Sản phẩm

(6397 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 2-0-04

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 2-0-04

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 2-0-04

Mã hàng: 2-0-04

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào đa năng, ngõ ra 4 - 20mA / 0 ~ 10V + 2 Alarm ( Relay)

Ngõ ra truyền thông RS485

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 3-0-01

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 3-0-01

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 3-0-01

Mã hàng: 3-0-01

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào đa năng, ngõ ra 0 ~ 10V + 2 Alarm ( Relay)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 2-0-01

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 2-0-01

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 2-0-01

Mã hàng: 2-0-01

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào đa năng, ngõ ra 4 - 20mA + 2 Alarm ( Relay)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 1-0-01

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 1-0-01

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 1-0-01

Mã hàng: 1-0-01

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào đa năng, ngõ ra SSR + 2 Alarm ( Relay)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 0-0-01

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 0-0-01

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec PID500/110/330 0-0-01

Mã hàng: 0-0-01

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào đa năng, ngõ ra Relay + 2 Alarm ( Relay)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec CH403-3-NTC (48x96)

Điều khiển nhiệt độ Selec CH403-3-NTC (48x96)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec CH403-3-NTC (48x96)

Mã hàng: CH403-3-NTC (48x96)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị: 3 số, dạng LED

Chế độ điều khiển: ON / OFF (Độ trễ - 0.1 - 9.90)

1 điểm cài đặt nhiệt độ - Ngõ ra: + Chính: Relay + Cảnh báo: Relay / SSR

Độ trễ thời gian khởi động: 0 - 99 phút

Chế độ hoạt động của Relay: Heat & Cool

Nguồn cấp:85 - 270V AC/DC (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec TC303AX (96x96)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC303AX (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec TC303AX (96x96)

Mã hàng: TC303AX (96x96)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 1 hàng 3 số

Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF

Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100)

Một điểm cài đặt, 1 ngõ ra, chức năng auto-tuning

Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec TC203AX (72x72)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC203AX (72x72)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec TC203AX (72x72)

Mã hàng: TC203AX (72x72)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 1 hàng 3 số

Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF

Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100)

Một điểm cài đặt, 1 ngõ ra, chức năng auto-tuning

Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec TC513AX (48x48)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC513AX (48x48)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec TC513AX (48x48)

Mã hàng: TC513AX (48x48)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 1 hàng 3 số

Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF

Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100)

Một điểm cài đặt, 1 ngõ ra, chức năng auto-tuning

Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec TC533BX (48x48)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC533BX (48x48)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec TC533BX (48x48)

Mã hàng: TC533BX (48x48)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số

Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF

Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100)

Hai điểm cài đặt, 2 ngõ ra, chức năng auto-tuning

Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec TC533AX (48x48)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC533AX (48x48)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec TC533AX (48x48)

Mã hàng: TC533AX (48x48)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số

Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF

Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100)

Hai điểm cài đặt, 2 ngõ ra, chức năng auto-tuning

Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec TC344AX (96x96)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC344AX (96x96)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec TC344AX (96x96)

Mã hàng: TC344AX (96x96)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số

Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF

Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100)

Hai điểm cài đặt, 2 ngõ ra, chức năng auto-tuning

Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec TC244AX (72x72)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC244AX (72x72)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec TC244AX (72x72)

Mã hàng: TC244AX (72x72)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số

Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF

Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100)

Hai điểm cài đặt, 2 ngõ ra, chức năng auto-tuning

Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec TC544B (48x48)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC544B (48x48)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec TC544B (48x48)

Mã hàng: TC544B (48x48)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số

Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF

Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100)

Hai điểm cài đặt, 2 ngõ ra, chức năng auto-tuning

Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Điều khiển nhiệt độ Selec TC544C (48x48)

Điều khiển nhiệt độ Selec TC544C (48x48)

Hotline: 0977.9966.27

Điều khiển nhiệt độ Selec TC544C (48x48)

Mã hàng: TC544C (48x48)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số

Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF

Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100)

