Cầu dao tự động MCB (CB tép)

(20 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (10,16,20,25A) 6KA 1P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (10,16,20,25A) 6KA 1P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (10,16,20,25A) 6KA 1P

Mã hàng: NXB-63

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 10,16,20,25A

Số pha : 1 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 6KA

Tiêu chuẩn : IEC 60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (32,40A) 6KA 1P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (32,40A) 6KA 1P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (32,40A) 6KA 1P

Mã hàng: NXB-63

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 32,40A

Số pha : 1 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 6KA

Tiêu chuẩn : IEC 60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (1,2,3,4,5,6,50,63A) 6KA 1P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (1,2,3,4,5,6,50,63A) 6KA 1P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (1,2,3,4,5,6,50,63A) 6KA 1P

Mã hàng: NXB-63

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 1,2,3,4,5,6,50,63A

Số pha : 1 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 6KA

Tiêu chuẩn : IEC 60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (10,16,20,25A) 6KA 2P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (10,16,20,25A) 6KA 2P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (10,16,20,25A) 6KA 2P

Mã hàng: NXB-63

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 10,16,20,25A

Số pha : 2 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 6KA

Tiêu chuẩn : IEC 60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (32,40A) 6KA 2P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (32,40A) 6KA 2P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (32,40A) 6KA 2P

Mã hàng: NXB-63

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 32,40A

Số pha : 2 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 6KA

Tiêu chuẩn : IEC 60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (1,2,3,4,5,6,50,63A) 6KA 2P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (1,2,3,4,5,6,50,63A) 6KA 2P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (1,2,3,4,5,6,50,63A) 6KA 2P

Mã hàng: NXB-63

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 1,2,3,4,5,6,50,63A

Số pha : 2 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 6KA

Tiêu chuẩn : IEC 60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (10,16,20,25A) 6KA 3P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (10,16,20,25A) 6KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (10,16,20,25A) 6KA 3P

Mã hàng: NXB-63

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 10,16,20,25A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 6KA

Tiêu chuẩn : IEC 60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (32,40A) 6KA 3P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (32,40A) 6KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (32,40A) 6KA 3P

Mã hàng: NXB-63

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 32,40A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 6KA

Tiêu chuẩn : IEC 60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (1,2,3,4,5,6,50,63A) 6KA 3P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (1,2,3,4,5,6,50,63A) 6KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (1,2,3,4,5,6,50,63A) 6KA 3P

Mã hàng: NXB-63

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 1,2,3,4,5,6,50,63A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 6KA

Tiêu chuẩn : IEC 60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (10,16,20,25A) 6KA 4P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (10,16,20,25A) 6KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (10,16,20,25A) 6KA 4P

Mã hàng: NXB-63

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 10,16,20,25A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 6KA

Tiêu chuẩn : IEC 60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (32,40A) 6KA 4P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (32,40A) 6KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (32,40A) 6KA 4P

Mã hàng: NXB-63

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 32,40A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 6KA

Tiêu chuẩn : IEC 60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (1,2,3,4,5,6,50,63A) 6KA 4P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (1,2,3,4,5,6,50,63A) 6KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-63 (1,2,3,4,5,6,50,63A) 6KA 4P

Mã hàng: NXB-63

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 1,2,3,4,5,6,50,63A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 6KA

Tiêu chuẩn : IEC 60898-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 (63,80,100A) 10KA 1P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 (63,80,100A) 10KA 1P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 (63,80,100A) 10KA 1P

Mã hàng: NXB-125

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 63,80,100A

Số pha : 1 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 10KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 125A 10KA 1P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 125A 10KA 1P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 125A 10KA 1P

Mã hàng: NXB-125

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 125A

Số pha : 1 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 10KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 (63,80,100A) 10KA 2P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 (63,80,100A) 10KA 2P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 (63,80,100A) 10KA 2P

Mã hàng: NXB-125

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 63,80,100A

Số pha : 2 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 10KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 125A 10KA 2P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 125A 10KA 2P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 125A 10KA 2P

Mã hàng: NXB-125

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 125A

Số pha : 2 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 10KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 (63,80,100A) 10KA 3P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 (63,80,100A) 10KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 (63,80,100A) 10KA 3P

Mã hàng: NXB-125

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 63,80,100A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 10KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 125A 10KA 3P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 125A 10KA 3P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 125A 10KA 3P

Mã hàng: NXB-125

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 125A

Số pha : 3 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 10KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 (63,80,100A)10KA 4P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 (63,80,100A)10KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 (63,80,100A)10KA 4P

Mã hàng: NXB-125

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 63,80,100A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 10KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 125A 10KA 4P

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 125A 10KA 4P

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao tự động MCB Chint NXB-125 125A 10KA 4P

Mã hàng: NXB-125

Phân loại : MCB

Điện áp định mức : 240/415V

Dòng điện định mức : 125A

Số pha : 4 pha

Dòng cắt ngắn mạch : 10KA

Tiêu chuẩn : IEC 60947-2

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0