Công tắc ổ cắm và phụ kiện Sino Series S98

(72 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Đế nổi nhựa loại đôi dùng cho S98 - Model S238

Đế nổi nhựa loại đôi dùng cho S98 - Model S238

7,000 đ

Đế nổi nhựa loại đôi dùng cho S98 - Model S238 Mã hàng: S238 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế nổi nhựa loại đôi dùng cho S98 - Model S238/D

Đế nổi nhựa loại đôi dùng cho S98 - Model S238/D

20,800 đ

Đế nổi nhựa loại đôi dùng cho S98 - Model S238/D Mã hàng: S238/D Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế nổi nhựa dùng cho S1825SN, S18/2727 - Model ET238

Đế nổi nhựa dùng cho S1825SN, S18/2727 - Model ET238

41,800 đ

Đế nổi nhựa dùng cho S1825SN, S18/2727 - Model ET238 Mã hàng: ET238 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế nổi nhựa chữ nhật cao S18, S186 - Model CK157RH

Đế nổi nhựa chữ nhật cao S18, S186 - Model CK157RH

5,500 đ

Đế nổi nhựa chữ nhật cao S18, S186 - Model CK157RH Mã hàng: CK157RH Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế nổi nhựa chữ nhật thấp S18, S186 - Model CK157RL

Đế nổi nhựa chữ nhật thấp S18, S186 - Model CK157RL

5,060 đ

Đế nổi nhựa chữ nhật thấp S18, S186 - Model CK157RL Mã hàng: CK157RL Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế nổi nhựa dùng cho kiểu S9 - Model CK157

Đế nổi nhựa dùng cho kiểu S9 - Model CK157

6,000 đ

Đế nổi nhựa dùng cho kiểu S9 - Model CK157 Mã hàng: CK157 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế nổi nhựa loại đôi dùng cho kiểu S9, S18, S186 - Model CK157/D

Đế nổi nhựa loại đôi dùng cho kiểu S9, S18, S186 - Model CK157/D

18,500 đ

Đế nổi nhựa loại đôi dùng cho kiểu S9, S18, S186 - Model CK157/D Mã hàng: CK157/D Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm điện thoại 4 dây có dây đấu sẵn - Model S30RJ40/W

Ổ cắm điện thoại 4 dây có dây đấu sẵn - Model S30RJ40/W

41,000 đ

Ổ cắm điện thoại 4 dây có dây đấu sẵn - Model S30RJ40/W Mã hàng: S30RJ40/W Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm máy tính 8 dây - Model S30RJ88

Ổ cắm máy tính 8 dây - Model S30RJ88

65,600 đ

Ổ cắm máy tính 8 dây - Model S30RJ88 Mã hàng: S30RJ88 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm điện thoại 6 dây - Model S30RJ64

Ổ cắm điện thoại 6 dây - Model S30RJ64

52,000 đ

Ổ cắm điện thoại 6 dây - Model S30RJ64 Mã hàng: S30RJ64 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm điện thoại 4 dây - Model S30RJ40

Ổ cắm điện thoại 4 dây - Model S30RJ40

49,600 đ

Ổ cắm điện thoại 4 dây - Model S30RJ40 Mã hàng: S30RJ40 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hạt chiết áp đèn 1000VA - Model S1000VX

Hạt chiết áp đèn 1000VA - Model S1000VX

122,000 đ

Hạt chiết áp đèn 1000VA - Model S1000VX Mã hàng: S1000VX Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hạt chiết áp đèn 500VA - Model S500VX

Hạt chiết áp đèn 500VA - Model S500VX

102,000 đ

Hạt chiết áp đèn 500VA - Model S500VX Mã hàng: S500VX Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hạt chiết áp quạt 400VA - Model S400VX

Hạt chiết áp quạt 400VA - Model S400VX

102,000 đ

Hạt chiết áp quạt 400VA - Model S400VX Mã hàng: S400VX Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc trung gian đa chiều - Model S30MI

Công tắc trung gian đa chiều - Model S30MI

129,000 đ

Công tắc trung gian đa chiều - Model S30MI Mã hàng: S30MI Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Nút che trơn - Model SX