Hai điểm cài đặt, 2 ngõ ra, chức năng auto-tuning

Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA

Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC

Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ điều khiển tụ bù Selec APFC 148-312 (144x144)

Bộ điều khiển tụ bù Selec APFC 148-312 (144x144)

Hotline: 0977.9966.27

Bộ điều khiển tụ bù Selec APFC 148-312 (144x144)

Mã hàng: APFC 148-312 (144x144)

Hãng sản xuất: Selec

Hiển thị đầy đủ các thông số từ công suất đến năng lượng và nhiệt độ

Màn hình hiển thị LCD với hai màu.

Hiển thị 3 dòng 4 số cho thông số hệ thống

Mạng kết nối: 3P4W, 3P3W, 2P2W, 1P2W

Thông số cài đặt CT: từ 5A đến 9999A

Thông số cài đặt PT sơ cấp 100V - 500V

Thông số cài đặt PT thứ cấp: 100V - 500kV

4 chế độ: Automatic/Linear/Rotational/Manual

Điều khiển 8 / 12 cấp, ngõ ra relay

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ điều khiển tụ bù Selec APFC 147-112 (144x144)

Bộ điều khiển tụ bù Selec APFC 147-112 (144x144)

Hotline: 0977.9966.27

Bộ điều khiển tụ bù Selec APFC 147-112 (144x144)

Mã hàng: APFC 147-112 (144x144)

Hãng sản xuất: Selec

Màn hình hiển thị LED

Mạng kết nối: 1P2W, 2P2W

Sử dụng chế độ điều khiển thông minh

4 chế độ: Automatic/Linear/Rotational/Manual

Điều khiển 8 / 12 cấp, ngõ ra relay

Điều chỉnh hệ số công suất tự động / bằng tay

Có password bảo vệ 2 lớp, cảnh báo CT ngược

Bảo vệ và cảnh báo: quá/thấp áp, quá/thấp cosφ

Nguồn cấp: 90 - 550V AC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ điều khiển tụ bù Selec APFC 147-108 (144x144)

Bộ điều khiển tụ bù Selec APFC 147-108 (144x144)

Hotline: 0977.9966.27

Bộ điều khiển tụ bù Selec APFC 147-108 (144x144)

Mã hàng: APFC 147-108 (144x144)

Hãng sản xuất: Selec

Màn hình hiển thị LED

Mạng kết nối: 1P2W, 2P2W

Sử dụng chế độ điều khiển thông minh

4 chế độ: Automatic/Linear/Rotational/Manual

Điều khiển 8 / 12 cấp, ngõ ra relay

Điều chỉnh hệ số công suất tự động / bằng tay

Có password bảo vệ 2 lớp, cảnh báo CT ngược

Bảo vệ và cảnh báo: quá/thấp áp, quá/thấp cosφ

Nguồn cấp: 90 - 550V AC

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ nguồn Selec RPS480-24

Bộ nguồn Selec RPS480-24

Hotline: 0977.9966.27

Bộ nguồn Selec RPS480-24

Mã hàng: RPS480-24

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào: 90 - 265 VAC hoặc 127 - 370 VDC

Tần số: 50/60Hz

Điện áp: 24 - 28 VDC

Dòng điện : 20A

Công suất: 480W

Tiêu chuẩn an toàn IEC và UL

Phần trăm cho phép quá tải: 10% - 40%

Bảo vệ quá tải, quá áp

Bảo vệ tự ngắt chống cháy nổ

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ nguồn Selec RPS240-24

Bộ nguồn Selec RPS240-24

Hotline: 0977.9966.27

Bộ nguồn Selec RPS240-24

Mã hàng: RPS240-24

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào: 90 - 265 VAC hoặc 127 - 370 VDC

