Đèn Led Downlight âm trần

(165 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Đèn Led Downlight gắn nổi PSDLL230L30 30W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDLL230L30 30W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDLL230L30 30W

Mã hàng: PSDLL230L30

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDLL182L25 25W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDLL182L25 25W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDLL182L25 25W

Mã hàng: PSDLL182L25

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDLL170L20 20W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDLL170L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDLL170L20 20W

Mã hàng: PSDLL170L20

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDLL136L10 10W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDLL136L10 10W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDLL136L10 10W

Mã hàng: PSDLL136L10

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDOO230L30 30W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDOO230L30 30W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDOO230L30 30W

Mã hàng: PSDOO230L30

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDOO196L25 25W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDOO196L25 25W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDOO196L25 25W

Mã hàng: PSDOO196L25

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDOO170L20 20W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDOO170L20 20W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDOO170L20 20W

Mã hàng: PSDOO170L20

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDOO132L10 10W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDOO132L10 10W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDOO132L10 10W

Mã hàng: PSDOO132L10

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDQQ300L48 48W

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDQQ300L48 48W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDQQ300L48 48W

Mã hàng: PSDQQ300L48

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDQQ225L30 30W

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDQQ225L30 30W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDQQ225L30 30W

Mã hàng: PSDQQ225L30

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDQQ175L24 24W

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDQQ175L24 24W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDQQ175L24 24W

Mã hàng: PSDQQ175L24

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDQQ120L16 16W

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDQQ120L16 16W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDQQ120L16 16W

Mã hàng: PSDQQ120L16

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDPP300L48 48W

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDPP300L48 48W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDPP300L48 48W

Mã hàng: PSDPP300L48

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDPP225L30 30W

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDPP225L30 30W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDPP225L30 30W

Mã hàng: PSDPP225L30

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDPP175L24 24W

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDPP175L24 24W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDPP175L24 24W

Mã hàng: PSDPP175L24

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDPP120L16 16W

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDPP120L16 16W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi tràn viền PSDPP120L16 16W

Mã hàng: PSDPP120L16

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDH218L18 18W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDH218L18 18W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDH218L18 18W

Mã hàng: PSDH218L18

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDH168L12 12W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDH168L12 12W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDH168L12 12W

Mã hàng: PSDH168L12

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDH113L7 7W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDH113L7 7W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDH113L7 7W

Mã hàng: PSDH113L7

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDNN220L18 18W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDNN220L18 18W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDNN220L18 18W

Mã hàng: PSDNN220L18

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDNN170L12 12W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDNN170L12 12W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDNN170L12 12W

Mã hàng: PSDNN170L12

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDNN120L6 6W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDNN120L6 6W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDNN120L6 6W

Mã hàng: PSDNN120L6

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDMM220L18 18W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDMM220L18 18W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDMM220L18 18W

Mã hàng: PSDMM220L18

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDMM170L12 12W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDMM170L12 12W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDMM170L12 12W

Mã hàng: PSDMM170L12

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDMM120L6 6W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDMM120L6 6W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDMM120L6 6W

Mã hàng: PSDMM120L6

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDJJ220L18 18W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDJJ220L18 18W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDJJ220L18 18W

Mã hàng: PSDJJ220L18

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDJJ170L12 12W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDJJ170L12 12W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDJJ170L12 12W

Mã hàng: PSDJJ170L12

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDJJ120L6 6W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDJJ120L6 6W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDJJ120L6 6W

Mã hàng: PSDJJ120L6

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDII220L18 18W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDII220L18 18W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDII220L18 18W

Mã hàng: PSDII220L18

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDII170L12 12W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDII170L12 12W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDII170L12 12W

Mã hàng: PSDII170L12

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDII120L6 6W

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDII120L6 6W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight gắn nổi PSDII120L6 6W

Mã hàng: PSDII120L6

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight âm trần PRDYY188L20/CCT 20W

Đèn Led Downlight âm trần PRDYY188L20/CCT 20W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight âm trần PRDYY188L20/CCT 20W

Mã hàng: PRDYY188L20/CCT

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight âm trần PRDYY178L12/CCT 12W

Đèn Led Downlight âm trần PRDYY178L12/CCT 12W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight âm trần PRDYY178L12/CCT 12W

Mã hàng: PRDYY178L12/CCT

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight âm trần PRDYY138L9/CCT 9W

Đèn Led Downlight âm trần PRDYY138L9/CCT 9W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight âm trần PRDYY138L9/CCT 9W

Mã hàng: PRDYY138L9/CCT

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight âm trần PRDYY118L7/CCT 7W

Đèn Led Downlight âm trần PRDYY118L7/CCT 7W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight âm trần PRDYY118L7/CCT 7W

Mã hàng: PRDYY118L7/CCT

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Đèn Led Downlight âm trần PRDYY108L5/CCT 5W

Đèn Led Downlight âm trần PRDYY108L5/CCT 5W

Hotline: 0977.9966.27

Đèn Led Downlight âm trần PRDYY108L5/CCT 5W

Mã hàng: PRDYY108L5/CCT

Phân loại : Đèn Led Downlight

Xuất xứ: Paragon

Đáp ứng tiêu chuẩn EN 60598

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0