Nút che trơn - Model SX

4,000 đ

Nút che trơn - Model SX Mã hàng: SX Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ống cầu chì 250V-5A, 10A, 15A - Model STD

Ống cầu chì 250V-5A, 10A, 15A - Model STD

9,200 đ

Ống cầu chì 250V-5A, 10A, 15A - Model STD Mã hàng: STD Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Hạt cầu chì ống 10A - Model SSTD

Hạt cầu chì ống 10A - Model SSTD

30,200 đ

Hạt cầu chì ống 10A - Model SSTD Mã hàng: SSTD Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm Angten Tivi - Model S30TV75MS

Ổ cắm Angten Tivi - Model S30TV75MS

40,200 đ

Ổ cắm Angten Tivi - Model S30TV75MS Mã hàng: S30TV75MS Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đèn báo xanh có dây đấu sẵn - Model S30NGN/W

Đèn báo xanh có dây đấu sẵn - Model S30NGN/W

13,800 đ

Đèn báo xanh có dây đấu sẵn - Model S30NGN/W Mã hàng: S30NGN/W Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đèn báo đỏ có dây đấu sẵn - Model S30NRD/W

Đèn báo đỏ có dây đấu sẵn - Model S30NRD/W

13,800 đ

Đèn báo đỏ có dây đấu sẵn - Model S30NRD/W Mã hàng: S30NRD/W Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đèn báo xanh - Model S30NGN

Đèn báo xanh - Model S30NGN

16,500 đ

Đèn báo xanh - Model S30NGN Mã hàng: S30NGN Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đèn báo đỏ - Model S30NRD

Đèn báo đỏ - Model S30NRD

16,500 đ

Đèn báo đỏ - Model S30NRD Mã hàng: S30NRD Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Nút nhấn chuông 3A có đèn báo đỏ - Model S30MBPN

Nút nhấn chuông 3A có đèn báo đỏ - Model S30MBPN

30,800 đ

Nút nhấn chuông 3A có đèn báo đỏ - Model S30MBPN Mã hàng: S30MBPN Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Nút nhấn chuông 3A - Model S30MBP2

Nút nhấn chuông 3A - Model S30MBP2

24,800 đ

Nút nhấn chuông 3A - Model S30MBP2 Mã hàng: S30MBP2 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 cực 20A - Model S30MD20

Công tắc 2 cực 20A - Model S30MD20

65,500 đ

Công tắc 2 cực 20A - Model S30MD20 Mã hàng: S30MD20 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 2 chiều - Model S30M

Công tắc 2 chiều - Model S30M

17,800 đ

Công tắc 2 chiều - Model S30M Mã hàng: S30M Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc 1 chiều - Model S30/1/2M

Công tắc 1 chiều - Model S30/1/2M

10,200 đ

Công tắc 1 chiều - Model S30/1/2M Mã hàng: S30/1/2M Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc dùng thẻ từ 16A có thời gian chạy chậm - Model S501

Công tắc dùng thẻ từ 16A có thời gian chạy chậm - Model S501

317,000 đ

Công tắc dùng thẻ từ 16A có thời gian chạy chậm - Model S501 Mã hàng: S501 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc tự động cảm ứng tia hồng ngoại - Model S98/XIR

Công tắc tự động cảm ứng tia hồng ngoại - Model S98/XIR

308,000 đ

Công tắc tự động cảm ứng tia hồng ngoại - Model S98/XIR Mã hàng: S98/XIR Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc ba 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S983N2R

Công tắc ba 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S983N2R

115,000 đ

Công tắc ba 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S983N2R Mã hàng: S983N2R Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S983N1R

Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S983N1R

70,200 đ

Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S983N1R Mã hàng: S983N1R Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S982N2R

Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S982N2R

93,800 đ

Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S982N2R Mã hàng: S982N2R Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S982N1R

Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S982N1R

52,500 đ

Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S982N1R Mã hàng: S982N1R Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S981N2R

Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S981N2R

52,600 đ

Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S981N2R Mã hàng: S981N2R Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S981N1R

Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S981N1R

37,000 đ

Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có đèn báo đỏ - Model S981N1R Mã hàng: S981N1R Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0