Tần số: 50/60Hz

Điện áp: 24 - 28 VDC

Dòng điện : 10A

Công suất: 240W

Tiêu chuẩn an toàn IEC và UL

Phần trăm cho phép quá tải: 10% - 40%

Bảo vệ quá tải, quá áp

Bảo vệ tự ngắt chống cháy nổ

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ nguồn Selec RPS120-24

Bộ nguồn Selec RPS120-24

Hotline: 0977.9966.27

Bộ nguồn Selec RPS120-24

Mã hàng: RPS120-24

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào: 90 - 265 VAC hoặc 127 - 370 VDC

Tần số: 50/60Hz

Điện áp: 24 - 28 VDC

Dòng điện : 5A

Công suất: 120W

Tiêu chuẩn an toàn IEC và UL

Phần trăm cho phép quá tải: 10% - 40%

Bảo vệ quá tải, quá áp

Bảo vệ tự ngắt chống cháy nổ

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ nguồn Selec RPS60-24

Bộ nguồn Selec RPS60-24

Hotline: 0977.9966.27

Bộ nguồn Selec RPS60-24

Mã hàng: RPS60-24

Hãng sản xuất: Selec

Ngõ vào: 90 - 265 VAC hoặc 127 - 370 VDC

Tần số: 50/60Hz

Điện áp: 24 - 28 VDC

Dòng điện : 2.5A

Công suất: 60W

Tiêu chuẩn an toàn IEC và UL

Phần trăm cho phép quá tải: 10% - 40% - Bảo vệ quá tải, quá áp

Bảo vệ tự ngắt chống cháy nổ

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Bộ nguồn Selec RP-2M 1.1A 24VDC

Bộ nguồn Selec RP-2M 1.1A 24VDC

Hotline: 0977.9966.27

Bộ nguồn Selec RP-2M 1.1A 24VDC

Mã hàng: RP-2M-1.1A-24VDC

Hãng sản xuất: Selec

Điện áp: 24VDC / Dòng điện : 1.1A / Công suất: 26.4W

Phần trăm cho phép quá tải 5

Tiêu chuẩn an toàn IEC61010-1

Bảo vệ quá tải

Nguồn cấp: 100~270VAC / 100-300 VDC

Cho phép quá tải 5% - 50%

Bảo vệ bằng cầu chì chống cháy nổ

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cảm biến chuyên dụng dành cho relay giám sát mực nước WLC Sensor Selec

Cảm biến chuyên dụng dành cho relay giám sát mực nước WLC Sensor Selec

Hotline: 0977.9966.27

Cảm biến chuyên dụng dành cho relay giám sát mực nước WLC Sensor Selec Mã hàng: WLC Sensor Hãng sản xuất: Selec Cảm biến chuyên dụng dành cho relay giám sát mực nước Thép không rỉ dạng đặc biệt dùng để bắt thành bồn chứa. Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ điều khiển giám sát mực nước tại bể khô và tràn WLCA-2M-U-CE-ROHS Selec

Bộ điều khiển giám sát mực nước tại bể khô và tràn WLCA-2M-U-CE-ROHS Selec

Hotline: 0977.9966.27

Bộ điều khiển giám sát mực nước tại bể khô và tràn WLCA-2M-U-CE-ROHS Selec Mã hàng: WLCA-2M-U-CE-ROHS Hãng sản xuất: Selec Giám sát mực nước tại bể khô và tràn LED hiển thị chế độ trip và trạng thái Relay Sử dụng giám sát mực nước 2 bể, 1 bể. Tùy chọn giám sát bồn thủy cục và bồn phân phối Nguồn cấp 85-270 VAC/DC Ngõ ra relay: 10A@250VAC/28VDC Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Bộ điều khiển giám sát mực nước tại bể khô và tràn WLCA2M1-CE Selec

