Công tắc & ổ cắm phòng thấm nước series 56

(64 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Đế kín nước 101 x 198 x 63 - Model S56E2GY_G15

Đế kín nước 101 x 198 x 63 - Model S56E2GY_G15

298,100 đ

Đế kín nước 101 x 198 x 63 - Model S56E2GY_G15 Mã hàng: S56E2GY_G15 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế kín nước 101 x 101 x 63 - Model S56E1GY_G15

Đế kín nước 101 x 101 x 63 - Model S56E1GY_G15

156,200 đ

Đế kín nước 101 x 101 x 63 - Model S56E1GY_G15 Mã hàng: S56E1GY_G15 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế kín nước 101 x 198 x 38 - Model S56ES2GY_G15

Đế kín nước 101 x 198 x 38 - Model S56ES2GY_G15

170,500 đ

Đế kín nước 101 x 198 x 38 - Model S56ES2GY_G15 Mã hàng: S56ES2GY_G15 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Đế kín nước 101 x 101 x 38 - Model S56ES1GY_G15

Đế kín nước 101 x 101 x 38 - Model S56ES1GY_G15

138,600 đ

Đế kín nước 101 x 101 x 38 - Model S56ES1GY_G15 Mã hàng: S56ES1GY_G15 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 80A 500V IP66 - Model WHT80_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 80A 500V IP66 - Model WHT80_GY

2,586,100 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 80A 500V IP66 - Model WHT80_GY Mã hàng: WHT80_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 63A 500V IP66 - Model WHT63_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 63A 500V IP66 - Model WHT63_GY

1,602,700 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 63A 500V IP66 - Model WHT63_GY Mã hàng: WHT63_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 55A 500V IP66 - Model WHT55_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 55A 500V IP66 - Model WHT55_GY

1,426,700 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 55A 500V IP66 - Model WHT55_GY Mã hàng: WHT55_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 35A 500V IP66 - Model WHT35_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 35A 500V IP66 - Model WHT35_GY

1,238,600 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 35A 500V IP66 - Model WHT35_GY Mã hàng: WHT35_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 20A 500V IP66 - Model WHT20_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 20A 500V IP66 - Model WHT20_GY

947,100 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 20A 500V IP66 - Model WHT20_GY Mã hàng: WHT20_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 63A 500V IP66 - Model WHD63_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 63A 500V IP66 - Model WHD63_GY

1,287,000 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 63A 500V IP66 - Model WHD63_GY Mã hàng: WHD63_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 55A 500V IP66 - Model WHD55_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 55A 500V IP66 - Model WHD55_GY

1,223,200 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 55A 500V IP66 - Model WHD55_GY Mã hàng: WHD55_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 35A 500V IP66 - Model WHD35_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 35A 500V IP66 - Model WHD35_GY

946,000 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 35A 500V IP66 - Model WHD35_GY Mã hàng: WHD35_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 20A 500V IP66 - Model WHD20_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 20A 500V IP66 - Model WHD20_GY

895,400 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 20A 500V IP66 - Model WHD20_GY Mã hàng: WHD20_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 1P 55A 250V IP66 - Model WHS55_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 1P 55A 250V IP66 - Model WHS55_GY

929,500 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 1P 55A 250V IP66 - Model WHS55_GY Mã hàng: WHS55_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 1P 35A 250V IP66 - Model WHS35_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 1P 35A 250V IP66 - Model WHS35_GY

907,500 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 1P 35A 250V IP66 - Model WHS35_GY Mã hàng: WHS35_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 1P 20A 250V IP66 - Model WHS20_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 1P 20A 250V IP66 - Model WHS20_GY

848,100 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 1P 20A 250V IP66 - Model WHS20_GY Mã hàng: WHS20_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có đế 3P 63A 500V IP66 - Model S56SW363GY

Công tắc có đế 3P 63A 500V IP66 - Model S56SW363GY

1,430,000 đ

Công tắc có đế 3P 63A 500V IP66 - Model S56SW363GY Mã hàng: S56SW363GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có đế 3P 50A 500V IP66 - Model S56SW350GY

Công tắc có đế 3P 50A 500V IP66 - Model S56SW350GY

1,430,000 đ

Công tắc có đế 3P 50A 500V IP66 - Model S56SW350GY Mã hàng: S56SW350GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có đế 3P 32A 500V IP66 - Model S56SW332GY

Công tắc có đế 3P 32A 500V IP66 - Model S56SW332GY

1,263,900 đ

Công tắc có đế 3P 32A 500V IP66 - Model S56SW332GY Mã hàng: S56SW332GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có đế 3P 20A 500V IP66 - Model S56SW320GY

