W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB236L36 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB236L36 40W

Mã hàng: PSFB236L36

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB418L40 40W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB418L40 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB418L40 40W

Mã hàng: PSFB418L40

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB318L30 30W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB318L30 30W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB318L30 30W

Mã hàng: PSFB318L30

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB218L20 20W

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB218L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang gắn nổi Paragon PSFB218L20 20W

Mã hàng: PSFB218L20

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ436L72 80W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ436L72 80W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ436L72 80W

Mã hàng: PRFJ436L72

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ336L54 60W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ336L54 60W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ336L54 60W

Mã hàng: PRFJ336L54

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ236L36 40W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ236L36 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ236L36 40W

Mã hàng: PRFJ236L36

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ418L40 40W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ418L40 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ418L40 40W

Mã hàng: PRFJ418L40

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ318L30 30W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ318L30 30W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ318L30 30W

Mã hàng: PRFJ318L30

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ218L20 20W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ218L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFJ218L20 20W

Mã hàng: PRFJ218L20

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF436L72 80W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF436L72 80W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF436L72 80W

Mã hàng: PRFF436L72

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF336L54 60W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF336L54 60W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF336L54 60W

Mã hàng: PRFF336L54

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF236L36 40W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF236L36 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF236L36 40W

Mã hàng: PRFF236L36

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF418L40 40W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF418L40 40W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF418L40 40W

Mã hàng: PRFF418L40

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF318L30 30W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF318L30 30W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF318L30 30W

Mã hàng: PRFF318L30

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF218L20 20W

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF218L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn tán quang âm trần Paragon PRFF218L20 20W

Mã hàng: PRFF218L20

Phân loại : Đèn tán quang

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0