Bộ điều khiển giám sát mực nước tại bể khô và tràn WLCA2M1-CE Selec

Hotline: 0977.9966.27

Bộ điều khiển giám sát mực nước tại bể khô và tràn WLCA2M1-CE Selec Mã hàng: WLCA2M1-CE Hãng sản xuất: Selec Giám sát mực nước tại bể khô và tràn LED hiển thị chế độ trip và trạng thái Relay Ngõ ra relay 5A SPST Sử dụng giám sát mực nước 1 bể. Tùy chọn giám sát bồn thủy cục hoặc bồn phân phối Nguồn cấp 85-270 VAC/DC Ngõ ra relay: 10A@250VAC/28VDC Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Relay trạng thái với 8 cửa sổ ứng với 8 ngõ vào Contact AN-8-0-0-230 Selec

Relay trạng thái với 8 cửa sổ ứng với 8 ngõ vào Contact AN-8-0-0-230 Selec

Hotline: 0977.9966.27

Relay trạng thái với 8 cửa sổ ứng với 8 ngõ vào Contact AN-8-0-0-230 Selec Mã hàng: AN-8-0-0-230 (76x147mm) Hãng sản xuất: Selec Relay trạng thái với 8 cửa sổ ứng với 8 ngõ vào Contact 6 màu có thể lập trình Giao tiếp truyền thông RS485 MODBUS RTU Protocol Có ba chế độ: Vận hành, lập trình và kiểm tra. Có hai ngõ ra cho cảnh báo và ngắt ( có thể lập trình ) Nguồn cấp: 90 - 270 VAC Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Rơ le bảo vệ dòng điện đa chức năng PPRD-4M-3-415V Selec

Rơ le bảo vệ dòng điện đa chức năng PPRD-4M-3-415V Selec

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le bảo vệ dòng điện đa chức năng PPRD-4M-3-415V Selec Mã hàng: PPRD-4M-3-415V Hãng sản xuất: Selec Mạng kết nối 3P - 3 Dây Hiển thị quá tải, quá dòng, thấp dòng, dòng hãm bằng đèn LED Không cân bằng pha, ngược pha, mất pha, quá áp, thấp áp LED hiển thị : Bật nguồn, Ngắt Relay (V, I, Ph) 4 phím cho điều chỉnh cài đặt Reset tự động hoặc bằng tay Gắn thanh Rail Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Rơ le bảo vệ dòng điện đa chức năng PPRA-4M-3-415V Selec

Rơ le bảo vệ dòng điện đa chức năng PPRA-4M-3-415V Selec

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le bảo vệ dòng điện đa chức năng PPRA-4M-3-415V Selec Mã hàng: PPRA-4M-3-415V Hãng sản xuất: Selec Mạng kết nối 3P - 3 Dây Hiển thị quá tải, quá dòng, thấp dòng, dòng hãm bằng đèn LED Không cân bằng pha, ngược pha, mất pha, quá áp, thấp áp LED hiển thị : Bật nguồn, Ngắt Relay (V, I, Ph) 4 phím cho điều chỉnh cài đặt Reset tự động hoặc bằng tay Gắn thanh Rail Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Rơ le bảo vệ ngược pha, mất pha và đảo pha 642PSR- 280 / 520 Selec

Rơ le bảo vệ ngược pha, mất pha và đảo pha 642PSR- 280 / 520 Selec

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le bảo vệ ngược pha, mất pha và đảo pha 642PSR- 280 / 520 Selec Mã hàng: 642PSR- 280 / 520 Hãng sản xuất: Selec Rơ le bảo vệ ngược pha ,mất pha và đảo pha Đèn LED cho cả trạng thái nguồn và trạng thái relay Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh ray và bảng tủ Dùng cho mạng 3 pha 3 dây, dải điện áp 280 ~ 528V AC Khi điện áp nhỏ hơn 280V AC ngõ ra sẽ tác động Tự động reset khi tình trạng lỗi đã hết Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Rơ le bảo vệ ngược pha và mất pha 600PSR- 280 / 520 Selec

