Rơ le nhiệt - Dòng TH-T (Relay)

(98 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18SQSR 15A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18SQSR 15A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18SQSR 15A

Mã hàng: TH-T18SQSR

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải loại hỗ trợ đấu dây nhanh

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18SQSR 2.1A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18SQSR 2.1A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18SQSR 2.1A

Mã hàng: TH-T18SQSR

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải loại hỗ trợ đấu dây nhanh

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18FSKPSQ 15A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18FSKPSQ 15A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18FSKPSQ 15A

Mã hàng: TH-T18FSKPSQ

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải loại hỗ trợ đấu dây nhanh

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18FSKPSQ 2.1A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18FSKPSQ 2.1A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18FSKPSQ 2.1A

Mã hàng: TH-T18FSKPSQ

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải loại hỗ trợ đấu dây nhanh

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18KPSQ 15A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18KPSQ 15A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18KPSQ 15A

Mã hàng: TH-T18KPSQ

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải loại hỗ trợ đấu dây nhanh

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18KPSQ 2.1A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18KPSQ 2.1A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18KPSQ 2.1A

Mã hàng: TH-T18KPSQ

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải loại hỗ trợ đấu dây nhanh

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18SQ 15A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18SQ 15A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18SQ 15A

Mã hàng: TH-T18SQ

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải loại hỗ trợ đấu dây nhanh

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18SQ 2.1A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18SQ 2.1A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T18SQ 2.1A

Mã hàng: TH-T18SQ

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải loại hỗ trợ đấu dây nhanh

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100KP 95A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100KP 95A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100KP 95A

Mã hàng: TH-T100KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100KP 82A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100KP 82A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100KP 82A

Mã hàng: TH-T100KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100KP 67A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100KP 67A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100KP 67A

Mã hàng: TH-T100KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100 95A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100 95A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100 95A

Mã hàng: TH-T100

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100 82A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100 82A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100 82A

Mã hàng: TH-T100

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100 67A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100 67A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T100 67A

Mã hàng: TH-T100

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 54A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 54A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 54A

Mã hàng: TH-T65KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 42A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 42A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 42A

Mã hàng: TH-T65KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 35A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 35A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 35A

Mã hàng: TH-T65KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 29A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 29A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 29A

Mã hàng: TH-T65KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 22A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 22A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 22A

Mã hàng: TH-T65KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 15A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 15A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65KP 15A

Mã hàng: TH-T65KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T50KP 42A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T50KP 42A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T50KP 42A

Mã hàng: TH-T50KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T50KP 35A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T50KP 35A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T50KP 35A

Mã hàng: TH-T50KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T50KP 29A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T50KP 29A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T50KP 29A

Mã hàng: TH-T50KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65 54A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65 54A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65 54A

Mã hàng: TH-T65

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65 42A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65 42A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65 42A

Mã hàng: TH-T65

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65 35A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65 35A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65 35A

Mã hàng: TH-T65

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65 29A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65 29A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65 29A

Mã hàng: TH-T65

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65 22A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65 22A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65 22A

Mã hàng: TH-T65

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65 15A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65 15A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T65 15A

Mã hàng: TH-T65

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T50 42A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T50 42A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T50 42A

Mã hàng: TH-T50

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T50 35A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T50 35A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T50 35A

Mã hàng: TH-T50

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T50 29A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T50 29A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T50 29A

Mã hàng: TH-T50

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T25KP 22A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T25KP 22A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T25KP 22A

Mã hàng: TH-T25KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T25KP 15A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T25KP 15A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T25KP 15A

Mã hàng: TH-T25KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T25KP 11A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T25KP 11A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T25KP 11A

Mã hàng: TH-T25KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T25KP 9A

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T25KP 9A

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-T25KP 9A

Mã hàng: TH-T25KP

Phân loại : Relay

Xuất xứ: Nhật Bản

Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, IEC60947-4-1, EN60947-4-1, GB14048.4

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0