Dây cáp mạng, dây cáp đồng trục, dây điện thoại

(11 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Dây điện thoại và báo cháy - Model NTV405

Dây điện thoại và báo cháy - Model NTV405

380,000 đ

Dây điện thoại và báo cháy - Model NTV405 Mã hàng: NTV405 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Dây cáp đồng trục - Model NRG6-96

Dây cáp đồng trục - Model NRG6-96

650,000 đ

Dây cáp đồng trục - Model NRG6-96 Mã hàng: NRG6-96 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Dây cáp đồng trục - Model NRG6-80

Dây cáp đồng trục - Model NRG6-80

620,000 đ

Dây cáp đồng trục - Model NRG6-80 Mã hàng: NRG6-80 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Dây cáp mạng FTP - Model NC6-F100P

Dây cáp mạng FTP - Model NC6-F100P

4,000,000 đ

Dây cáp mạng FTP - Model NC6-F100P Mã hàng: NC6-F100P Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Dây cáp mạng FTP - Model NC6-F100

Dây cáp mạng FTP - Model NC6-F100

3,250,000 đ

Dây cáp mạng FTP - Model NC6-F100 Mã hàng: NC6-F100 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Dây cáp mạng FTP - Model NC6-F10

Dây cáp mạng FTP - Model NC6-F10

980,000 đ

Dây cáp mạng FTP - Model NC6-F10 Mã hàng: NC6-F10 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Dây cáp mạng UTP - Model NC6-U10

Dây cáp mạng UTP - Model NC6-U10

980,000 đ

Dây cáp mạng UTP - Model NC6-U10 Mã hàng: NC6-U10 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Dây cáp mạng FTP - Model NC5E-F100P

Dây cáp mạng FTP - Model NC5E-F100P

3,250,000 đ

Dây cáp mạng FTP - Model NC5E-F100P Mã hàng: NC5E-F100P Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Dây cáp mạng FTP - Model NC5E-F100

Dây cáp mạng FTP - Model NC5E-F100

2,380,000 đ

Dây cáp mạng FTP - Model NC5E-F100 Mã hàng: NC5E-F100 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Dây cáp mạng UTP - Model NC5E-F10

Dây cáp mạng UTP - Model NC5E-F10

920,000 đ

Dây cáp mạng UTP - Model NC5E-F10 Mã hàng: NC5E-F10 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Dây cáp mạng UTP - Model NC5E-U10

Dây cáp mạng UTP - Model NC5E-U10

720,000 đ

Dây cáp mạng UTP - Model NC5E-U10 Mã hàng: NC5E-U10 Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Nhật Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0