Phích cắm và Ổ cắm công nghiệp PCE

(132 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Giá đứng - Model F70015

Giá đứng - Model F70015

2,550,000 đ

Giá đứng - Model F70015 Mã hàng: F70015 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đế cố định - Model F43030201

Đế cố định - Model F43030201

3,200,000 đ

Đế cố định - Model F43030201 Mã hàng: F43030201 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

PCE MINI LED - Model F4303020

PCE MINI LED - Model F4303020

7,200,000 đ

PCE MINI LED - Model F4303020 Mã hàng: F4303020 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F75252-6

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F75252-6

3,070,000 đ

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F75252-6 Mã hàng: F75252-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F61152-6

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F61152-6

1,700,009 đ

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F61152-6 Mã hàng: F61152-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F61132-6

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F61132-6

1,600,000 đ

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc loại kín nước - Model F61132-6 Mã hàng: F61132-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước - Model F9432000

Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước - Model F9432000

1,170,000 đ

Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước - Model F9432000 Mã hàng: F9432000 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước - Model F9432006

Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước - Model F9432006

1,350,000 đ

Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước - Model F9432006 Mã hàng: F9432006 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đế nổi cho ổ cắm âm không kín nước - Model F106-0

Đế nổi cho ổ cắm âm không kín nước - Model F106-0

88,000 đ

Đế nổi cho ổ cắm âm không kín nước - Model F106-0 Mã hàng: F106-0 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm nối bằng nhựa - Model F2510-S

Ổ cắm nối bằng nhựa - Model F2510-S

82,000 đ

Ổ cắm nối bằng nhựa - Model F2510-S Mã hàng: F2510-S Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm âm có nóc - Model F1050-0B

Ổ cắm âm có nóc - Model F1050-0B

68,000 đ

Ổ cắm âm có nóc - Model F1050-0B Mã hàng: F1050-0B Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Phích cắm cao su di động không kín nước - Model F0512-S

Phích cắm cao su di động không kín nước - Model F0512-S

113,000 đ

Phích cắm cao su di động không kín nước - Model F0512-S Mã hàng: F0512-S Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Phích cắm cao su di động không kín nước - Model F0511-S

Phích cắm cao su di động không kín nước - Model F0511-S

81,000 đ

Phích cắm cao su di động không kín nước - Model F0511-S Mã hàng: F0511-S Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F425-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F425-6

295,000 đ

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F425-6 Mã hàng: F425-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F424-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F424-6

270,000 đ

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F424-6 Mã hàng: F424-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F423-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F423-6

245,000 đ

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F423-6 Mã hàng: F423-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F415-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F415-6

206,000 đ

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F415-6 Mã hàng: F415-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F414-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F414-6

185,000 đ

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F414-6 Mã hàng: F414-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F413-6

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F413-6

157,000 đ

Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng - Model F413-6 Mã hàng: F413-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F325-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F325-6

207,000 đ

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F325-6 Mã hàng: F325-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F324-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F324-6

180,000 đ

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F324-6 Mã hàng: F324-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F323-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F323-6

175,000 đ

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F323-6 Mã hàng: F323-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F315-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F315-6

165,000 đ

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F315-6 Mã hàng: F315-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F314-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F314-6

156,000 đ

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F314-6 Mã hàng: F314-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F313-6

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F313-6

140,000 đ

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng - Model F313-6 Mã hàng: F313-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F125-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F125-6

211,000 đ

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F125-6 Mã hàng: F125-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F124-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F124-6

197,000 đ

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F124-6 Mã hàng: F124-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F123-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F123-6

187,000 đ

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F123-6 Mã hàng: F123-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F115-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F115-6

175,000 đ

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F115-6 Mã hàng: F115-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F114-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F114-6

165,000 đ

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước - Model F114-6 Mã hàng: F114-6 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0