Công tắc có đế 3P 20A 500V IP66 - Model S56SW320GY

1,263,900 đ

Công tắc có đế 3P 20A 500V IP66 - Model S56SW320GY Mã hàng: S56SW320GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có đế 3P 16A 500V IP66 - Model S56SW316GY

Công tắc có đế 3P 16A 500V IP66 - Model S56SW316GY

987,800 đ

Công tắc có đế 3P 16A 500V IP66 - Model S56SW316GY Mã hàng: S56SW316GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có đế 3P 10A 500V IP66 - Model S56SW310GY

Công tắc có đế 3P 10A 500V IP66 - Model S56SW310GY

825,000 đ

Công tắc có đế 3P 10A 500V IP66 - Model S56SW310GY Mã hàng: S56SW310GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có đế 2P 50A 500V IP66 - Model S56SW250GY

Công tắc có đế 2P 50A 500V IP66 - Model S56SW250GY

1,129,700 đ

Công tắc có đế 2P 50A 500V IP66 - Model S56SW250GY Mã hàng: S56SW250GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có đế 2P 32A 500V IP66 - Model S56SW232GY

Công tắc có đế 2P 32A 500V IP66 - Model S56SW232GY

875,600 đ

Công tắc có đế 2P 32A 500V IP66 - Model S56SW232GY Mã hàng: S56SW232GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có đế 2P 20A 500V IP66 - Model S56SW220GY

Công tắc có đế 2P 20A 500V IP66 - Model S56SW220GY

875,600 đ

Công tắc có đế 2P 20A 500V IP66 - Model S56SW220GY Mã hàng: S56SW220GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có đế 1P 32A 250V IP66 - Model S56SW132GY

Công tắc có đế 1P 32A 250V IP66 - Model S56SW132GY

750,200 đ

Công tắc có đế 1P 32A 250V IP66 - Model S56SW132GY Mã hàng: S56SW132GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có đế 1P 20A 250V IP66 - Model S56SW120GY

Công tắc có đế 1P 20A 250V IP66 - Model S56SW120GY

719,400 đ

Công tắc có đế 1P 20A 250V IP66 - Model S56SW120GY Mã hàng: S56SW120GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Công tắc có đế 1P 10A 250V IP66 - Model S56SW110GY

Công tắc có đế 1P 10A 250V IP66 - Model S56SW110GY

599,500 đ

Công tắc có đế 1P 10A 250V IP66 - Model S56SW110GY Mã hàng: S56SW110GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm có khóa 5P 40A 500V IP66 - Model S56C540GY

Ổ cắm có khóa 5P 40A 500V IP66 - Model S56C540GY

4,180,000 đ

Ổ cắm có khóa 5P 40A 500V IP66 - Model S56C540GY Mã hàng: S56C540GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm có khóa 5P 32A 500V IP66 - Model S56C532GY

Ổ cắm có khóa 5P 32A 500V IP66 - Model S56C532GY

4,180,000 đ

Ổ cắm có khóa 5P 32A 500V IP66 - Model S56C532GY Mã hàng: S56C532GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm có khóa 5P 20A 500V IP66 - Model S56C520GY

Ổ cắm có khóa 5P 20A 500V IP66 - Model S56C520GY

4,002,900 đ

Ổ cắm có khóa 5P 20A 500V IP66 - Model S56C520GY Mã hàng: S56C520GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm có khóa 4P 50A 500V IP66 - Model S56C450GY

Ổ cắm có khóa 4P 50A 500V IP66 - Model S56C450GY

2,668,600 đ

Ổ cắm có khóa 4P 50A 500V IP66 - Model S56C450GY Mã hàng: S56C450GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm có khóa 4P 32A 500V IP66 - Model S56C432GY

Ổ cắm có khóa 4P 32A 500V IP66 - Model S56C432GY

2,224,200 đ

Ổ cắm có khóa 4P 32A 500V IP66 - Model S56C432GY Mã hàng: S56C432GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm có khóa 4P 20A 500V IP66 - Model S56C420GY

Ổ cắm có khóa 4P 20A 500V IP66 - Model S56C420GY

2,224,200 đ

Ổ cắm có khóa 4P 20A 500V IP66 - Model S56C420GY Mã hàng: S56C420GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm có khóa 3P 32A 250V IP66 - Model S56C332GY

Ổ cắm có khóa 3P 32A 250V IP66 - Model S56C332GY

2,224,200 đ

Ổ cắm có khóa 3P 32A 250V IP66 - Model S56C332GY Mã hàng: S56C332GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Ổ cắm có khóa 3P 15A 250V IP66 - Model S56C315RPGY

Ổ cắm có khóa 3P 15A 250V IP66 - Model S56C315RPGY

1,688,500 đ

Ổ cắm có khóa 3P 15A 250V IP66 - Model S56C315RPGY Mã hàng: S56C315RPGY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0