Máng ghen luồn dây điện SINO

(22 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x60mm-2m - Model VGA100/03

Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x60mm-2m - Model VGA100/03

174,000 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x60mm-2m - Model VGA100/03 Mã hàng: VGA100/03 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x40mm-2m - Model VGA100/02

Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x40mm-2m - Model VGA100/02

105,000 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x40mm-2m - Model VGA100/02 Mã hàng: VGA100/02 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x27mm-2m - Model VGA100/01

Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x27mm-2m - Model VGA100/01

99,600 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x27mm-2m - Model VGA100/01 Mã hàng: VGA100/01 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 80x60mm-2m - Model VGA80/02

Máng ghen luồn dây điện có nắp 80x60mm-2m - Model VGA80/02

139,000 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 80x60mm-2m - Model VGA80/02 Mã hàng: VGA80/02 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 80x40mm-2m - Model VGA80

Máng ghen luồn dây điện có nắp 80x40mm-2m - Model VGA80

90,600 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 80x40mm-2m - Model VGA80 Mã hàng: VGA80 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x40mm-2m - Model VGA60/02

Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x40mm-2m - Model VGA60/02

65,500 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x40mm-2m - Model VGA60/02 Mã hàng: VGA60/02 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x22mm-2m - Model VGA60/01

Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x22mm-2m - Model VGA60/01

52,800 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x22mm-2m - Model VGA60/01 Mã hàng: VGA60/01 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 120x40mm-2m - Model GA120

Máng ghen luồn dây điện có nắp 120x40mm-2m - Model GA120

238,000 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 120x40mm-2m - Model GA120 Mã hàng: GA120 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x60mm-2m - Model GA100/03

Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x60mm-2m - Model GA100/03

199,000 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x60mm-2m - Model GA100/03 Mã hàng: GA100/03 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x40mm-2m - Model GA100/02

Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x40mm-2m - Model GA100/02

120,000 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x40mm-2m - Model GA100/02 Mã hàng: GA100/02 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x27mm-2m - Model GA100/01

Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x27mm-2m - Model GA100/01

115,000 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x27mm-2m - Model GA100/01 Mã hàng: GA100/01 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 80x60mm-2m - Model GA80/02

Máng ghen luồn dây điện có nắp 80x60mm-2m - Model GA80/02

159,000 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 80x60mm-2m - Model GA80/02 Mã hàng: GA80/02 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 80x40mm-2m - Model GA80

Máng ghen luồn dây điện có nắp 80x40mm-2m - Model GA80

104,000 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 80x40mm-2m - Model GA80 Mã hàng: GA80 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x40mm-2m - Model GA60/02

Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x40mm-2m - Model GA60/02

75,000 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x40mm-2m - Model GA60/02 Mã hàng: GA60/02 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x22mm-2m - Model GA60/01

Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x22mm-2m - Model GA60/01

60,800 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x22mm-2m - Model GA60/01 Mã hàng: GA60/01 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 39x18mm-2m - Model GA39/01

Máng ghen luồn dây điện có nắp 39x18mm-2m - Model GA39/01

31,000 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 39x18mm-2m - Model GA39/01 Mã hàng: GA39/01 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 28x10mm-2m - Model GA28

Máng ghen luồn dây điện có nắp 28x10mm-2m - Model GA28

17,000 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 28x10mm-2m - Model GA28 Mã hàng: GA28 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 15x10mm-2m - Model GA15

Máng ghen luồn dây điện có nắp 15x10mm-2m - Model GA15

9,600 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 15x10mm-2m - Model GA15 Mã hàng: GA15 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 30x14mm-2m - Model GA30

Máng ghen luồn dây điện có nắp 30x14mm-2m - Model GA30

24,000 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 30x14mm-2m - Model GA30 Mã hàng: GA30 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 24x14mm-2m - Model GA24

Máng ghen luồn dây điện có nắp 24x14mm-2m - Model GA24

17,200 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 24x14mm-2m - Model GA24 Mã hàng: GA24 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 16x14mm-2m - Model GA16

Máng ghen luồn dây điện có nắp 16x14mm-2m - Model GA16

12,600 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 16x14mm-2m - Model GA16 Mã hàng: GA16 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Máng ghen luồn dây điện có nắp 14x8mm-2m - Model GA14

Máng ghen luồn dây điện có nắp 14x8mm-2m - Model GA14

8,000 đ

Máng ghen luồn dây điện có nắp 14x8mm-2m - Model GA14 Mã hàng: GA14 Hãng sản xuất: Sino Xuất xứ: Việt Nam Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0