Phích cắm và Ổ cắm công nghiệp PCE

(155 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Ổ cắm kèm công tắc PCE 63A 5P 400V IP67 - Model F75352-6

Ổ cắm kèm công tắc PCE 63A 5P 400V IP67 - Model F75352-6

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm kèm công tắc PCE 63A 5P 400V IP67 - Model F75352-6 Mã hàng: F75352-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm kèm công tắc PCE 63A 3P 230V IP67 - Model F75332-6

Ổ cắm kèm công tắc PCE 63A 3P 230V IP67 - Model F75332-6

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm kèm công tắc PCE 63A 3P 230V IP67 - Model F75332-6 Mã hàng: F75332-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm gắn nổi 125A 5P 400V 6H IP66/67 - Model F645-6

Ổ cắm gắn nổi 125A 5P 400V 6H IP66/67 - Model F645-6

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm gắn nổi 125A 5P 400V 6H IP66/67 - Model F645-6 Mã hàng: F645-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm kèm công tắc PCE 5P 32A 6H IP67 - Model F61252-6

Ổ cắm kèm công tắc PCE 5P 32A 6H IP67 - Model F61252-6

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm kèm công tắc PCE 5P 32A 6H IP67 - Model F61252-6 Mã hàng: F61252-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm kèm công tắc PCE 32A 5P 400V IP44 - Model F6125-6

Ổ cắm kèm công tắc PCE 32A 5P 400V IP44 - Model F6125-6

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm kèm công tắc PCE 32A 5P 400V IP44 - Model F6125-6 Mã hàng: F6125-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Phích di động 32A 4P 400V 6h IP67 có lỗ - Model F61242-6K

Phích di động 32A 4P 400V 6h IP67 có lỗ - Model F61242-6K

Hotline: 0977.9966.27

Phích di động 32A 4P 400V 6h IP67 có lỗ - Model F61242-6K Mã hàng: F61242-6K Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm kèm công tắc PCE 32A 3P 230V IP44 - Model F6123-6

Ổ cắm kèm công tắc PCE 32A 3P 230V IP44 - Model F6123-6

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm kèm công tắc PCE 32A 3P 230V IP44 - Model F6123-6 Mã hàng: F6123-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Phích di động 16A 3P 230V 6h IP67 có lỗ - Model F61132-6K

Phích di động 16A 3P 230V 6h IP67 có lỗ - Model F61132-6K

Hotline: 0977.9966.27

Phích di động 16A 3P 230V 6h IP67 có lỗ - Model F61132-6K Mã hàng: F61132-6K Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm kèm công tắc PCE 16A 3P 230V IP44 - Model F6113-6

Ổ cắm kèm công tắc PCE 16A 3P 230V IP44 - Model F6113-6

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm kèm công tắc PCE 16A 3P 230V IP44 - Model F6113-6 Mã hàng: F6113-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm âm nghiêng 63A 4P 230V 9H IP68 - Model F434-9

Ổ cắm âm nghiêng 63A 4P 230V 9H IP68 - Model F434-9

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm âm nghiêng 63A 4P 230V 9H IP68 - Model F434-9 Mã hàng: F434-9 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm âm nghiêng 32A 5P 6H, IP67 - Model F4252-6F78

Ổ cắm âm nghiêng 32A 5P 6H, IP67 - Model F4252-6F78

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm âm nghiêng 32A 5P 6H, IP67 - Model F4252-6F78 Mã hàng: F4252-6F78 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm âm nghiêng 32A 3P 230V, 6H, IP67 - Model F4232-6F78

Ổ cắm âm nghiêng 32A 3P 230V, 6H, IP67 - Model F4232-6F78

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm âm nghiêng 32A 3P 230V, 6H, IP67 - Model F4232-6F78 Mã hàng: F4232-6F78 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm kín nước 16A 2p 24/42V 10h IP67 - Model F3822-10FT9V

Ổ cắm kín nước 16A 2p 24/42V 10h IP67 - Model F3822-10FT9V

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm kín nước 16A 2p 24/42V 10h IP67 - Model F3822-10FT9V Mã hàng: F3822-10FT9V Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm 16A 250V IP20, đỏ - đen - Model F2510-SR

Ổ cắm 16A 250V IP20, đỏ - đen - Model F2510-SR

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm 16A 250V IP20, đỏ - đen - Model F2510-SR Mã hàng: F2510-SR Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm gắn nổi 32A, 3P 110V, 4h, IP44 - Model F123-4

Ổ cắm gắn nổi 32A, 3P 110V, 4h, IP44 - Model F123-4

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm gắn nổi 32A, 3P 110V, 4h, IP44 - Model F123-4 Mã hàng: F123-4 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm công nghiệp PCE 16A, 3P, 110V - Model F113-4