Rơ le bảo vệ ngược pha và mất pha 600PSR- 280 / 520 Selec

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le bảo vệ ngược pha và mất pha 600PSR- 280 / 520 Selec Mã hàng: 600PSR- 280 / 520 Hãng sản xuất: Selec Rơ le bảo vệ ngược pha và mất pha Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh ray Dùng cho mạng 3 pha 3 dây, dải điện áp 280 ~ 528V AC Khi điện áp nhỏ hơn 280V AC ngõ ra sẽ tác động Tự động reset khi tình trạng lỗi đã hết Thời gian tác động ngõ ra lớn nhất: 100ms Ngõ ra: 1 cặp tiếp điểm (NO/5A, NC/3A @ 250V AC) Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Rơ le bảo vệ điện áp 600VPR- 310 / 520 Selec - Model 600VPR- 310 / 520

Rơ le bảo vệ điện áp 600VPR- 310 / 520 Selec - Model 600VPR- 310 / 520

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le bảo vệ điện áp 600VPR- 310 / 520 Selec Mã hàng: 600VPR- 310 / 520 Hãng sản xuất: Selec Rơ le bảo vệ điện áp. Chức năng bảo vệ: quá áp, thấp áp, ngược pha, mất pha Có LED hiển thị nguồn và trạng thái ngõ ra Cài đặt được thời gian tác động trễ: 0.2 ~ 10 giây Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh ray Dùng cho mạng 3 pha 3 dây ( 600VPR- 310/520), 1 pha 2 dây ( 600VPR-1- 180/300) Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Rơ le bảo vệ điện áp VPRA2M Selec - Model VPRA2M

Rơ le bảo vệ điện áp VPRA2M Selec - Model VPRA2M

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le bảo vệ điện áp VPRA2M Selec Mã hàng: VPRA2M Hãng sản xuất: Selec Rơ le bảo vệ điện áp Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh ray Chức năng: bảo vệ thấp áp, quá áp, ngược pha, mất pha, mất cân bằng pha Có LED hiển thị nguồn và trạng thái ngõ ra Dùng cho mạng điện 1 pha 2 dây, 3 pha 4 dây Thời gian tác động trễ: 0 - 15 giây Phần trăm bảo vệ thấp áp:55% ~ 95% của 230V AC Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Rơ le bảo vệ điện áp VPRD2M - BL Selec - Model VPRD2M - BL

Rơ le bảo vệ điện áp VPRD2M - BL Selec - Model VPRD2M - BL

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le bảo vệ điện áp VPRD2M - BL Selec Mã hàng: VPRD2M - BL Hãng sản xuất: Selec Rơ le bảo vệ điện áp Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh ray Chức năng bảo vệ: thấp / quá điện áp, mất cân bằng pha; thứ tự pha và mất pha Hiển thị: 3 số, bằng màn hình LCD Dùng cho mạng 1 pha 2 dây, 3 pha 4 dây Thời gian tác động trễ: 0 - 99 giây Quá áp: 242 - 288 V AC (L-N) Thấp áp:127 - 219 V AC (L-N) Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Rơ le bảo vệ điện áp và tần số 900VPR-2-280/520V Selec

Rơ le bảo vệ điện áp và tần số 900VPR-2-280/520V Selec

Hotline: 0977.9966.27

Rơ le bảo vệ điện áp và tần số 900VPR-2-280/520V Selec Mã hàng: 900VPR-2-280/520V Hãng sản xuất: Selec Rơ le bảo vệ điện áp và tần số Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh ray Chức năng bảo vệ: thấp / quá điện áp; thấp /quá tần số; mất cân bằng pha; thứ tự pha và mất pha Hiển thị: 3 số, bằng màn hình LCD Dùng cho mạng 3 pha 3 dây, 3 pha 4 dây Thời gian tác động trễ: 0 - 99 giây Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
CT dùng cho Relay MPR Selec - Model MPCT D15 80A

CT dùng cho Relay MPR Selec - Model MPCT D15 80A

Hotline: 0977.9966.27

CT dùng cho Relay MPR Selec - Model MPCT D15 80A Mã hàng: MPCT D15 80A Hãng sản xuất: Selec CT dùng cho Relay MPR Có 3 loại: 10A, 40A, 80A Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0