Cầu dao chống rò (RCBO)

(12 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 3P+N C63 30mA 6kA

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 3P+N C63 30mA 6kA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 3P+N C63 30mA 6kA

Mã hàng: NXBLE-32

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC61009-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 3P+N C50 30mA 6kA

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 3P+N C50 30mA 6kA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 3P+N C50 30mA 6kA

Mã hàng: NXBLE-32

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC61009-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 3P+N C40 30mA 6kA

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 3P+N C40 30mA 6kA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 3P+N C40 30mA 6kA

Mã hàng: NXBLE-32

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC61009-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 3P+N C32 30mA 6kA

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 3P+N C32 30mA 6kA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 3P+N C32 30mA 6kA

Mã hàng: NXBLE-32

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC61009-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C63 30mA 6kA

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C63 30mA 6kA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C63 30mA 6kA

Mã hàng: NXBLE-32

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC61009-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-63 1P+N C50 30mA 6kA

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-63 1P+N C50 30mA 6kA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-63 1P+N C50 30mA 6kA

Mã hàng: NXBLE-32

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC61009-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C40 30mA 6kA

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C40 30mA 6kA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C40 30mA 6kA

Mã hàng: NXBLE-32

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC61009-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C32 30mA 6kA

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C32 30mA 6kA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C32 30mA 6kA

Mã hàng: NXBLE-32

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC61009-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C25 30mA 6kA

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C25 30mA 6kA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C25 30mA 6kA

Mã hàng: NXBLE-32

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC61009-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C20 30mA 6kA

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C20 30mA 6kA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C20 30mA 6kA

Mã hàng: NXBLE-32

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC61009-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C16 30mA 6kA

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C16 30mA 6kA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C16 30mA 6kA

Mã hàng: NXBLE-32

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC61009-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C10 30mA 6kA

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C10 30mA 6kA

Hotline: 0977.9966.27

Cầu dao chống rò RCBO Chint NXBLE-32 1P+N C10 30mA 6kA

Mã hàng: NXBLE-32

Phân loại : RCBO

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu chuẩn: IEC61009-1

Vận chuyển: miễn phí.

Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

0977.9966.27
0