Ổ cắm công nghiệp PCE 16A, 3P, 110V - Model F113-4

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm công nghiệp PCE 16A, 3P, 110V - Model F113-4 Mã hàng: F113-4 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm âm có nắp 2P 16A 250V - Model F105-0B

Ổ cắm âm có nắp 2P 16A 250V - Model F105-0B

Hotline: 0977.9966.27

Ổ cắm âm có nắp 2P 16A 250V - Model F105-0B Mã hàng: F105-0B Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Phích cắm di động 16A 3P 24V, 10H, IP67 - Model F0832-10V

Phích cắm di động 16A 3P 24V, 10H, IP67 - Model F0832-10V

Hotline: 0977.9966.27

Phích cắm di động 16A 3P 24V, 10H, IP67 - Model F0832-10V Mã hàng: F0832-10V Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Phích nhựa 2P 16A 250V, IP54-chịu va đập - Model F0512-SR

Phích nhựa 2P 16A 250V, IP54-chịu va đập - Model F0512-SR

Hotline: 0977.9966.27

Phích nhựa 2P 16A 250V, IP54-chịu va đập - Model F0512-SR Mã hàng: F0512-SR Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Phích cắm 16A 250V IP54, đỏ - đen - Model F0511-SR

Phích cắm 16A 250V IP54, đỏ - đen - Model F0511-SR

Hotline: 0977.9966.27

Phích cắm 16A 250V IP54, đỏ - đen - Model F0511-SR Mã hàng: F0511-SR Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Phích cắm di động 32A, 3P 110V, 4H, IP44 - Model F023-4

Phích cắm di động 32A, 3P 110V, 4H, IP44 - Model F023-4

Hotline: 0977.9966.27

Phích cắm di động 32A, 3P 110V, 4H, IP44 - Model F023-4 Mã hàng: F023-4 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Phích cắm di dộng loại không kín nước - Model F013-6

Phích cắm di dộng loại không kín nước - Model F013-6

Hotline: 0977.9966.27

Phích cắm di dộng loại không kín nước - Model F013-6 Mã hàng: F013-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Phích cắm công nghiệp PCE 16A, 3P, 110V - Model F013-4

Phích cắm công nghiệp PCE 16A, 3P, 110V - Model F013-4

Hotline: 0977.9966.27

Phích cắm công nghiệp PCE 16A, 3P, 110V - Model F013-4 Mã hàng: F013-4 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Giá đứng - Model F70015

Giá đứng - Model F70015

2,550,000 đ

Giá đứng - Model F70015 Mã hàng: F70015 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế cố định - Model F43030201

Đế cố định - Model F43030201

3,200,000 đ

Đế cố định - Model F43030201 Mã hàng: F43030201 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
PCE MINI LED - Model F4303020

PCE MINI LED - Model F4303020

7,200,000 đ

PCE MINI LED - Model F4303020 Mã hàng: F4303020 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F75252-6

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F75252-6

3,070,000 đ

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F75252-6 Mã hàng: F75252-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F61152-6

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F61152-6

1,700,009 đ

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F61152-6 Mã hàng: F61152-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F61132-6

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F61132-6

1,600,000 đ

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F61132-6 Mã hàng: F61132-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước - Model F9432000

Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước - Model F9432000

1,170,000 đ

Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước - Model F9432000 Mã hàng: F9432000 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước - Model F9432006

Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước - Model F9432006

1,350,000 đ

Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước - Model F9432006 Mã hàng: F9432006 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế nổi cho ổ cắm âm không kín nước - Model F106-0

Đế nổi cho ổ cắm âm không kín nước - Model F106-0

88,000 đ

Đế nổi cho ổ cắm âm không kín nước - Model F106-0 Mã hàng: F106-0 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm nối bằng nhựa - Model F2510-S

Ổ cắm nối bằng nhựa - Model F2510-S

82,000 đ

Ổ cắm nối bằng nhựa - Model F2510-S Mã hàng: F2510-S Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm âm có nóc - Model F1050-0B

Ổ cắm âm có nóc - Model F1050-0B

68,000 đ

Ổ cắm âm có nóc - Model F1050-0B Mã hàng: F1050-0B Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Phích cắm cao su di động không kín nước - Model F0512-S

Phích cắm cao su di động không kín nước - Model F0512-S

113,000 đ

Phích cắm cao su di động không kín nước - Model F0512-S Mã hàng: F0512-S Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Phích cắm cao su di động không kín nước - Model F0511-S

Phích cắm cao su di động không kín nước - Model F0511-S

81,000 đ

Phích cắm cao su di động không kín nước - Model F0511-S Mã hàng: F0511-S Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0